Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Nhập khẩu và phân phối rượu vang của công ty CP XNK TP TOCONTAP HANOI

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nhập khẩu và phân phối rượu vang của công ty CP XNK TP TOCONTAP HANOI


  MỞ ĐẦU
  1.Tính cấp thiết của đề tài:
  Trong xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, quan hệ mậu dịch tự do được thực sự mở rộng, thương mại, trao đổi buôn bán giữa các nước ngày càng đa dạng trên mọi lĩnh vực, ngành nghề. Việt Nam cũng đã và đang tích cực tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế bằng việc mở rộng các quan hệ đối ngoại với các nước trên thế giới. Kim ngạch xuất nhập khẩu chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng thu nhập quốc dân của Việt Nam.
  Trong giai đoạn này, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế đáng khâm phục: năm 2006, tỷ lệ tăng trưởng đạt 8,17% , đứng thứ hai tại châu Á; 3 tháng đầu năm 2007 kim ngạch xuất khẩu đạt 10,48 tỉ USD, cả nước nhập khẩu gần 12 tỉ USD, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, trong 10 năm qua Việt Nam đã giảm tỷ lệ người nghèo từ 60% dân số xuống còn 19%. Bên cạnh đó, Việt Nam vừa chính thức trở thành thành viên trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đạt kết quả phát triển con người đầy ấn tượng, có mức GDP không ngừng tăng và đặt mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình vào năm 2010. Một bộ phận người dân Việt Nam thuộc tầng lớp trung lưu có thu nhập cao tăng lên.
  Ở các nước đang phát triển, thu nhập tăng và đô thị hoá nhanh là những nguyên nhân chính làm thay đổi nhu cầu ăn uống của người dân. Đó là yêu cầu cao hơn cho bữa ăn, đặc biệt là nhu cầu về nhập khẩu thịt, các loại đồ uống có cồn như rượu vang và các loại thực phẩm chế biến.
  Thực ra, văn hóa rượu ở Việt Nam đã có từ lâu đời trong tổng thể văn hóa ẩm thực của dân tộc nhưng về rượu vang vẫn còn ít người biết cảm thụ, thưởng thức. Trong quá trình hội nhập quốc tế và bùng nổ du lịch, dòng khách nước ngoài vào đầu tư, làm ăn và đi du lịch ở Việt Nam ngày càng tăng. Do đó, nhu cầu về rượu vang trong tương lai gần sẽ ngày càng tăng, đây sẽ là cơ hội kinh doanh cho các nhà nhập khẩu rượu vang trong nước đặc biệt là TOCONTAP- một trong số những doanh nghiệp tiến hành hoạt động nhập khẩu rượu vang sớm ở Việt Nam. Do đó với cơ hội thực tập tại công ty TOCONTAP em đã chọn đề tài: “ Nhập khẩu và phân phối rượu vang của công ty CP XNK TP TOCONTAP HANOI ” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
  2. Mục đích của đề tài:
  Nghiên cứu đề tài này nhằm cung cấp những hiểu biết cơ bản về nhập khẩu và phân phối sản phẩm nhập khẩu.
  Đánh giá khái quát thực trạng hoạt động nhập khẩu và phân phối rượu của công ty XNK TP TOCONTAP và cơ hội kinh doanh nhập khẩu rượu vang trên thị trường Việt Nam.
  3. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu: hoạt động kinh doanh nhập khẩu và phân phối rượu vang của công ty.
  Trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài, em đã sử dụng kết hợp một số phương pháp nghiên cứu như: tham khảo những tài liệu có liên quan đến quá trình kinh doanh nhập khẩu, phân phối sản phẩm rượu vang, thu thập thông tin trên báo chí, số liệu của công ty những năm gần đây. Trên cơ sở đó tiến hành các phân tích đánh giá ban đầu sơ bộ về hoạt động nhập khẩu rượu vang của công ty XNK TP TOCONTAP.
  4. Kết cấu cấu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp:
  Chuyên đề thực tập tốt nghiệp được chia thành 3 phần chính:
  Chương 1: Những vấn đề chung về hoạt động kinh doanh nhập khẩu và phân phối sản phẩm nhập khẩu.
  Chương 2: Thực trạng hoạt động nhập khẩu rượu vang của công ty CP XNK TP TOCONTAP HANOI.
  Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị tăng cường hoạt động kinh doanh nhập khẩu rượu vang.

  MỤC LỤC​ ​ MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM NHẬP KHẨU 3
  1. Khái niệm và vai trò của hoạt động kinh doanh nhập khẩu: . 3
  1.1. Khái niệm: . 3
  1.2. Lợi ích thu được từ hoạt động kinh doanh Nhập khẩu: . 4
  1.3. Sự cần thiết khách quan tiến hành hoạt động kinh doanh Nhập khẩu: 6
  1.3.1. Nguồn lực sản xuất khan hiếm không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước: . 6
  1.3.2. Khoa học công nghệ phát triển là tiền đề đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhập khẩu . 6
  1.3.3 Thị trường nhập khẩu cạnh tranh ngày càng gay gắt: . 7
  1.4 Các hình thức nhập khẩu chủ yếu: . 7
  1.4.1 Nhập khẩu trực tiếp: . 7
  1.4.1.1 Khái niệm: 7
  1.4.1.2 Đặc điểm: . 7
  1.4.2 Nhập khẩu liên doanh: 8
  1.4.2.1 Khái niệm: 8
  1.4.2.2 Đặc điểm: . 8
  1.4.3 Nhập khẩu ủy thác: . 9
  1.4.3.1 Khái niệm: 9
  1.4.3.2 Đặc điểm: . 9
  1.4.4 Hình thức nhập khẩu hàng đổi hàng: 10
  1.4.4.1 Khái niệm: 10
  1.4.4.2 Đặc điểm: . 10
  1.4.5 Nhập khẩu theo đơn đặt hàng: 11
  1.4.5.1 Khái niệm: 11
  1.4.5.2 Đặc điểm: . 11
  1.4.6 Nhập khẩu tái xuất: 12
  1.4.6.1 Khái niệm: 12
  1.4.6.2 Đặc điểm: . 12
  1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp: 12
  1.5.1. Chế độ chính sách chính trị, luật pháp trong nước và quốc tế: 12
  1.5.2. Những yếu tố cạnh tranh: . 13
  1.5.3 Những biến động trong tỷ giá hối đoái: . 14
  1.5.4 Hệ thống giao thông vận tải phát triển: 14
  1.5.5 Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp: 15
  2. Phân phối và xúc tiến bán sản phẩm: . 15
  2.1 Phân phối sản phẩm: . 15
  2.1.1 Bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối: . 15
  2.1.1.1 Khái niệm kênh phân phối: 15
  2.1.1.2 Vai trò của kênh phân phối: . 16
  2.1.1.3 Chức năng của các thành viên trong kênh phân phối: 16
  2.1.2 Cấu trúc và tổ chức kênh phân phối: 17
  2.1.3 Các căn cứ lựa chọn kênh phân phối: 18
  2.2. Xúc tiến bán hàng: 21
  2.2.1 Bản chất của xúc tiến hỗn hợp: . 21
  2.2.2 Các công cụ của xúc tiến bán: . 22
  2.2.2.1 Quảng cáo: . 22
  2.2.2.2 Xúc tiến bán: 22
  2.2.2.3 Quan hệ công chúng: 23
  2.2.2.4 Bán hàng cá nhân: 23
  2.2.2.5 Marketing trực tiếp: 23
  2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phối hợp xúc tiến: 24
  2.2.3.1 Kiểu loại hàng hóa, thị trường: . 24
  2.2.3.2 Chiến lược kéo hay đẩy: . 24
  2.2.3.3 Các giai đoạn chu kỳ sống của sản phẩm: 25
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU RƯỢU VANG CỦA CÔNG TY TOCONTAP HANOI 27
  1. Tổng quan về công ty CP XNK TP TOCONTAP HANOI: 27
  1.1- Quá trình hình thành và phát triển của công ty CPXNK TP TOCONTAP: 27
  1.1.1 Quá trình hình thành của công ty CPXNK TP Tocontap: . 27
  1.1.2. Quá Trình phát triển công ty: . 29
  1.2. Cơ cấu bộ máy quản trị của TOCONTAP HANOI: 33
  1.2.1. Chức năng nhiệm vụ của công ty: . 33
  1.2.1.1 Chức năng hoạt động của công ty: 33
  1.2.1.2. Nhiệm vụ của công ty: . 33
  1.2.2 Cơ cấu tổ chức: 34
  1.2.2.1 Ban Giám đốc: 34
  1.2.2.2 Phòng quản lý : 35
  1.3. Đặc điểm kinh tế kĩ thuật chủ yếu của Công Ty Cổ phần XNK Tạp Phẩm TOCONTAP- HANOI: 41
  1.3.1.về lĩnh vực hoạt động: . 41
  1.3.1.1 Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của công ty: 42
  1.3.1.2 Những mặt hàng nhập khẩu: 43
  1.3.2 Về Vốn và Lao động: 44
  1.3.3 Về Doanh thu và lợi nhuận: 44
  2. Kết quả đạt được sau 50 năm xây dựng và phát triển của công ty: 46
  2.1. Kim ngạch xuất nhập khẩu: 46
  2.2 Về doanh thu: 48
  2.3 Lợi nhuận và nộp ngân sách: . 49
  2.4 Nguồn vốn kinh doanh và thu nhập bình quân của người lao động: 50
  2.5. Về thị trường xuất khẩu: . 50
  3. Tình hình hoạt động kinh doanh nhập khẩu rượu vang của công ty: 51
  3.1 Vài nát khái quát về rượu vang: . 51
  3.1.1 Lịch sử rượu vang: . 51
  3.1.2 Phân loại rượu vang: . 52
  3.1.3 Sự khác biệt trong Văn hóa uống rượu vang của người phương Đông và Phương Tây: 54
  3.2 Kinh doanh rượu vang Nhập khẩu ở Việt Nam: 57
  3.2.1 Đặc điểm thị trường rượu vang ở Việt Nam: . 57
  3.2.2 Chính sách quản lý nhập khẩu rượu vang của Việt Nam và tác động của những chính sách này: . 58
  3.2.2.1 Quản lý của Nhà nước đối với việc nhập khẩu và kinh doanh rượu vang: 58
  3.2.2.2 Những quy định về thuế nhập khẩu: 59
  3.2.2.3 Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật: . 60
  3.3 Kim ngạch nhập khẩu rượu vang của công ty: . 61
  3.4 Thị trường cung cấp rượu vang nhập khẩu của công ty: 63
  4. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu rượu vang: 64
  4.1 Hoạt động kinh doanh nhập khẩu rượu vang của TOCONTAP: 64
  4.2 Lợi nhuận từ hoạt động nhập khẩu rượu vang: . 65
  4.3 Hoạt động phân phối và xúc tiến bán của công ty: 66
  4.4 Những khó khăn mà công ty gặp phải trong quá trình kinh doanh NK: 68
  4.4.1 Thiếu vốn trong kinh doanh: . 68
  4.4.2 Khả năng thu thập thông tin về khách hàng trong nước còn hạn chế: 68
  4.4.3 Thiếu nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn cao: 68
  4.5 Nguyên nhân: 69
  4.5.1 Nguyên nhân chủ quan: . 69
  4.5.1.1 Khả năng nắm bắt, tìm hiểu nhu cầu thị trường trong nước còn hạn chế: 69
  4.5.1.2 Việc phát triển tìm nguồn cung cấp rượu mới chưa được chú trọng: 69
  4.5.1.3 nguồn nhân lực tham gia nhập khẩu rượu vang còn thiếu: . 69
  4.5.2 Nguyên nhân khách quan: . 70
  4.5.2.1 Thiếu vốn trong quá trình kinh doanh: . 70
  4.5.2.2. Cạnh tranh ngày một gay gắt: . 71
  CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY . 72
  1 Phương hướng, nhiệm vụ phát triển của công ty trong thời gian tới: 72
  1.1 Về thị trường: 72
  1.2. Về quản lý: 73
  2. Đánh giá về thị trường tiềm năng cung cấp rượu vang của công ty: 74
  2.1 Thị trường ChiLê: . 74
  2.2 Thị trường Úc: 75
  3. Triển vọng thị trường rượu vang Việt Nam: 75
  4. Một số giải pháp: . 76
  4.1.Tăng cường nghiên cứu, xây dựng chiến lược thị trường toàn diện: 76
  4.2 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, tăng cường công tác quản lý, đào tạo cán bộ nhân viên: . 78
  4.3 Yếu tố cơ sở vật chất kỹ thuật: . 80
  4.4 Tăng cường các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ: . 81
  4.5 Giải quyết các vấn đề về vốn: 82
  5. Một số kiến nghị: 83
  5.1 Thông thoáng hơn trong chính sách nhập khẩu và kinh doanh rượu vang: 83
  5.2 Cải tiến chính sách thuế: 84
  5.3 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại: 85
  5.4 Xây dựng hệ thống tài chính ngân hàng: 86
  KẾT LUẬN 87
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 88


  Xem Thêm: Nhập khẩu và phân phối rượu vang của công ty CP XNK TP TOCONTAP HANOI
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nhập khẩu và phân phối rượu vang của công ty CP XNK TP TOCONTAP HANOI sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status