Thúc đẩy XK hàng may mặc sang thị trường Hoa Kỳ tại Cty VINATEXIMEX


MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: QUÁ TRÌNHHÌNHTHÀNHVÀ PHÁTTRIỂNCỦA CÔNG TY VINATEXIMEX 3
1.1 Giới thiệu về công ty. 3
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 3
1.1.2 Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. 3
1.1.3 Quyền và nghĩa vụ của công ty. 4
1.1.3.1 Quyền của công ty. 4
1.1.3.2 Nghĩa vụ của công ty. 7
1.1.4 Mô hình tổ chức và cơ cấu quản lý,kiểm soát 8
1.1.4.1 Mô hình tổ chức của công ty. 8
1.1.4.2 Cơ cấu quản lý, kiểm soát 9
1.2 Khái quát về hoạt động thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Hoa Kỳ tại công ty VINATEXIMEX 11
1.2.1 Thị trường xuất nhập khẩu. 11
1.2.2 Kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc. 13
1.3 Tác động của thị trường Hoa Kỳ tới hoạt động thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc 14
1.3.1 Đặc điểm thị trường tiêu dùng hàng may mặc của Hoa Kỳ. 14
1.3.2 Các kênh phân phối 16
1.3.3 Một số rào cản thương mại và kỹ thuật đối với hàng may mặc nhập khẩu. 18
1.3.4 ĐốithủcạnhtranhcủacáccôngtydệtmayViệtNamkhixuấtkhẩuhàngmaymặcsangHoaKỳ. 23
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TẠI CÔNG TY VINATEXIMEX 26
2.1. Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Hoa Kỳ tại công ty VINATEXIMEX 26
2.1.1. Công tác kế hoạch thị trường:. 26
2.1.2 Quản lý kỹ thuật sản xuất 27
2.1.3 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 27
2.1.4 Quản lý tài chính. 28
2.2Nhữngthànhtựu đã đạt đượcvà đánhgiá hiệuquảhoạt độngthúc đẩyxuấtkhẩucủaVINATEXIMEX 29
2.2.1 Thành tựu đã đạt được. 29
2.2.1.1 Thị trường xuất khẩu. 29
2.2.1.2 Quy mô tốc độ tăng trưởng. 30
2.2.1.3 Đối tác của công ty. 32
2.2.1.4 Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu. 33
2.2.1.5 Hình thức xuất khẩu. 35
2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thúc đẩy xuất khẩu. 36
2.2.2.1 Tốc độ mở rộng của thị trường xuất khẩu. 36
2.2.2.2 Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu. 39
2.2.2.3 Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng. 40
2.3 Những tồn tại và nguyên nhân. 42
2.3.1 Những tồn tại 42
2.3.2 Nguyên nhân. 43
2.3.2.1 Nguyên nhân chủ quan. 43
2.3.2.2. Nguyên nhân khách quan. 44
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TẠI CÔNG TY VINATEXIMEX TRONG THỜI GIAN TỚI 46
3.1 Triển vọng hoạt động thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ trong thời gian tới. 46
3.2 Định hướng hoạt động thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Hoa Kỳ tại công ty VINATEXIMEX 51
3.3 Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Hoa Kỳ của công ty VINATEXIMEX trong thời gian tới. 52
3.3.1. Giải pháp từ phía VINATEXIMEX 52
3.3.1.1.Đẩy mạnh công tác nghiên cứu mở rộng thị trường. 53
3.3.1.2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm, hình ảnh của công ty 54
3.3.1.3.Đầu tư vào nguồn nhân lực. 55
3.3.1.4. Nâng cao chất lượng sản phẩm 56
3.3.1.5.Đảm bảo nguồn hàng. 57
3.3.1.6.Đẩy mạnh công tác thiết kế sản phẩm 58
3.3.1.7. Đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp. 59
3.3.1.8. Tạo nguồn vốn. 59
3.3.2.Kiến nghị đối với Nhà ớc. 60
3.3.2.1. Phát triển các vùng nguyên phụ liệu cho ngành dệt may. 60
3.3.2.2. Phát triển công nghệ. 61
3.3.2.3.Đào tạo và phát triển nhân lực. 62
3.3.2.4. Các giải pháp về vốn. 63
3.3.2.5. Giúp đỡ các doanh nghiệp trong việc nghiên cứu thị trường, xúc tiến và quảng bá sản phẩm. 64
3.3.2.6. Các chính sách ưu đãi về thuế quan. 65
KẾTLUẬN 66
DANHMỤCTÀILIỆUTHAMKHẢO 68


Xem Thêm: Thúc đẩy XK hàng may mặc sang thị trường Hoa Kỳ tại Cty VINATEXIMEX
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thúc đẩy XK hàng may mặc sang thị trường Hoa Kỳ tại Cty VINATEXIMEX sẽ giúp ích cho bạn.