Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành trong

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành trong


  PHẦN MỞ ĐẦU

  Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được đều phải có những chiến lược, giải pháp nhằm đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Trong đó các giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh luôn luôn được chú trọng nghiên cứu và thực hiên, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh luôn là mục tiêu hàng đầu, quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp.

  Với những doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ của Việt Nam trong bối cảnh đất nước vừa gia nhập tổ chức WTO như hiện nay thì vấn đề này càng thực sự cần thiết và cần được chú trọng. Doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam hiện nay hầu hết là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ cần phải có được những quyết định đúng đắn trong vấn đề sản xuất kinh doanh của mình để có thể đương đầu với những cơ hội cũng như thách thức ở phía trước. Làm rõ được vấn đề hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ thấy được những mặt chủ yếu đã đạt được và những tồn tại, vướng mắc cần được khắc phục và giải quyết, từ đó đưa ra được những bài học kinh nghiệm cho những giai đoạn sau.

  Tập đoàn Tân Á Đại Thành là một trong những doanh nghiệp tư nhân có triển vọng. Đứng trước thềm hội nhập, họ là sự sáp nhập giữa hai doanh nghiệp tư nhân nhằm tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài khi Việt Nam là thành viên của tổ chức WTO. Trong thời gian tham gia thực tập ở Tập đoàn Tân Á Đại Thành, em nhận thấy rằng các sản phẩm mà Tân Á Đại Thành sản xuất có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, bên cạnh đó vấn đề hiệu quả sản xuất kinh doanh còn có nhiều hạn chế. Do vậy để Tập đoàn ngày càng lớn mạnh thì không thể coi nhẹ vấn đề hiệu quả sản xuất kinh doanh.

  Trong quá trình thực hiện bài báo cáo chuyên đề thực tập này, được sự giúp đỡ của các anh các chị trong phòng Tổ chức hành chính của Nhà máy Tân Á Đại Thành thuộc khu công nghiệp Vĩnh Tuy cùng sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành trong giai đoạn hiện nay” cho chuyên đề thực tập của mình. Trong bài báo cáo chuyên đề thực tập này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, em mong được sự nhận xét và góp ý để báo cáo được hoàn thiện hơn.

  Kết cấu bài chuyên đề tốt nghiệp được chia như sau:

  Phần Mở Đầu

  Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành trong giai đoạn hiện nay.

  Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

  Phần Kết Luận
  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 7

  1.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 7
  1.1.1. Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh: 7
  1.1.2. Các quan điểm về hiệu quả sản xuất kinh doanh: 8
  1.1.3. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 8
  1.1.4.1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là công cụ để quản lý doanh nghiệp. 9
  1.1.4.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đó là: 10
  1.1.5.1. Các yếu tố bên ngoài: 11
  1.1.5.2. Các yếu tố bên trong: 14
  1.1.6. Bản chất. 18
  1.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 19
  Bao gồm các chỉ tiêu tổng hợp và chỉ tiêu cụ thể: 19
  1.2.1. Các chỉ tiêu tổng hợp: 19
  1.2.1.1. Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp: 19
  1.2.1.3. Doanh lợi doanh thu bán hàng: 20
  1.2.2. Các chỉ tiêu cụ thể: 21
  1.2.2.1. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn: 21
  1.2.2.2. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động: 22
  1.2.2.3. Hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu: 23
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 24
  2.1. Giới thiệu tổng quan về Tập đoàn Tân Á Đại Thành. 24
  2.1.1. Tóm tắt lịch sử hình thành và các bước phát triển quan trọng của Tập đoàn Tân Á Đại Thành: 24
  2.1.2. Tình hình lao động của Tập đoàn Tân Á Đại Thành: 26
  2.1.2.1. Trách nhiệm của công ty đối với người lao động: 26
  2.1.2.2. Cơ cấu lao động của Tập đoàn Tân Á Đại Thành: 26
  2.1.4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành: 29
  2.1.4.1. Sản phẩm bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời Sunflower: 29
  2.1.4.2. Sản phẩm bình nước nóng sử dụng điện: 31
  2.1.4.3. Sản phẩm bồn chứa nước Inox: 32
  2.1.4.4. Sản phẩm bồn chứa nước bằng nhựa: 33
  2.1.4.5. Sản phẩm ống Inox: 34
  2.1.4.6. Sản phẩm chậu rửa Inox: 35
  2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm bình nước nóng của Tập đoàn Tân Á Đại Thành. 36
  2.2.1. Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành: 36
  2.2.1.1. Năng lực nội bộ: 36
  2.2.1.2. Nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm của Tập đoàn Tân Á Đại Thành: 36
  2.2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành: 38
  2.2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành trong mấy năm trở lại đây. 38
  2.2.2.2. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành trong mấy năm vừa qua. 39
  2.2.3. Các biện pháp đã và đang được tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích kể trên. 41
  2.2.3.1. Công tác đầu tư phát triển sản xuất: 41
  2.2.3.2. Những giải pháp lớn, sáng kiến cải tiến kĩ thuật: 42
  2.2.3.3. Nâng Cao đời sống vật chất & tinh thần cho CBCNV: 45
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHO TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH 46
  3.1. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành đến 2010. 46
  3.2. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Tập đoàn Tân Á Đại Thành. 47
  3.2.1 .Giải pháp về vốn, tài chính: 47
  3.2.2. Giải pháp về chất lượng sản phẩm: 49
  3.2.3. Giải pháp về công nghệ: 49
  3.2.4. Giải pháp về lao động: 50
  3.2.5. Giảm chi phí đến mức tối đa nhằm tăng lợi nhuận: 51
  3.2.6. Giải pháp đối với thị trường: 53
  3.2.7. Thường xuyên phải có sự kiểm tra, giám sát từng công đoạn của hoạt động sản xuất kinh doanh: 53
  3.3. Một số kiến nghị với Nhà nước. 54
  PHẦN KẾT LUẬN 56
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57  Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành trong
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành trong sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status