Đề tài: Phân tích, thiết kế biện pháp hạ giá thành đơn vị sản phẩm than sạch ở Xí nghiệp 397 - Công ty Đông Bắc năm 2004 (86 trang)MỤC LỤC​

Nội dung

Lời mở đầu

Phần 1: Cơ sở lý thuyết


1.1 Khái niệm và phân loại chi phí

1.2 Khái niệm và phân loại giá thành

1.3 Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành

1.4 Các phương pháp tính giá thành

1.5 Nội dung phân tích

1.6 Phương pháp phân tích

1.7 Một số phương hướng hạ giá thànhPhần 2: Phân tích thực trạng giá thành đơn vị sản phẩm than sạch tại Xí nghiệp khai thác than 397 – Công ty Đông Bắc

2.1 Giới thiệu khái quát tình hình của Xí nghiệp

2.2 Sự cẩn thiết phải nghiên cứu đề tài và một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật có liên quan đến giá thành

2.3 Kế hoạch giá thành của Xí nghiệp

2.4 Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp khai thác than 397 – Công ty than Đông Bắc

2.5 Phân tích tình hình thực hiện giá thành tổng sản lượng

2.6 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành đơn vị sản phẩm

2.7 Nhận xét đánh giá chung


Phần 3: Đề xuất biện pháp hạ giá thành đơn vị sản phẩm than sạch tại Xí nghiệp khai thác than 397 – Công ty than Đông Bắc

3.1 Biện pháp 1

3.2 Biện pháp 2

3.3 Tổng hợp kết quả của các biện pháp


Xem Thêm: Phân tích, thiết kế biện pháp hạ giá thành đơn vị sản phẩm than sạch ở Xí nghiệp 397 - Công ty Đông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích, thiết kế biện pháp hạ giá thành đơn vị sản phẩm than sạch ở Xí nghiệp 397 - Công ty Đông sẽ giúp ích cho bạn.