Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Ứng dụng marketing thương mại trong hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và đầu tư phát

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng marketing thương mại trong hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và đầu tư phát  LỜI NÓI ĐẦU
  Năm 2007, Việt Nam gia nhập WTO, đấy là điều đáng lo hay nên mừng đối với mỗi doanh nghiệp Việt Nam? Đó là câu hỏi mà mỗi nhà kinh doanh đều phải suy nghĩ khi chèo lái “con thuyền” doanh nghiệp của mình trong biển lớn WTO. Còn đối với TECHPRO – công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư phát triển công nghệ , gia nhập WTO có cơ hội và cả thách thức, bởi vì Techpro là công ty đi đầu trong lĩnh vực nhập khẩu hàng công nghệ cao (một lĩnh vực luôn luôn biến động và thay đổi không ngừng cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ trong thời đại hiện nay) , gia nhập WTO sẽ làm cho thuế nhập khẩu giảm, nhu cầu tiêu thụ hàng ngoại chất lượng cao tăng – đây là cơ hội để Techpro nâng cao khả năng canh tranh và tìm kiếm thị trường và khẳng định vị thế của mình. Nhưng gia nhập WTO cũng đồng nghĩa với việc có nhiều đối tủ cạnh tranh hơn nên khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn hơn. Để tồn tại các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và TECHPRO nói riêng phải hoàn thiện chính mình để thích nghi với một “sân chơi lớn”của WTO.Vì vậy khi thực tập tại Techpro em rất lấy làm thú vị khi Techpro đã chọn marketing làm đòn bẩy để bước vào sân chơi lớn ấy, điều mà không phải doanh nghiệp Việt nam nào cũng thấy được. Bởi vì điểm rất yếu của các doanh nghiệp Việt Nam là không thấy được vai trò rất lớn mà marketing mang lại, vô tình họ đã bỏ đi tài sản vô hình của chính họ mà có thể khai thác hiệu quả để mang lại thành công. Đó chính là lý do vì sao em lại lựa chọn đề tài: “Ứng dụng marketing thương mại trong hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và đầu tư phát triển công nghệ ”. Đây là một cơ hội tốt để em có thể vận dụng kiến thức các môn học trên giản đường đặc biệt là môn học mà em rất yêu mến: môn Marketing thương mại.
  Kết cấu bài viết được chia làm 3 chương như sau:
  Chương I: Tổng quan về marketing thương mại trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  Chương II: Thực trạng ứng dụng marketing thương mại trong hoạt động kinh doanh của công ty Techpro qua các năm.
  Chương III: Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh ứng dụng marketing thương mại trong hoạt động kinh doanh của công ty Techpro.
  Bài viết này của em chỉ nghiên cứu sự ứng dụng marketing giới hạn trong một doanh nghiệp thương mại cụ thể, đó là công ty Techpro. Và mục tiêu của em khi chọn đề tài này là tìm hiểu về các hoạt động marketing ứng dụng trong công ty Techpro để từ đó có thể chỉ ra những điểm mạnh để công ty phát huy và điểm yếu để công ty khắc phục sao cho việc ứng dụng marketing vào hoạt động kinh doanh của Techpro mang lại hiệu quả cao nhất.  MỤC LỤC
  165723545" MỤC LỤC 26
  165723546" LỜI NÓI ĐẦU 30
  165723547" CHƯƠNG I. 31
  165723548" TỔNG QUAN VỀ MARKETING THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 31
  165723549" I. TỔNG QUAN VỀ MARKETING THƯƠNG MẠI. 31
  165723550" 1. Khái niệm 31
  165723551" 1.1. Khái niệm Marketing. 31
  165723552" 1.1.1. Khái niệm Marketing theo phạm vi ứng dụng của Marketing. 32
  165723553" 1.1.2 Khái niệm marketing theo đối tượng tác động của Marketing. 34
  165723554" 1.2. Khái niệm Marketing thương mại 36
  165723555" 2. Bản chất, đặc điểm, vai trò của Marketing thương mại trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 37
  165723556" 2.1. Bản chất của Marketing thương mại 37
  165723557" 2.2. Đặc điểm của Marketing thương mại 38
  165723558" 2.3. Vai trò của Marketing thương mại đối với hoạt động kinh doanh. 39
  165723559" II. ỨNG DỤNG CÁC THAM SỐ MARKETING THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 40
  165723560" 1. Ứng dụng tham số sản phẩm trong hoạt động kinh doanh. 40
  165723561" 1.1. Quan niệm về sản phẩm của doanh nghiệp thương mại 40
  165723562" 1.2. Ứng dụng chiến lược sản phẩm vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 41
  165723563" 1.2.1. Khái niệm chiến lược sản phẩm . 41
  165723564" 1.2.2. Các loại chiến lược sản phẩm . 41
  165723565" 1.2.3. Các quyết định về sản phẩm trong hoạt động kinh doanh. 42
  165723566" 2. Ứng dụng tham số giá trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 44
  165723567" 2.1. Khái niệm giá. 44
  165723568" 2.2. Ứng dụng tham số gía trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 45
  165723569" 2.2.1. Các chính sách định giá thường áp dụng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 45
  165723570" 2.2.2. Các phương pháp tính giá của doanh nghiệp thương mại 47
  165723571" 3. Tham số giá. 49
  165723572" 3.1. Bản chất của phân phối 49
  165723573" 3.1.1. Khái niệm kênh phân phối 49
  165723574" 3.1.2. Các loại kênh phân phối 49
  165723575" 3.2. Ứng dụng tham số phân phối hàng hoá trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 50
  165723576" 3.2.1. Lựa chọn kênh phân phối 50
  165723577" 3.2.2. Tổ chức và điều khiển kênh phân phối 51
  165723578" 4. Tham số xúc tiến thương mại 52
  165723579" 4.1. Khái niệm xúc tiến thương mại 52
  165723580" 4.1.1. Bản chất của xúc thương mại 52
  165723581" 4.1.2. Vai trò của xúc tiến thương mại trong hoạt động kinh doanh. 52
  165723582" 4.2. Ứng dụng của xúc tiến thương mại vào hoạt động kinh doanh. 53
  165723583" III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ỨNG DỤNG MARKETING THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 53
  165723584" 1. Các nhân tố thuộc môi trường vi mô. 54
  165723585" 1.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp. 54
  165723586" 1.2. Người cung ứng. 55
  165723587" 1.3. Các trung gian marketing. 55
  165723588" 1.4. Khách hàng. 55
  165723589" 1.5. Đối thủ cạnh tranh. 55
  165723590" 1.6. Công chúng trực tiếp. 55
  165723591" 2. Các nhân tố vĩ mô. 56
  165723592" 2.1. Môi trường chính trị 56
  165723593" 2.2. Môi trường kinh tế. 56
  165723594" 2.3. Môi trường văn hoá xã hội 56
  165723595" 2.4. Môi trường khoa học công nghệ. 57
  165723596" CHƯƠNG II. 58
  165723597" THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MARKETING THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TECHPRO 58
  165723598" I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TECHPRO 58
  165723599" 1. Quá trình hình thành và phát triển công ty Techpro. 58
  165723600" 1.1. Lịch sử hình thành. 58
  165723601" 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của công ty Techpro. 59
  165723602" 1.2.1.Chức năng. 59
  165723603" 1.2.2. Nhiệm vụ. 60
  165723604" 1.2.3. Lĩnh vực hoạt động. 60
  165723605" 1.3. Cơ cấu, sơ đồ tổ chức bộ máy công ty Techpro. 61
  165723606" 1.3.1. Cơ cấu tổ chức và quản lý công ty. 61
  165723607" 1.3.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kinh doanh. 62
  165723608" 2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm 63
  165723609" 2.1. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty. 63
  165723610" 2.1.1. Về lĩnh vực hoạt động. 63
  165723611" 2.1.2. Về thị trường tiêu thụ và khách hàng. 64
  165723612" 2.1.3 Về lực lượng lao động. 65
  165723613" 2.1.4. Triết lý kinh doanh. 66
  165723614" 2.2. Thực trạng hoạt động của công ty. 68
  165723615" 2.2.1. Quá trình tăng trưởng qua các năm . 68
  165723616" 2.2.2. Tăng trưởng của hai lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn của công ty. 71
  165723617" 2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 2006. 72
  165723618" II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MARKETING THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TECHPRO 74
  165723619" 1. Ứng dụng tham số Marketing thương mại trong hoạt động kinh doanh tại công ty Techpro 74
  165723620" 1.1 Các phương pháp xây dựng giá sản phẩm của công ty Techpro. 74
  165723621" 1.1.1. Đối với hàng thực phẩm . 74
  165723622" 1.1.2. Đối với hàng công nghệ. 75
  165723623" 1.2. Ứng dụng tham số sản phẩm vào hoạt động kinh doanh của công ty Techpro. 78
  165723624" 1.2.1Chiến lược sản phẩm của công ty Techpro. 78
  165723625" 1.2.2. Dịch vụ sau bán. 79
  165723626" 1.2.2.1 Dịch vụ lắp đặt sản phẩm . 79
  165723627" 1.2.2.2. Chính sách bảo hành sản phẩm của công ty Techpro. 79
  165723628" 1.3 Thực trạng mạng lưới kênh phân phối của công ty Techpro. 83
  165723629" 1.3.1. Kênh phân phối của hàng thực phẩm của công ty Techpro. 83
  165723630" 1.3.2. Kênh phân phối của lĩnh vực hàng Idtech. 84
  165723631" 1.3.3. Kênh phân phối hàng Advantech của công ty Techpro. 85

  165723634" 1.4 Ứng dụng tham số xúc tiến hỗn hợp vào hoạt động kinh doanh của công ty Techpro. 86
  165723635" 1.4.1 Hệ thống chăm sóc khách hàng. 86
  165723636" 1.4.2. Quảng cáo. 88
  165723637" 1.4.3. Hội chợ, triển lãm, hội thảo khoa học. 88
  165723638" 1.4.4. Marketing trực tiếp. 89
  165723639" 1.4.5. Quan hệ công chúng. 89
  165723640" 2. Đánh giá hiệu quả của hoạt động Marketing thương mại tại công ty Techpro. 89
  165723641" 2.1 Đánh giá qua các tiêu thức định tính. 90
  165723642" 2.2. Đánh giá hiệu quả Marketing tại công ty Techpro theo tiêu thức định lượng. 92
  165723644" III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TECHPRO 97
  165723645" 1. Các nhân tố thuộc môi trường vi mô ảnh hưởng đến hoạt động marketing của Techpro 97
  165723646" 1.1. Các nhân tố bên trong công ty Techpro. 97
  165723647" 1.2. Nhà sản xuất cung cấp sản phẩm cho Techpro. 97
  165723648" 1.3. Khách hàng của Techpro. 98
  165723649" 1.4. Đối thủ cạnh tranh của Techpro. 99
  165723650" 2. Các nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường vĩ mô. 99
  165723651" 2.1. Chính sách thuế nhập khẩu của Việt Nam . 99
  165723652" 2.2. Chính sách xuất nhập khẩu. 99
  165723653" 2.3. Thủ tục hải quan. 100
  165723654" IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY TECHPRO 100
  165723655" CHƯƠNG III. 102
  165723656" PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG MARKETING THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TECHPRO 102
  165723657" I. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ỨNG DỤNG MARKETING THƯƠNG MẠI VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TECHPRO 102
  165723658" 1. Những cơ hội của công ty Techpro khi Việt Nam gia nhập WTO. 102
  165723659" 2. Những thách thức Techpro gặp phải khi Việt Nam gia nhập WTO 103
  165723660" 3. Sự cần thiết phải ứng dụng marketing thương mại vào hoạt động kinh doanh của Techpro khi Việt Nam gia nhập WTO 104
  165723661" II. MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TECHPRO TRONG NHỮNG NĂM TỚI. 105
  165723662" 1. Mục tiêu và phương hướng phát triển chung của công ty đến 2010. 105
  165723663" 1.1. Mục tiêu của Techpro về doanh thu và lợi nhuận. 105
  165723664" 1.2. Mục tiêu về phạm vi thị trường hoạt động của Techpro. 107
  165723665" 1.3. Mục tiêu của Techpro về nghiên cứu và phát triển. 108
  165723666" 2. Mục tiêu phương hướng phát triển hoạt động Marketing của Techpro trong những năm tới 108
  165723667" III. TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG MARKETING THƯƠNG MẠI VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TECHPRO 109
  165723668" 1. Các biện pháp về tổ chức quản lý kinh doanh của Techpro. 109
  165723669" 1.1. Hoàn thiện công ty về quản lý. 109
  165723670" 1.2. Các biện pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 110
  165723671" 1.3. Các biện pháp về nhân sự. 110
  165723672" 1.4. Các biện pháp về văn hóa công ty. 111
  165723673" 2. Hoàn thiện các hoạt động nghiệp vụ marketing. 111
  165723674" 2.1. Xây dựng kế hoạch marketing cho từng thời kỳ và chi tiết cho từng năm . 111
  165723675" 2.2. Xây dựng ngân sách cho hoạt động marketing. 111
  165723676" 2.3. Các biện pháp liên quan đến sản phẩm . 112
  165723677" 2.4. Các biện pháp về xúc tiến thương mại 112
  165723678" 2.5. Các biện pháp về chính sách giá. 113
  165723679" 3. Các biện pháp kiến nghị hỗ trợ từ bên ngoài 113
  165723680" 3.1. Các biện pháp hỗ trợ từ phía nhà sản xuất 113
  165723681" 3.2. Các biện pháp kiến nghị hỗ trợ từ nhà nước. 114
  165723682" KẾT LUẬN 116
  165723684" PHỤ LỤC 118
  165723696" DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 121
  165723698" NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 121
  165723699" NHẬN XÉT CỦA THẦY GIÁO HƯỚNG DẪN 122


  Xem Thêm: Ứng dụng marketing thương mại trong hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và đầu tư phát
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng marketing thương mại trong hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và đầu tư phát sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status