Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần xây lắp điện I –

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần xây lắp điện I –


  Lời mở đầu


  Chuẩn bị bơi ra biển lớn làm ăn, các doanh nghiệp đều bức xúc trưng trở với bài toán “tìm đâu tướng giỏi – quân tinh”.
  Sau khi cổ phần hóa, các doanh nghiệp ưu tiên đầu tư vào nguồn vốn nhân lực, tuyển chọn đội ngũ quản lý, nhân viên giỏi vào làm việc, sẵn sàng trả mức lương cao cho người biết làm việc đúng nghĩa. Đội ngũ lao động chất lượng cao, làm việc với năng suất cao sẽ góp phần gia tăng lợi nhuận gấp nhiều lần cho doanh nghiệp.
  Nguồn nhân lực là tài sản, nhưng tài sản cũng rất di động. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thu hút được nguồn nhân lực giỏi và giữ chân được nhân lực giỏi. Nhân lực luôn là trong tâm cốt yếu của mỗi doanh nghiệp.
  Trong quá trình thực tập, em nhận thấy nhân lực là vấn đề nổi cộm của công ty. Do vậy em làm đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần xây lắp điện I – PCCI” nhằm phân tích và nêu ra một số biện pháp và ý kiến của cá nhân em về công tác quản trị nhân lực của công ty.

  Bài viết của em gồm 3 phần:

  Phần I: Cơ sở lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực.
  Phần II: Phân tích thực trạng quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần xây lắp điện I – PCCI.
  Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần xây lắp điện I.

  Bài viết mới chỉ là những nhận xét đánh giá chỉ quan của cá nhân em. Do vậy, vẫn còn có những thiếu xót về nội dung và sự không hợp lý trong các dùng từ. Em kính momg các thầy cô nhận xét và chỉnh sửa giúp cho bài viết của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cám ơn các thầy cô.
  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 1
  Chương I: Cơ sở lý luận về quản trị nhân lực 2

  I/ Khái niệm, đối tượng, mục tiêu và vai trò của quản trị nguồn nhân lực. 2
  1. Khái niệm và đối tượng của quản trị nguồn nhân lực. 2
  2. Mục tiêu và vai trò của Quản trị nhân lực 3
  2.1. Mục tiêu 3
  2.2 Vai trò 3
  3. Triết lý quản trị nhân sự 4
  II/ Nhóm hoạt động thu hút và hình thành nguồn nhân lực 7
  1. Thiết kế và phân tích công việc 7
  1.1 Các định nghĩa và Thiết kế công việc 7
  1.2 Phân tích công việc 8
  2. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực 10
  2.1 Khái niệm và vai trò của Kế hoạch hoá nguồn nhân lực: 10
  2.2 Các kế hoạch nguồn nhân lực 10
  2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến kế hoach hoá nguồn nhân lực 10
  3. Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực 11
  3.1 Tuyển mộ, nguồn và phương pháp tuyển mộ nguồn nhân lực 11
  3.2 Tuyển chọn và quá trình tuyển chọn nguồn nhân lực 12
  4. Bố trí nhân lực và thôi viêc 13
  III/ Nhóm hoạt động duy trì và phát triển nguồn nhân lực 16
  1. Những khái niệm cơ bản 16
  1.1 Nhu cầu 16
  1.2 Lợi ích 16
  1.3 Động cơ, động lực 16
  2. Công cụ duy trì và phát triển nguồn nhân lực. 17
  2.1 Những công cụ kinh tế 17
  2.1.1 Những công cụ kinh tế trực tiếp 17
  2.1.2 Những công cụ kinh tế gián tiếp. 19
  2.2 Nhóm công tâm lý giáo dục. 21
  2.2.1 Phong cách lãnh đạo 21
  2.2.2 Môi trường làm việc 22
  2.2.3 Đánh giá thực hiện công việc 22
  2.3.Những công cụ hành chính tổ chức. 23
  2.3.1 Cơ cấu tổ chức 23
  2.3.2 Những phương pháp hành chính 23
  2.4 Mối quan hệ giữa những công cụ nói trên trong công việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực. 23
  Chương II: Phân tích thực trạng về qunr trị nhân lực tại Công ty Cổ phần xây lắp điện I – PCCI 25
  I/ Tổng quan về Công ty Cổ phần xây lắp điện I – PCCI 25
  1. Giới thiệu chung về công ty 25
  1.1. Giới thiệu chung về cơ cấu công ty công ty 25
  1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 27
  1.3 Lĩnh vực hoạt động của công ty 28
  1.4. Giới thiệu về lực lượng lao động của doanh nghiệp 28
  2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 31
  2.1 Đặc điểm tình hình 31
  2.2 Một số chỉ tiêu cơ bản đạt được trong quá trình sản xuất kinh doanh 31
  2.3 Các kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh năm 2008 32
  2.4 Kết quả tăng vốn đầu tư và tăng vốn điều lệ 32
  2.5 Những tồn tại và hạn chế cần khắc phục 33
  II/ Thực trạng về quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần xây lắp điện I – PCCI 36
  1. Những đặc điểm đặc trưng của lao động trong ngành 36
  1.1. Về trình độ lao động 36
  1.2. Về tính chất công việc và môi trường làm việc 36
  2. Thực trạng về việc thu hút và hình thành nguồn nhân lực của PCCI 36
  2.1 Thiết kế và phân tích công việc 36
  2.2 Tuyển mộ và tuyển chon nguồn nhân lực. 37
  2.3 Bố trí nhân lực và thôi việc. 38
  3. Thực trạng về việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại PCCI. 38
  3.1 Những công cụ kinh tế gián tiếp 38
  3.1.1 Lương 38
  3.1.2 Thưởng 41
  3.2 Những công cụ kinh tế gián tiếp. 42
  3.2.1 Đào tạo và phát triển. 42
  3.2.2. Các phúc lợi xã hội 43
  3.3. Các công cụ tâm lý giáo dục 44
  3.3.1 Phong các lãnh đạo 44
  3.3.2. Môi trường làm việc. 44
  3.4. Nhóm công cụ hành chính tổ chức 45
  3.4.1 Cơ cấu tổ chức của công ty. 45
  3.4.2. Hệ thống kiểm soát lao động. 46
  3.4.3. Hệ thống các văn bản, điều lệ, quy chế. 47
  4. Nguyên nhân của những hạn chế. 47
  4.1 Đối với những hoạt động thu hút và hình thành nguồn nhân lực. 47
  4.2 Đối với những hoạt động duy trì và phát triển nguồn nhân lực. 47
  Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần xây lắp điện I – PCCI 49
  I/ Mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty. 49
  1. Chiến lược phát triển công ty. 49
  2. Chiến lược phát triển nhân sự của công ty. 50
  II/ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quan trị nhân lực tại PCCI 50
  1. Giải pháp về việc thu hút và hình thành nguồn nhân lực 50
  1.1. Giải pháp về thiết kế và phân tích công việc. 50
  1.2. Giải pháp về phương pháp tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực 52
  2. Giải pháp về duy trì và phát triển nguồn nhân lực. 53
  2.1. Giải pháp về tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp, phụ cấp. 53
  2.2. Giải pháp về giáo dục và đào tạo 53
  2.3. Giải pháp về môi trường làm việc. 54
  2.4. Giải pháp về phong cách lãnh đạo. 54
  III/ Một số kiến nghị. 55
  1. Kiến nghị với nhà nước. 55
  2. Kiến nghị với công ty. 55  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần xây lắp điện I –
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần xây lắp điện I – sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status