Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực trạng và một số giải pháp khuyến nông nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả trên địa bàn huy

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và một số giải pháp khuyến nông nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả trên địa bàn huy


  MỤC LỤC

  Trang phụ bìa Trang
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt vi
  Danh mục các bảng biểu vii
  Danh mục các hình ix
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  4. Đóng góp mới của luận văn 3
  5. Bố cục của luận văn 4
  Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  5
  1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 5
  1.1.1. Khuyến nông và vai trò của khuyến nông đối với phát triển nông nghiệp
  nông thôn
  5
  1.1.2. Ý nghĩa và đặc điểm phát triển sản xuất cây ăn quả 14
  1.1.3. Tình hình phát triển khuyến nông phát triển sản xuất cây ăn quả trên thế giới 18
  1.1.4. Tình hình khuyến nông phát triển sản xuất cây ăn quả ở Việt Nam 19
  1.2. Phương pháp nghiên cứu 25
  1.2.1. chọn điểm nghiên cứu 25
  1.2.2. Thu thập số liệu 26
  1.2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 31
  Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG PHÁT
  TRIỂN SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC
  35
  2.1.1. Điều kiện tự nhiên 35
  2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 39
  2.1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của huyện Sóc Sơn 46
  2.1.4. Thuận lợi và khó khăn nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả trên địa bàn
  huyện Sóc Sơn
  49
  2.2. THỰC TRẠNG KHUYẾN NÔNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY ĂN
  QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN
  52
  2.2.1. Thực trạng mô hình sản xuất cây ăn quả trên địa bàn huyện Sóc Sơn 52
  2.2.2. Thực trạng các hoạt động khuyến nông đối với sản xuất cây ăn quả ở huyện
  Sóc Sơn
  58
  2.2.3. Kết quả và hiệu quả khuyến nông trong phát triển cây ăn quả trên địa bàn
  huyện Sóc Sơn
  77
  2.3. CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG KHÁC 85
  2.4. KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ TRONG HOẠT
  ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN
  86
  2.5. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ SẢN
  XUẤT CÂY ĂN QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN
  91
  2.6. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TRONG SẢN
  XUẤT CÂY ĂN QUẢ Ở HUYỆN SÓC SƠN
  94
  2.6.1. Đánh giá kết quả đạt được 94
  2.6.2. Những tồn tại 94
  2.6.3. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại 95
  Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHUYẾN NÔNG NHẮM
  PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ
  TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÓC SƠN
  96
  3.1. Những định hướng, quan điểm, mục tiêu phát triển sản xuất cây ăn quả tại
  huyện Sóc Sơn
  96

  3.2. Một số giải pháp khuyến nông nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả trên địa
  bàn huyện Sóc Sơn
  98
  3.2.1. Đổi mới công tác tổ chức khuyến nông và đào tạo cán bộ khuyến nông 98
  3.2.2. Đổi mới nội dung hoạt động khuyến nông, chú trọng hoạt động khuyến nông
  phát triển sản xuất cây ăn quả, tín dụng khuyến nông, khuyến nông với bảo vệ môi
  trường sinh thái
  104
  3.2.3. Phương pháp khuyến nông sản xuất cây ăn quả và làm tốt công tác tuyên
  truyền sản xuất cây ăn quả
  105
  3.2.4. Lịch gieo trồng và mức đầu tư sản xuất CAQ khuyến nông đưa ra khuyến 109
  cáo người dân huyện Sóc Sơn năm 2011
  3.2.5. Lập kế hoạch và đánh giá các chương trình khuyến nông sản xuất cây ăn quả 110
  3.2.6. Khuyến nông sản xuất cây ăn qủa và kinh tế thị trường, khuyến nông với
  công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn
  113
  3.2.7. Khuyến nông với việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả 114
  3.2.8. Vận dụng tốt các cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước trong hoạt động
  khuyến nông phát triển sản xuất CAQ ở huyện Sóc Sơn
  116
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  1. Kết luận 118
  2. Kiến nghị 120
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Thực trạng và một số giải pháp khuyến nông nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả trên địa bàn huy
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số giải pháp khuyến nông nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả trên địa bàn huy sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status