Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNV&N tại Ngân hàng Á Châu- Chi nhánh Hà Nội

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNV&N tại Ngân hàng Á Châu- Chi nhánh Hà Nội


  LỜI MỞ ĐẦU

  Việt Nam là một quốc gia nằm trong khu vực được coi là năng động nhất thế giới. Việt Nam có các điều kiện thuận lợi để phát triển, hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới; đồng thời đây cũng là cơ hội để chúng ta có thể tiếp thu những thành tựu tiên tiến cũng như những bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Để đưa Việt Nam tiến lên cùng với các nước khác, Đảng và nhà nước ta đã tiến hành các công cuộc đổi mới, trong đó vai trò, vị trí của các DNV&N là hết sức quan trọng cần phải tổ chức và sắp xếp lại cho phù hợp hơn, để cho các DNV&N có thể là nền tảng thúc đẩy nền công nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.
  Theo số liệu thống kê của bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, cho đến nay ở Việt Nam đã có hơn 2 triệu DNV&N chiếm trên 90% trong tổng số các doanh nghiệp trong cả nước. Với số vốn kinh doanh chiếm 20% tổng số vốn kinh doanh của các doanh nghiệp, DNV&N đã đóng góp 30-36% GDP cho nền kinh tế quốc dân.

  Với đặc điểm chung là không đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, linh hoạt thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh nhiều đầy biến động, bộ máy tổ chức gọn nhẹ, thích ứng với yêu cầu của thị trường, là phương tiện hiệu quả giải quyết công ăn việc làm. Loại hình doanh nghiệp này đang có những bước phát triển khá thể hiện vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, hiện nay các DNV&N đang phải đối mặt với nhiều khó khăn mà nhất là khó khăn về vốn.
  Để DNV&N phát huy được vai trò của mình, thì một yêu cầu được đặt ra đó là nguồn vốn để phát triển và nâng cao năng lực sản xuất . Và vai trò của ngân hàng là không thể thiếu được để đáp ứng nhu cầu vốn này. Nhưng đi đôi với việc ngân hàng cho các doanh nghiệp vay ngày càng nhiều là việc nâng cao chất lượng của công tác cho vay có hiệu quả hơn. Như vậy, chất lượng cho vay đối với các DNV&N không chỉ là quan tâm với các ngân hàng mà còn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Sau một thời gian thực tập ở chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Hà nội, em nhận thấy khách hàng là DNV&N là đối tượng mà ngân hàng quan tâm đến nhiều, và với những lý do trên em đã chọn đề tài: " Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNV&N tại Ngân hàng Á Châu- Chi nhánh Hà Nội ".

  Do phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tập có hạn, nhất là trình độ lý luận và sự hiểu biết còn chưa nhiều nên bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của các thầy cô giáo và các cán bộ ngân hàng.

  Em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS. Dương Thị Ngân , toàn thể các thầy cô giáo trong khoa Thương mại-Kinh tế quốc tế, ban lãnh đạo, tập thể cán bộ phòng tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Á Châu Hà nội đã tận tình hướng dẫn, cung cấp tài liệu và đóng góp ý kiến giúp em hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp này.

  Kết cấu của chuyên đề được chia làm 3 chương:

  Chương I: Cơ sở lý luận (DNV&N- tín dụng Ngân hàng đối với các DNV&N)
  Chương II: Thực trạng về chất lượng tín dụng đối với các DNV&N tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu- chi nhánh Hà nội.
  Chương III: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với các DNV&N tại Ngân hàng Á Châu- Chi nhánh Hà nội.  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN DOANH NGHIỆP VÀ VÀ NHỎ- TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 3

  I. DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 3
  1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ 3
  2. Đặc điểm và phân loại 4
  2.1. Phân loại 4
  2.2. Đặc điểm doanh nghiệp vừa và nhỏ 5
  3. Vai trò của DNV&N trong nền KT thị trường 6
  3.1. DNV&N cung cấp một khối lượng lớn sản phẩm, dịch vụ đa đạng, phong phú về chủng loại đáp ứng nhu cầu SX và tiêu dùng. 7
  3.2. DNV&N đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra công ăn việc làm phù hợp với nhiều đối tượng, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần ổn định xã hội. 7
  3.3. DNV&N phát triển và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính 8
  3.4. DNV&N hỗ trợ cho các DN lớn trong SXKD 8
  3.5. DNV&N góp phần thúc đẩy tăng trưởng KT 9
  3.6. DNV&N góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ, những nhà kinh doanh, những nhà quản trị mới trong nền KT thị trường. 9
  4. Ưu điểm và hạn chế của các DNV&N trong nền KT thị trường 9
  4.1. Ưu điểm: 9
  4.2. Hạn chế chủ yếu của các DNV&N 10
  II. TDNH VÀ VAI TRÒ TDNH ĐỐI VỚI CÁC DNV&N 12
  1. Đại cương về TDNH 12
  1.1. Khái niệm: 12
  1.2. Các nguyên tắc TDNH 12
  1.3. Phân loại TD (các hình thức TDNH) 13
  2.Sự cần thiết và vai trò của TDNH đối với các DNV&N 15
  2.1.Sự cần thiết- TDNH trong nền kinh tế thi trường 15
  2.2. Vai trò của TDNH đối với các DNV&N 16
  III. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNV&N 18
  1. Chất lượng tín dụng 18
  1.1. Khái niệm chất lượng TD: 18
  1.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng TDNH 20
  2. Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng TD đối với DNV&N 23
  2.1. Các nhân tố thuộc về bản thân ngân hàng 23
  2.2. Nhân tố thuộc về khách hàng 28
  2.3. Những nhân tố khách quan 29
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU- CHI NHÁNH HÀ NỘI 33
  I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DNV&N Ở VIỆT NAM (TRÊN ĐỊA BÀN) 33
  1.Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của DNV&N 33
  1.1. Khái quát hoạt động SXKD cua DNV&N 33
  1.2.Những khó khăn mà DNV&N thường gặp trong quá trình hoạt động SXKD 35
  2. Thực trạng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng của DNV&N 39
  3.Chủ trương của Đảng, quản lý của nhà nước đối với DNV&N- các văn bản pháp luật có liên quan. 42
  II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNV&N TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU- CHI NHÁNH HÀ NỘI 45
  1. Kết quả cho vay thu nợ 45
  1.1.Phân loại tín dụng theo thời hạn vay 47
  1.2.Tín dụng DNV&N phân loại theo thành phần kinh tế 50
  2. Chất lượng tín dụng 53
  2.1. Xét về khả năng sinh lãi cho ngân hàng 53
  2.2. Khả năng thu hồi và tổn thất 55
  3. Đánh giá chung 56
  3.1 Những kết quả đạt được 56
  3.2. Tồn tại và nguyên nhân 57
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNV&N TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH HÀ NỘI 63
  I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DNV&N TẠI CHI NHÁNH 63
  1. Kế hoạch hoạt động của ngân hàng 63
  2. Định hướng hoạt động tín dụng đối với DNV&N 64
  II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNV&N TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU- CHI NHÁNH HÀ NỘI 65
  1. Về huy động vốn 67
  1.1. Tăng cường các nguồn vốn (vốn trung và dài hạn bằng ngoại tệ) 67
  1.2. Vấn đề sử dụng vốn 67
  2. Đổi mới và hoàn thiện thêm cơ chế cho vay đối với DNV&N 68
  2.1. Thủ tục cho vay 68
  2.2. Thời hạn cho vay 69
  2.3. Lãi suất cho vay 70
  3. Đa dạng hoá các phương thức cho vay 70
  4. Nâng cao chất lượng tín dụng 72
  4.1. Nâng cao hiệu quả khâu thẩm định. 72
  4.2.Việc phân cấp tín dụng phải chặt chẽ 73
  4.3. Nâng cao chất lượng thông tin phòng ngừa rủi ro 73
  4.4. Tăng cường kiểm tra, giám sát khách hàng vay vốn. 74
  5. Những biện pháp làm giảm rủi ro tín dụng 74
  5.1. Công tác dự phòng rủi ro 74
  5.2. Chủ động giải quyết nợ có vấn đề 75
  6. Giải pháp về tài sản đảm bảo tiền vay 76
  7. Coi trọng công tác tổ chức và bồi dưỡng cán bộ 77
  8. Chiến lược về khách hàng và thông tin về khách hàng 78
  III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 79
  1. Đối với Chính phủ 79
  1.1. Hệ thống pháp luật và công tác thực thi pháp luật 79
  1.2. Đối với công tác kiểm tra, kiểm soát 79
  1.3. Một số chính sách trợ giúp của Chính phủ 80
  1.4. Khuyến khích đầu tư 81
  1.5. Công tác quản lý sắp xếp lại DN, trao quyền sở hữu, sử dụng đầy đủ 81
  2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 81
  2.1. Ban hành cơ chế cho vay riêng, phù hợp với các DNV&N 81
  2.2. Các quy định liên quan đến tài sản thế chấp 82
  2.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng 83
  3. Đối với Ngân hàng Á Châu 83
  4. Kiến nghị đối với DNV&N 84
  4.1.Tăng cường quản lý và khả năng tiếp cận thị trường 84
  4.2.Xây dựng kế hoạch sản xuất hàng năm 84
  4.3.Sổ sách kế toán phải đầy đủ theo đúng quy định của Nhà nước 84
  4.4.Hoàn thành thủ tục pháp lý cho bất động sản 85
  4.5.Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng 85
  KẾT LUẬN 86
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM THẢO 88  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNV&N tại Ngân hàng Á Châu- Chi nhánh Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNV&N tại Ngân hàng Á Châu- Chi nhánh Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status