Lời nói đầu
Bước sang thế kỷ XXI, thành phố Hà Nội khẳng định tiếp tục đồi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng Xã hội chủ nghĩa phát triển Thủ đô toàn diện, vững chắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân phấn đấu đưa đất nước đến năm 2002 cơ bản trở thành một nước công nghiệp.
Để xứng đáng là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, trong 10 năm tới, gắn với chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Thành phố phải đảm bảo ổn định vững chắc về chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - khoa học công nghệ - văn hoá - xã hội toàn diện, vững chắc; xây dựng về cơ bản nền tảng vật chất - kỹ thuật và xã hội của Thủ đô xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh thanh lịch, hiện đại, đậm đà bản sắc ngàn năm văn hiến, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của của nhân dân, tích cực chuẩn bị tiền đề của kinh tế trí thức, phấn đấu trở thành một trung tâm ngày càng có uy tín ở khu vực xứng đáng với danh hiệu “Thủ đô Anh Hùng”.
Để đạt được chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch trước mắt 5 năm 2001-2005 hoàn thành kế hoạch 2001 - 2005 như kinh tế văn hoá, khoa học - kỹ thuật - an ninh quốc phòng và chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 13 đề ra, thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp tục phát triển công nghiệp có chọn lọc, phát triển và nâng cao trình độ, chất lượng các ngành dịch vụ môi trường đô thị và sản xuất kinh doanh trong nước thuận lợi và thông thoáng hơn, tạo thêm động lực để huy động nội lực và số lượng hiệu quả ngoại lực cho phát triển với sự chỉ đạo tập trung của thành phố, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm chủ lực sẽ tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế và xuất khẩu.
Đầu tư nước ngoài và trong nước vào các KCN tập trung và khu (cụm) công nghiệp vừa và nhỏ của Hà Nội là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giải quyết các yêu cầu đẩy mạnh phát triển công nghiệp thành phố trong GDP của Hà Nội. Việc thu hồi đầu tư vào các KCN của Hà Nội mà chủ yếu là nguồn vốn đầu tư nước ngoài sẽ góp phần thực hiện những mục tiêu của thành phố đề ra. Do đó cần có sự nghiên cứu phân tích để rút ra những bài học thành công và thất bại trong quá trình đầu tư. Phát triển các KCN Hà Nội, từ đó đưa ra những giải pháp cần thực hiện trong giai đoạn tới. Thấy được tầm quan trọng của vấn đề em đã lựa chọn đề tài: “Đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội”.

Chuyên đề gồm có ba phần chính:
Chương 1: Lý luận chung về đầu tư và KCN.
Chương 2: Thực trạng đầu tư phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển KCN ở Hà Nội.

Trong khuôn khổ của một chuyên đề thực tập tốt nghiệp, với hạn chế về kiến thức cũng như hiểu biết thực tiễn, chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót. Bởi vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thày cô giáo bộ môn và các cô chú trong ban quản lý các KCN và CX Hà Nội.
Mục lục
Lời nói đầu
Nội dung
Chương 1: Lý luận chung về đầu tư và khu công nghiệp
1.1. Lý luận chung về đầu tư, đầu tư phát triển
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm hoạt động đầu tư phát triển
1.1.3. Vai trò của đầu tư
1.1.3.1. Đầu tư vừa tác động đến tổng cung, vừa có tác động đến tổng cầu
1.1.3.2. Đầu tư có tác động hai mặt đến sự ổn định kinh tế
1.1.3.3. Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế
1.1.3.4. Đầu tư góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
1.1.3.5. Đầu tư với việc tăng cường khả năng khoa học công nghệ của đất nước
1.2. Lý luận chung về KCN
1.2.1. Định nghĩa về KCN
1.2.2. Khái niệm đầu tư KCN
1.2.3. Mục tiêu và đặc điểm của KCN
1.2.3.1. Mục tiêu
1.2.3.1.1. Mục tiêu của Nhà đầu tư nước ngoài
1.2.3.1.2. Mục tiêu của nước thành lập
1.2.3.2. Đặc điểm
1.2.4. Sự hình thành và phát triển KCN
1.2.4.1. Điều kiện hình thành KCN
1.2.4.2. Một số yếu tố tác động tới sự hình thành và phát triển các KCN
1.2.5. Vai trò và sự cần thiết của các KCN đối với sự phát triển kinh tế
1.2.5.1. Vai trò của KCN đối với nền kinh tế
1.2.5.1.1. Tăng cường khả năng thu hút đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế
1.2.5.1.2. Các KCN sẽ có tác động ngược trở lại nền kinh tế
1.2.5.1.3. KCN là cơ sở để tiếp cận với kỹ thuật và công nghệ hiện đại, học hỏi phương thức quản lý mới, nâng cao trình độ tay nghề của người lao động
1.2.5.1.4. KCN tạo thêm việc làm cho người lao động
1.2.5.2. Tính tất yếu khách quan của việc thành lập các KCN
1.3. Quá trình đầu tư vào KCN
1.3.1. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào
1.3.2. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào
1.3.3. Thu hút lao động và phát triểnhạ tầng xã hội phục vụ sự phát triển KCN
1.3.4. Nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển KCN
1.3.5. Một số chỉ tiêu đánh giá, phân tích hoạt động đầu tư phát triển KCN
Chương 2: Thực trạng đầu tư phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội
2.1. Thực trạng đầu tư trên địa bàn Hà Nội
2.1.1. Khái quát chung về Hà Nội
2.1.2. Hoạt động đầu tư tại Hà Nội
2.1.2.1. Hoạt động đầu tư trong một số năm gần đây
2.1.2.2. Xu hướng đầu tư trong một số năm tới
2.2. Thực trạng đầu tư phát triển các KCN tại Hà Nội
2.2.1. Những nét khái quát
2.2.1.1. Các KCN hình thành trước thời kỳ đổi mới
2.2.1.2. Các KCN hình htành sau thời kỳ đổi mới
2.2.2. Tình hình cụ thể tại một số KCN tiêu biểu ở Hà Nội
2.2.2.1. Tình hình cụ thể tại các KCN tập trung ở Hà Nội
2.2.2.1.1. KCN Nội Bài
2.2.2.1.2. KCN HM - Đài Tư
2.2.2.1.3. KCN Sài Đồng B
2.2.2.1.4. KCN Sài Đồng A
2.2.2.1.5. KCN Thăng Long
2.2.2.2. Tình hình cụ thể tại các Khu (cụm) công nghiệp vừa và nhỏ
2.2.2.2.1. Khu công nghiệp Vĩnh Tuy - Thanh Trì
2.2.2.2.2. Khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị - Gia Lâm
2.2.2.2.3. Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm
2.2.2.2.4. Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Cầu Giấy
2.2.2.2.5. Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Hai Bà Trưng
2.2.2.2.6. Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê - Đông Anh
2.2.2.2.7. Các khu (cụm) công nghiệp đang chuẩn bị đầu tư
2.2.2.2.7.1. Cụm công nghiệp Ngọc Hồi - Thanh Trì
2.2.2.2.7.2. Cụm công nghiệp Toàn Thắng, Lệ Chi - Gia Lâm
2.2.2.2.7.3. Cụm công nghiệp Phú Minh - Từ Liêm
2.2.2.2.7.4. Cụm công nghiệp Ninh Hiệp - Gia Lâm
2.3. Đánh giá tình hình đầ tư phát triển vào các KCN của Hà Nội trong thời gian qua
2.3.1. Các kết quả đạt được và nguyên nhân
2.3.1.1. Các kết quả đạt được
2.3.1.2. Nguyên nhân của kết quả đạt được
2.3.2. Đánh giá tác dộng của các KCN Hà Nội đến sự phát triển của đất nước nói chung và của Hà Nội nói riêng
2.3.2.1. Góp phần tăng trưởng kinh tế
2.3.2.2. Góp phần phát triển mặt hàng, mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế
2.3.2.3. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn, giải quyết việc làm cho người lao động
2.3.2.4. Hình thành các ngành kinh tế mũi nhọn, tăng cường chuyển giao công nghệ, góp phần công nghiệp hóa - hiện đại hóa thủ đô
2.3.2.5. Góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường tạo cơ sở cho phát triển bền vững
2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến việc đầu tư phát triển các KCN ở Hà Nội
2.3.3.1. Hạn chế trong quá trình đầu tư phát triển các KCN ở Hà Nội
2.3.3.2. Nguyên nhân ảnh hưởng đến việc đầu tư phát triển KCN ở Hà Nội
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển KCN ở Hà Nội
3.1. Định hướng phát triển KCN giai đoạn 2000-2010
3.2. Giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển các KCN ở Hà Nội
3.2.1. Các giải pháp vĩ mô
3.2.1.1. Thống nhất quan điểm về KCN
3.2.1.2. Thể chế pháp luật và môi trường đầu tư
3.2.1.3. Quy hoạch
3.2.1.4. Đền bù giải phóng mặt bằng
3.2.1.5. Đầu tư phát triển hạ tầng
3.2.1.6. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn để phát triển KCN
3.2.1.7. Giải pháp về cung ứng lao động
3.2.1.8. Bảo vệ môi trường
3.2.1.9. Các biện pháp khác
3.2.2. Các giải pháp vi mô
3.2.2.1. Giải pháp xúc tiến đầu tư vào KCN
3.2.2.2. Không ngừng hoàn thiện Bộ máy của Ban quản lý các KCN & CX Hà Nội
3.2.2.3. Chủ động tạo nguồn lao động cho các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN
3.2.2.4. Hình thức đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
3.2.2.5. Phát triển công nghệ thông tin
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo

[charge=150]http://up.4share.vn/f/6859515b5d5b5859/QT009.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.