Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại Công ty Điện lực Hoàng Mai

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại Công ty Điện lực Hoàng Mai  Lời nói đầu


  Thực tế hiện nay cho thấy, vấn đề con người và quản lý con người là một vấn đề không những Đảng và Nhà nước ta quan tâm mà còn là một vấn đề các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh cũng phải đặc biệt quan tâm và chú trọng.Vì con người không những tạo ra của cải vật chất cho xã hội, mà còn là người tiêu dùng, người sử dụng những của cải vật chất do chính bàn tay mình làm ra. Đối với các doanh nghiệp, thì con người là một chi phí đầu vào rất quan trọng có chiến lược phát triển cho doanh nghiệp. Do đó cần phải khai thách hết tiềm năng, tiềm tàng của người lao động để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm và tăng lợi nhuận doanh thu cho doanh nghiệp.
  Như vậy, để doanh nghiệp mình tồn tại và phát triển cùng với nền kinh tế thị trường như hiện nay, đòi hỏi nhà quản lý phải biết khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp mình. Muốn khai thác và sử dụng nguồn nhân lực hợp lý và có hiệu quả thì cần thỏa mãn các nhu cầu về lợi ích về vật chất, lợi ích tinh thần cho người lao động. Hay nói cách khác, cần phải có biện pháp tạo động lực cho người lao động trong lao động. Nhằm kích thíchvề mặt vật chất, tinh thần cho người lao động có thể phát huy được hết nội lực của bản thân mình trong lao động và đem lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp.
  Do đó, nhận thức được tầm quan trọng của công tác tạo động lực trong lao động. Trong thời gian được thực tập tại Công ty Điện lực Hoàng Mai, được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo PGS. TS. Mai Quốc Chánh, của các thầy cô giáo trong khoa Kinh Tế và Quản Lý Nguồn Nhân Lực, cùng các cán bộ, công nhân viên trong Công ty, với những kiến thức tiếp thu được trong quá trình học tập tại trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, em mạnh dạn chọn chuyên đề chuyên sâu cho báo cáo thực tập tốt nghiệp là: “Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại Công ty Điện lực Hoàng Mai ”.
  Báo cáo này nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của vấn đề tạo động lực trong lao động. Phân tích và đánh giá thực trạng của vấn đề tạo động lực trong lao động, từ đó đưa ra phương hướng và đề xuất một số giải pháp với Công ty Điện lực Hoàng Mai nhằm hoàn thiện và tăng cường công tác tạo động lực trong lao động ở Công ty.
  Vấn đề tạo động lực trong lao động là một vấn đề phức tạp, do thời gian tìm hiểu về công ty Điện lực Hoàng Mai chưa được nhiều, tài liệu thu thập được còn ít, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của bản thân còn hạn chế. Cho nên những phân tích, đánh giá trong báo cáo thực tập tốt nghiệp này không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo đóng góp ý kiến của các thầy giáo, cô giáo trong khoa Kinh Tế và Quản Lý Nguồn Nhân Lực, đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo PGS.TS. Mai Quốc Chánh, các cán bộ công nhân viên trong công ty Điện lực Hoàng Mai và bạn bè.

  MỤC LỤC
  ChươngI. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG CỦA MỘT CÔNG TY

  1) Bản chất của tạo động lực trong lao động 3
  1.1 – Nhu cầu về vật chất và tinh thần cho người lao động .3
  1.2 – Mối quan hệ giữa nhu cầu và lợi ích 5
  2) Các hình thức tạo động lực vật chất, tinh thần chủ yếu cho người lao động trong sản xuất 6
  3) Các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác tạo động lực trong lao động của một Công ty 6
  4) Sự cần thiết phải tạo động lực trong lao động của một Công ty .8
  4.1 – Quan điểm của đảng ủy và lãnh đạo Công ty đối với vấn đề tạo động lực trong lao động 8
  4.2 – Những thuận lợi khó khăn và thách thức đang đặt ra đối với vấn đề tạo động lực ở Công ty ĐLHM 8
  Chương II. THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀNG MAI.
  1– Sự hình thành và phát triển của công ty Điện lực Hoàng Mai . .10
  1.1 – Thực trạng quản lý nguồn nhân lực Tại Công ty Điện lực Hoàng Mai
  1.1.2 Hệ thống chức danh công việc . 14
  1.1.3 Tuyển chọn, tuyển mộ lao động .15
  1.1.4 Phân công lao động . 16
  1.1.5 Phân công lao động theo mức độ phức tạp công việc .22
  1.2 Hiệp tác lao động 22
  1.3 Cải thiện lao động .22
  1.4 Đào tạo, đào tạo lại và phát triển nguồn nhân lực 23
  1.5 Tạo động lực trong lao động .23
  2 Một số kết quả đạt được của đơn vị trong những năm qua 24
  3 Những đặc điểm chủ yếu ở Công ty Điện lực Hoàng Mai ảnh hưởng đến tạo động lực vật chất, tinh thần trong lao động .27
  3.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 27
  3.2 Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật thuộc công ty quản lý 27
  3.3 Đặc điểm về lao động và tổ chức lao động 29
  4 Phân tích thực trạng tạo động lực vật chất tinh thần cho người lao động ở công ty .30
  4.1 Thực trạng trả lương 30
  4.2 Quy chế trả lương hiện hành và cách xây dựng quy chế trả lương . 34
  4.3 Quỹ tiền lương kế hoạch .39
  4.3.1 Sử dụng quỹ tiền lương kế hoạch .42
  4.3.2 Tiền lương trả hàng tháng 42
  4.3.3 Tiền lương hoàn thành nhiệm vụ quý .43
  4.3.4 Đối với các đơn vị .44
  4.3.5 Đối với cá nhân CBCNV 45
  4.3.6 Một số chế độ lương khác . 45
  4.4 Thực trạng trả thưởng trong lương ở công ty Điện Lực Hoàng Mai 46
  4.5 Thực trạng phân công và bố trí lao động . .48
  4.6 Thực trạng định mức công việc, phân tích và đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Điện lực Hoàng Mai . 48
  4.7 Thực trạng tổ chức thi đua khen thưởng ở Công ty .52
  4.8 Thực trạng thực hiện chế độ trợ cấp cho người lao động .54
  4.9 Thực trạng thực hiện công tác bảo hộ lao động tại Công ty 55
  4.10 Thực trạng thực hiện các biện pháp xây dựng bầu không khí tâm lý lao động tốt đẹp .56
  Chương III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀNG MAI.
  1- Phương hướng tạo động lực cho người lao động ở công ty Điện lực Hoàng Mai 59
  2- Một số biện pháp cụ thể tạo động lực cho người lao động ở công ty Điện lực Hoàng Mai .60
  2.1 Đẩy mạnh và phát huy hơn nữa vai trò của tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, phúc lợi xã hội và coi đây là đòn bẩy kinh tế, kích thích vật chất, tinh thần mạnh mẽ cho người lao động 62
  2.2 Tuyển dụng và cân nhắc đề bạt, tổ chức thi nâng bậc, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn cho người lao động .63
  2.3 Hoàn thiện công tác bảo hộ lao động ở Công ty 65
  2.4 Thực hiện tốt việc phân công, bố trí, sử dụng lao động hợp lý tạo động lực về tinh thần cho người lao động 67
  Kết luận .70
  Bản tự nhận xét quá trình thực tập .71
  Nhận xét của Công ty Điện lực Hoàng Mai .72
  Tài liệu tham khảo .73
  Mục lục .75  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại Công ty Điện lực Hoàng Mai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại Công ty Điện lực Hoàng Mai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status