Đề tài: Hạch toán thu nhập và phân phối thu nhập với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty điện máy TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh tại Hà nội (82 trang)MỤC LỤC​

Chương I: Lý luận chung về công tác hạch toán thu nhập và phân phối thu nhập trong doanh nghiệp thương mạI

I. Cơ sở lý luận về công tác hạch toán thu nhập và phân phối thu nhập

1.Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại

2.Thu nhập trong doanh nghiệp thương mại

3. Phân phối thu nhập

II. Nội dung công tác hạch toán thu nhập và phân phối thu nhập

1.Yêu cầu quản lý và nhiện vụ kế toán hạch toán thu nhập và phân phối lợi nhuận

2. Hạch toán thu nhập

3. Hạch toán phân phối thu nhập

III. Hạch toán thu nhập và phân phối thu nhập với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

2. Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệpChương II: Thực trạng công tác hạch toán thu nhập và phân phối thu nhập với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh

I. Khái quát chung Chi nhánh công ty điện máy TP.Hồ Chí Minh

1. Lịch sử hình thành và phát triển

2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của Chi nhánh

3. Tổ chức bộ máy Chi nhánh

II. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Chi nhánh

1.Tổ chức bộ máy kế toán

2.Chức năng, nhiệm vụ cơ cấu của phòng kế toán

3.Một số đặc điểm của công tác hạch toán

III. Thực trạng công tác hạch toán thu nhập và phân phối thu nhập tại chi nhánh công ty điện máy TP.HCM

1.Kế toán thu nhập

2. Kế toán phân phối thu nhập ở Chi nhánhChương III Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán thu nhập và phân phối thu nhập nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Chi nhánh công ty điện máy TP.Hồ Chí Minh

I. Đánh giá công tác kế toán hạch toán thu nhập phân phối lợi nhuận ở Chi nhánh Cty điện máy TP.HCM

1. Nhận xét chung

2. Nhận xét về công tác hạch toán thu nhập và phân phối thu nhập

II. Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán thu nhập và phân phối thu nhập với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh.

1. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh

2. Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán thu nhập và phân phối thu nhập


Xem Thêm: Hạch toán thu nhập và phân phối thu nhập với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty điện máy
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán thu nhập và phân phối thu nhập với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty điện máy sẽ giúp ích cho bạn.