Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm bao bì PP ở Công ty Vật tư hàng hóa và v

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm bao bì PP ở Công ty Vật tư hàng hóa và v


  MỤC LỤC​ ​ LỜI NÓI ĐẦU

  1​ PHẦN I :Vai trò và nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
  2​ I. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
  2​ 1. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm .
  2​ 2. Chức năng tiêu thụ sản phẩm.
  4​ 2.1. Chức năng lưu thông hàng hóa.
  4​ 2.2. Chức năng trao đổi .
  6​ 2.3. Chức năng thông tin.
  7​ 2.4. Chức năng san sẻ rủi ro
  7​ 3. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
  8​ 4. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
  11​ II. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

  13​ 1. Nghiên cứu thị trường.
  13​ a. Nghiên cứu khái quát thị trường.
  15​ b. Nghiên cứu chi tiết thị trường.
  16​ 2. Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
  16​ 3. Chiên lược giá cả của các doanh nghiệp.
  22​ 4. Xác định kênh tiêu thụ.
  26​ 5. Tổ chức công tác tiêu thụ.
  28​ 6. Tổ chức thanh toán.
  35​ 7. Đánh giá hiệu quả của hoạt động tiêu thụ.
  36​

  III. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ.
  38​ 1. Chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.
  38​ 2. Thị trường sản phẩm của doanh nghiệp.
  38​ 3. Giá cả sản phẩm.
  39​ 4. Quan hệ cung cầu.
  39​ 5. Tập quán sử dụng
  40​ PHẦN II: Thực trạng hoạt động tiêu thụ bao bì PP của công ty Vật tư hàng hóa và vận tải
  42I. Giới thiệu chung về Công ty Vật tư hàng hóa và vận tải.
  42​ 1. Quá trình hình thành và phát triển.
  42​ 2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty Vật tư hàng hóa và vận tải.
  44​ 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty.
  44​ 4. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty.
  47​ II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vật tư hàng hóa và vận tải.
  48​ 1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vật tư hàng hóa và vận tải.
  48​ 1.1. Đặc điểm về công nghệ sản xuất bao bì PP.
  48​ 1.2. Đặc điểm nguyên vật liệu để sản xuất bao bì PP.
  51​ 1.3 . Đặc điểm về lao động.
  52​ 1.4. Đặc điểm về vốn.
  53​ 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vật tư hàng hóa và vận tải.
  55​ III. Thực trạng hoạt động tiêu thụ bao bì PP của Công ty Vật tư hàng hóa và vận tải.
  58​ 1. Thị trường tiêu thụ bao bì PP của Công ty.
  61​ 2. Tăng cường nghiên cứu đối thủ cạnh tranh sản phẩm bao bì PP của Công ty.
  61​ 3. Các kênh tiêu thụ bao bì PP của Công ty.
  62​ 4. Tình hình tiêu thụ bao bì của Công ty.
  64​ 5. Các biện pháp thúc đẩy tiêu thụ bao bì của Công ty.
  68​ 6. Phương thức thanh toán.
  70​ IV. Đánh giá về hoạt động tiêu thụ bao bì PP của Công ty.
  71​ 1. Những thành tựu đạt được.
  71​ 2. Những mặt hạn chế.
  73​ 3. Nguyên nhân.
  73​ PHẦN III :Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm bao bì PP ở Công ty Vật tư hàng hóa và vận tải.
  74I. Mục tiêu, phương hướng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ bao bì PP của Công ty trong thời gian tới.
  74​ 1. Mục tiêu đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ bao bì PP của Công ty.
  74​ 2. Phương hướng đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ bao bì PP của Công ty.
  74​ 3. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ bao bì PP ở công ty.
  76​ 3.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường.
  76​ 3.2.Tăng cường nâng cao chất lượng bao bì PP của Công ty.
  77​ 3.3.Phấn đấu hạ giá thành.
  79​ 3.4. Hoàn thiện chiến lược giao tiếp khuyếch chương.
  81​ 3.5.Phát triển hệ thống kênh tiêu thụ bao bì PP của Công ty.
  83​ II. Một số kiến nghị.
  85​ 1. Kiến nghị đối với Công ty Vật tư hàng hóa và vận tải.
  85​ 1.1Tăng cường đổi mới nâng cao sức cạnh tranh bao bì PP của Công ty.
  87​ 1. 2. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của các nhân viên.
  89​ 1.3. Không ngừng mở rộng thị trường và tìm cách thâm nhập thị trường thế giới.
  91​ 1.4. Đa dạng hóa chủng loại bao bì PP của Công ty.
  93​ 2. Kiến nghị đối với Nhà nước.
  94​ KẾT LUẬN.
  95​ TÀI LIỆU THAM KHẢO
  96​
  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm bao bì PP ở Công ty Vật tư hàng hóa và v
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm bao bì PP ở Công ty Vật tư hàng hóa và v sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status