Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho ng­ười lao động tại công ty Xây d

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho ng­ười lao động tại công ty Xây d


  MỤC LỤC​Trang​Lời mở đầu 1

  Phần I: Những vấn đề lý luận chung về tạo động lực cho ngời lao động trong tổ chức 2
  I. Bản chất của quá trình tạo động lực 2
  1. Các khái niệm cơ bản 2
  1.1. Nhu cầu: 2
  1.2. Động lực. 3
  2. Quan hệ giữa lợi ích, nhu cầu và động lực. 3
  3. Các yếu tố tạo nên động lực. 5
  3.1. Các yếu tố thuộc về bản thân ngời lao động. 5
  3.2. Nhóm các yếu tố thuộc vê môi trờng. 6
  II. Các học thuyết về tạo động lực trong lao động. 7
  1. Các Học thuyết về nhu cầu. 8
  1.1. Học thuyết hệ thống nhu cầu của Maslow. 8
  1.2. Học thuyết ERG (Existance, Relatedness, Growth) của Alderfer. 8
  1.3. Học thuyết về nhu cầu đối với thành đạt, liên kết và quyền lực của Mc.Cellnd 9
  1.4. Nhận xét rút ra từ các học thuyết nhu cầu. 10
  2. Học thuyết kì vọng của Victor Vroom. 10
  3. Học thuyết về sự công bằng Adams. 11
  4. Học thuyết về hệ thống hai yếu tố của Herzberg. 12
  5. Học thuyết về tăng cờng tính tích cực của B.S. Skinner 13
  III. Các phơng hớng tạo động lựccho ngời lao động. 13
  1. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các tiêu chuẩn thực hiện công việc. 13
  2. Tạo điều kiện và môi trờng làm việc thuận lợi. 14
  3. Khuyến khích lao động. 14
  3.1. Khuyến khích vật chất. 14
  3.2. Kích thích tinh thần. 18
  III. Sự cần thiết của vấn đề tạo động lực cho NLĐ ở công ty xây dựng số 4. 20

  Phần II: Tình hình sản xuất kinh doanh và thực trạng về công tác tạo động lực cho Ngời lao động ở công ty xây dựng số 4 22
  I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng số 4. 22
  II. Những đặc điểm cơ bản của công ty có ảnh hởng đến công tác tạo động lực cho ngời lao động. 27
  1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của công ty. 27
  2 . Đặc điểm về sản phẩm và quy trình công nghệ. 30
  2.1. Đặc điểm về sản phẩm. 30
  2.2. Quy trình công nghệ 30
  3. Đặc điểm về máy móc thiết bị. 31
  4. Đặc điểm về tình hình cung cấp nguyên vật liệu. 32
  5. Đặc điểm về lao động. 34
  6. Đặc điểm về thị trờng . 37
  7. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. 38
  8. Nhận xét chung. 39
  III. Thực trạng của công tác tạo động lực cho ngời lao động tại công ty xây dựng số 4. 40
  1. Phân tích công việc. 40
  2. Đánh giá thực hiện công việc. 41
  3. Đào tạo và định hớng cho ngời lao động. 43
  4. Thuyên chuyển, đề bạt. 45
  5. Tổ chức lao động. 46
  5.1. Định mức lao động. 46
  5.2. Điều kiện lao động. 47
  5.3. Tổ chức phục vụ nơi làm việc. 49
  6. Tiền lơng, tiền thởng. 49
  6.1. Phân tích tình hình trả lơng tại Công ty xây dựng số 4 50
  6.2. Phân tích các điều kiện để thực hiện việc trả lơng khoán sản phẩm 55
  6.3. Quan hệ lao động. 60
  6.4. Công tác đời sống và hoạt động đoàn thể. 60
  IV. Đánh giá công tác tạo động lực trong những năm qua. 60
  1. Những mặt đạt đợc. 60
  2. Những tồn tại thực tế. 61

  Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho ngời lao động ở công ty xây dựng số 4 63
  I. Phơng hớng phát triển của công ty trong thời kì tới. 63
  II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực tại công ty xây dựng số 4. 63
  1. Cải tiến hình thức, chế độ trả lơng, thởng. 63
  2. Cải tiến và quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo và phát triển. 65
  3. Thuyên chuyển và đề bạt phải công bằng và hợp lý 66
  4. Tăng cờng ý thức kỷ luật cho ngời lao động trong công ty. 67
  5. Xây dựng bầu không khí làm việc tích cực trong công ty. 68
  6. Xây dựng chơng trình và kế hoạch đánh giá thực hiện công việc 69
  7. Thúc đẩy các phong trào thi đua. 70

  Kết luận 71

  Tài liệu tham khảo 72  Xem Thêm: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho ng­ười lao động tại công ty Xây d
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho ng­ười lao động tại công ty Xây d sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status