Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần May Sơn Hà

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần May Sơn Hà


  LỜI MỞ ĐẦU  Con người là trọng tâm của tất cả các hoạt động là con người, mọi hoạt động diễn ra cũng là nhờ con người. Để tồn tại và phát triển không có con đường nào khác là duy trì và phát triển nguồn tài nguyên nhân sự một cách hiệu quả nhất. Nhân sự sẽ quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức, của xã hội và của quốc gia. Đặc biệt, trong xu thế ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh diễn ra gay gắt và khốc liệt các doanh nghiệp để phát triển bền vững cũng là do có nguồn lực con người vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, cả về thể lực và trí lực.
  Xuất phát từ vai trò vô cùng to lớn của nguồn tài nguyên con người đối với sự phát triển của thời đại nói chung, nền kinh tế của một quốc gia cũng như đối với một doanh nghiệp. Đồng thời, xuất phát từ thực trạng của đơn vị thực tập, sự thuận lợi trong lấy dữ liệu và phân tích dữ liệu và ý nghĩa vô cùng to lớn của công tác tuyển dụng nhân sự -một công tác của hoạt động quản trị nhân lực trong doanh nghiệp tôi quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần May Sơn Hà” là chuyên đề tốt nghiệp của mình.
  Chuyên đề bao gồm 03 phần:

  Chương 1: Những vấn đề lý luận cung về công tác tuyển dụng nhân sự

  Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty CP May Sơn Hà

  Chương 3: Hoàn thiện Công tác tuyển dụng tại Công ty CP May Sơn Hà  MỤC LỤC
  MỤC LỤC 1
  SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 5
  LỜI MỞ ĐẦU 6

  PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG 7
  I. Khái niệm 7
  II. Nguyên tắc tuyển dụng 7
  III. Nguồn tuyển dụng 7
  IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng 7
  V. Quy trình tuyển dụng 8
  1. Quy trình tuyển mộ 8
  2. Quy trình tuyển chọn 10
  VI. ý nghĩa của công tác tuyển dụng 13

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SƠN HÀ 14
  2.1 Một số đặc điểm của công ty cổ phần may sơn hà có ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng 14
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ Phần May Sơn Hà 14
  2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh 16
  2.1.2.1 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty 16
  2.1.2.2 Đặc điểm sản phẩm 16
  2.1.2.3 Quy trình sản xuất 16
  2.1.3 Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công ty 18
  2.1.4 Đặc điểm về lao động của Công ty 20
  2.1.4.1 Cơ cấu lao động theo giới 20
  2.1.4.2 Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn 21
  2.1.4.3 Cơ cấu lao động theo tính chất lao động 22
  2.1.5 Thực trạng hoạt động của phòng TCHC 23
  a. Công tác tuyển mộ và tuyển chọn 23
  b. Các loại hợp đồng lao động 24
  c. Tổ chức lao động và định mức lao động 24
  d. An toàn vệ sinh lao động 24
  e. Thù lao lao động 24
  f. Kỷ luật lao động 25
  g. Đào tạo nguồn nhân lực 25
  2.1.6. Kết quả sản xuất – kinh doanh 25
  2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần may sơn hà 26
  2.2.1 Thực trạng công tác tuyển mộ 28
  2.2.1.1 Nguyên tắc tuyển mộ 28
  2.2.1.2 Nguồn tuyển mộ 29
  2.2.1.3 Phương pháp tuyển mộ 32
  2.2.1.4 Quy trình tuyển mộ 32
  2.2.1.5 Kết quả của công tác tuyển mộ 28
  2.2.2 Thực trạng công tác tuyển chọn 34
  2.2.2.1 Nguyên tắc tuyển chọn ở Công ty 34
  2.2.2.2 Nguồn tuyển chọn 34
  2.2.2.3 Quy trình tuyển chọn 35
  2.2.2.4 Kết quả Công tác tuyển chọn 41
  2.2.3 Kết quả của Công tác tuyển dụng 42
  2.3 Các nhân tố tác động đến Công tác tuyển dụng 43
  2.3.1 Các nhân tố chủ quan 43
  2.3.2 Nhân tố khách quan 45
  2.4 Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần may sơn hà 45

  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SƠN HÀ 48
  3.1: Định hướng phát triển của Công ty 48
  3.1.1. Định hướng chung của Công ty 48
  3.1.2. Kế hoạch quản trị nhân sự của Công ty 48
  3.1.3. Kế hoạch tuyển dụng của Công ty năm 48
  3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện Công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần May Sơn Hà 48
  1. Thiết lập bộ phận quản trị nhân sự độc lập để tập trung mọi nỗ lực vào công tác quản trị nhân sự nói chung và công tác tuyển dụng nói riêng 49
  2. Xây dựng kế hoạch nhân sự linh hoạt, khoa học cụ thể cho từng giai đoạn, từng thời kỳ biến công tác tuyển dụng từ thế bị động sang thế chủ động 50
  3. Nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển toàn diện vai trò của cán bộ làm công tác tuyển dụng nói riêng, công tác quản trị nhân sự nói chung 51
  4. Đa dạng nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng 51
  5. Phải đánh giá sau tuyển dụng và xây dựng dự trù kinh phí cho công tác tuyển dụng 52
  6. Xây dựng chính sách nhân sự khoa học hiệu quả 53
  7. Tăng cường công tác chỉ đạo từ giám đốc Công ty và sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận phòng ban chức năng trong Công ty 53
  8. Các giải pháp khác nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần May Sơn Hà 54

  KẾT LUẬN 56
  LỜI CẢM ƠN 57
  LỜI CAM ĐOAN 58
  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 59
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần May Sơn Hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần May Sơn Hà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status