Đề tài: Hoạt động quảng cáo thương mại ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay nhìn từ góc độ công tác tư tưởng (62 trang)MỤC LỤC​

MỞ ĐẦU

Chương 1 HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG

1.1. Khái niệm về quảng cáo thương mại

1.1.1. Một số định nghĩa về quảng cáo thương mại

1.1.2. Phân biệt quảng cáo thương mại và các loại quảng cáo khácChương 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY2.1. Đặc điểm tự nhiên – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh

2.2 .Những đóng góp của hoạt động quảng cáo thương mại ở Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa

2.3. Những hạn chế của hoạt động quảng cáo thương mại nhìn từ góc độ công tác tư tưởng


Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI TRONG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quảng cáo thương mại

3.2. Tăng cường hiệu lực quản lý của chính quyền đối với hoạt động quảng cáo thương mại.

3.3. Nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo thương mại

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Hoạt động quảng cáo thương mại ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay nhìn từ góc độ công tác tư tưởng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động quảng cáo thương mại ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay nhìn từ góc độ công tác tư tưởng sẽ giúp ích cho bạn.