Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoạt động siêu thị bán lẻ tại TPHCM – Thực trạng và giải pháp phát triển đáp ứng yêu cầu hội n

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động siêu thị bán lẻ tại TPHCM – Thực trạng và giải pháp phát triển đáp ứng yêu cầu hội n


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Ý nghĩa của đề tài:
  Giữa dòng đời tấp nập và nhịp sống hối hả của đô thị, hai mươi bốn giờ dường như là quá ít và
  càng không đủ cho những nhu cầu mua sắm những nhu yếu phNm cho bản thân và cho gia đình
  của người dân đất Sài thành. Siêu thị nổi bật lên như là một giải pháp hoàn hảo, một nơi thích
  hợp có thể đáp ứng thỏa đáng những nhu cầu đó.
  Một lần lạc bước vào siêu thị, bạn sẽ ngỡ ngàng như đang bước vào một thế giới của sự sắp đặt
  và nghệ thuật trưng bày hàng hóa, của thế giới đa dạng hàng hóa và phong phú về chủng loại.
  Từ những siêu thị đầu tiên thành lập năm 1993‚1994 ở Thành phố Hồ Chí Minh ( TPHCM ),
  siêu thị ngày nay đã hoàn toàn lột xác và dần dần bước vào con đường hoàn thiện chính mình
  để có thể bước vào hội nhập kinh tế thế giới. Sự phát triển của hệ thống siêu thị Việt N am nói
  chung và TPHCM nói riêng là cả một chặng đường dài với nhiều thăng trầm và thử thách.
  7/11/2006, Việt N am đã chính thức gia nhập WTO và theo cam kết, kể từ 1/1/2009 cánh cửa
  vào thị trường bán lẻ của Việt N am đã được mở hoàn toàn. Thị trường bán lẻ Việt N am nói
  chung và TPHCM nói riêng sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn với sự xuất hiện của nhiều nhà phân
  phối hàng đầu thế như Wal‚Mart (Mỹ), Carrefour (Pháp), Tesco (Anh), Circle K (Canada) . với
  hình thức phân phối ngày càng đa dạng, trong đó siêu thị là mảnh đất màu mỡ giàu tiềm năng
  phát triển. Siêu thị của các doanh nghiệp Việt N am đứng trước một thách thức rất lớn là phải
  cạnh tranh quyết liệt không cân sức với các tập đòan bán lẻ hàng đầu thế giới với tiềm lực tài
  chính hùng mạnh và dạn dày kinh nghiệm.
  Vấn đề cấp thiết đặt ra là: làm thế nào để phát triển thị truờng bán lẻ theo tinh thần mở cửa của
  WTO và nâng cao khả năng cạnh tranh cho các siêu thị Việt N am.
  Xuất phát từ thực tiễn đó cùng với sự yêu thích của bản thân nguời viết qua nhiều lần đi mua
  sắm ở siêu thị và mong muốn ứng dụng lý thuyết đã đuợc học ở truờng đại học vào thực tế,
  nguời viết đã chọn đề tài “ Hoạt động siêu thị bán lẻ tại TPHCM – Thực trạng và giải pháp
  phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập
  ” để xây dựng cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề ra
  giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh cho các siêu thị VN trong giai đọan hiện nay.  LỜI MỞ ĐẦU ( gồm 5 mục: ý nghĩa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi
  nghiên cứu, tính mới của đề tài, phương pháp nghiên cứu đề tài, nội dung đề tài)

  TÓM TẮT ĐỀ TÀI
  MỤC LỤC BẢ NG, HÌ NH VẼ
  MỤC LỤC CHỮ VIẾT TẮT
  NỘI DUN G

  CHƯƠ NG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN . 1

  1.1 NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ NGÀNH KINH DOANH BÁN LẺ 1
  1.1.1Những hiểu biết về hệ thống phân phối . 1
  1.1.2 Những hiểu biết về họat động bán lẻ . 2
  1.1.2.1 Khái niệm . 2
  1.1.2.2 Phân lọai 2
  1.1.3 Vai trò bán lẻ 2

  1.2 NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG SIÊU THN . 3
  1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của siêu thị 3
  1.2.1.1 Khái niệm . 3
  1.2.1.2 Đặc điểm siêu thị . 4
  1.2.2 Phân lọai siêu thị 5
  1.2.2.1 Phân lọai theo quy mô 5
  1.2.2.2 Phân lọai theo chiến lược và chính sách kinh doanh . 6
  1.2.2.3 Phân lọai theo cấp quản lý 6
  1.2.3 Vai trò siêu thị 7
  1.2.3.1 Vai trò siêu thị trong nền kinh tế . 7
  1.2.3.2 Vai trò của siêu thị trong hệ thống bán lẻ và sản xuất hàng hóa 7

  1.3 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ TRÊN THẾ GIỚI VÀ XU HƯỚN G PHÁT TRIỂN
  8
  1.3.1 Tổng quát về các giai đoạn phát triền của hệ thống siêu thị trên thế giới . 8
  1.3.1.1 Pháp 8
  1.3.1.2 Mỹ . 9
  1.3.1.4 Các nuớc châu Á . 9
  1.3.2 Tốc độ phát triển siêu thị trên thế giới . 9
  1.3.2.1 Ở châu Á . 10

  1.3.2.1 Ớ các nước Mỹ Latinh 10
  1.3.3 Các xu hướng phát triển . 11

  1,4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ Ở MỘT SỐ NUỚC VÀ BÀI HỌC HỮU
  ÍCH CHO PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ Ở TPHCM 12
  1.4.1 Trung Quốc 12
  1.4.2 Thái Lan 13

  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

  CHƯƠN G 2 : THỰC TRẠ NG PHÁT TRIỂ SIÊU THỊ Ở TPHCM VÀ CÁC VẤN ĐỀ
  ĐẶT RA

  2.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜN G TỔN G QUÁT ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN
  MẠNG LƯỚI SIÊU THỊ 14
  2.1.1 Môi trường kinh tế vĩ mô . 14
  2.1.2 Môi trường chính trị luật pháp . 15
  2.1.3 Môi trường văn hóa xã hội . 16
  2.1.4 Môi trường dân số 17
  2.1.5 Môi trường công nghệ 17

  2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ Ở TPHCM . 19
  2.2.1 Sự phát triển của siêu thị ở TPHCM qua các giai đoạn . 19
  2.2.1.1 Giai đọan thử nghiệm . 19
  2.2.1.2 Giai đọan hình thành (1996‚1998 ) . 19
  2.2.1.3 Giai đoạn cạnh tranh đào thải và phát triển chuyên nghiệp . 21
  2.2.1.4 Giai đọan hội nhập WTO (2006 – nay) . 21
  2.2.2 Vị trí của siêu thị . 22
  2.2.2.1 Siêu thị và chợ truyền thống . 22
  2.2.2.2 Siêu thị và mạng lưới cửa hàng bách hóa 23
  2.2.2.3 Siêu thị và nhà sản xuất, cung ứng hàng hóa . 24
  2.2.3 Dự báo xu hướng phát triển của hệ thống siêu thị . 24
  2.2.4 Các hình thức phân phối hiện đại tại TPHCM . 26  2.2.4.1 Về bán buôn 26
  2.2.4.2 Về bán lẻ . 26

  2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN
  TPHCM 28
  2.3.1 Thực trạng 28
  2.3.1.1 Số lượng, mật độ phân bố và cơ sở vật chất . 28
  2.3.1.2 Hiệu quả kinh doanh của các siêu thị 29
  2.3.1.3 So sánh về mức độ cạnh tranh giữa siêu thị VN và siêu thị nước ngoài 30
  A. Thị phần 30
  B. Danh tiếng . 31
  C. Mặt bằng kinh doanh 31
  D.Vốn 32
  E. Giá cả . 32
  F. Hàng hóa . 32
  G. Phương thức mua hàng . 33
  H. Phương thức bán hàng 33
  I. N hân lực . 34
  2.3.2 N hững cơ hội và khó khăn đối với các doanh nghiệp bán lẻ trong nước . 34
  2.3.2.1 Cơ hội . 34
  2.3.2.2 Thách thức 35
  2.3.3 N ghiên cứu trường hợp của coop‚mart và những nhận xét rút ra 36
  2.3.3.1 Giới thiệu chung về Co.opMart . 36
  2.3.3.2 Phương thức kinh doanh và chiến lược phát triển trong hội nhập 36

  KẾT LUẬN CHƯƠN G 2


  CHUO G 3 ĐỊN H HƯỚ NG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂ SIÊU THN TRÊ
  ĐỊA BÀN TPHCM ĐẾ 2015

  3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 39
  3.1.1 Các tồn tại cần khắc phục trong việc phát triển siêu thị . 39
  3.1.2 Cam kết của VN về mở cửa thị trường thương mại nội đia theo yêu cầu WTO 39
  3.1.3 Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
  theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 27/2007/QЂTTg ngày 15/02/2007 . 39
  3.1.4 Định hướng phát triển hệ thống chợ ‚ siêu thị ‚ trung tâm thương mại trên địa bàn
  thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 của Sở Công thương TPHCM
  40

  3.2 MỤC TIÊU . 41

  3.3 GIẢI PHÁP . 41
  3.3.1 N hững giải pháp về phía cơ quan hữu trách . 41
  3.3.1.1 Hoàn thiện văn bản quản lý nhà nước đối với lĩnh vực phân phối hàng hóa
  41
  3.3.1.2 Hỗ trợ từ phía N hà nuớc mặt bằng kinh doanh siêu thị 42
  3.3.1.3 Làm cầu nối giữa nhà cung ứng và siêu thị khi trình độ logistic của DN chưa
  đáp ứng đủ yêu cầu . 43
  3.3.1.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động siêu thị . 43
  3.3.2 N hững giải pháp về phía DN . 44
  3.3.2.1 DN phân phối VN thành lập công ty con hỗ trợ cho việc phát triển siêu thị
  44
  3.3.2.2 Giải pháp về nguồn nhân lực 44
  3.3.2.3 Giải pháp nâng cao thương hiệu . 44
  3.3.2.4 Giải pháp cho vấn đề hàng hóa và giá cả siêu thị . 46


  3.3.2.5 Giải pháp khắc phục sự bất tiện gây trở ngại cho thói quen mua sắm ở siêu
  thị và thu hút khách hàng 47
  A. Check‚out line tự động . 47
  B. Quấy bán hàng tiện lợi 48
  C. Khách hàng hái quả để mua ngay trong siêu thị . 49
  D. Dòng chữ hấp dẫn kích thích nguời tiêu dùng . 50
  3.4 KIẾN NGHỊ 50
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

  DANH MUC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Hoạt động siêu thị bán lẻ tại TPHCM – Thực trạng và giải pháp phát triển đáp ứng yêu cầu hội n
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động siêu thị bán lẻ tại TPHCM – Thực trạng và giải pháp phát triển đáp ứng yêu cầu hội n sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status