Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông th

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông th


  Lời nói đầu

  Trong nền kinh tế thị trường, mọi sự vận động đều tuân theo quy luật riêng của nó. Một doanh nghiệp muốn ổn định và phát triển thì một trong những yếu tố quan trọng là đảm bảo được một đội ngũ lao động vững về chuyên môn, giỏi về giao tiếp, năng động, sáng tạo. Đây cũng chính là đòi hỏi cấp thiết đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam, bởi họ đang phải chịu sức ép cạnh tranh lớn không chỉ với các ngân hàng trong nước mà còn với các ngân hàng nước ngoài. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ.
  Trong quá trình hoạt động, NHNo&PTNT Việt Nam xác định công tác đào tạo là “hoạt động thường xuyên nhằm cung cấp và nâng cao những kiến thức cơ bản, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công việc đáp ứng yêu cầu kinh doanh và phục vụ sự phát triển bền vững của NHNo&PTNT Việt Nam”. Thực hiện những quy định để ra của NHNo&PTNT Việt Nam, Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm luôn coi trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển toàn diện của Chi nhánh. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, bên cạnh những thành công đạt được, chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm đã bộc lộ ngày càng rõ những điểm yếu, hạn chế của mình trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Để khắc phục những hạn chế này cần nhiều giải pháp đồng bộ. Nhận thấy sự cần thiết của việc tìm hiểu và đánh giá công tác đào tạo nguôn nhân lực tại Chi nhánh để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo, tôi đã chọn để tài “Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm

  Mục đính nghiên cứu: Dựa trên những kiến thức lý luận, dựa trên những số liệu thực tế, phân tích đánh giá thực trạng của công tác đào tạo nguồn nhân lực tại NHNo&PTNT Từ Liêm từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm.

  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

  Đối tượng nghiên cứu
  : công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh NHNo&PTNT.
  Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu công tác đào tạo nguồn nhân lực để đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực.

  Nội dung của luận án: gồm 3 chương

  Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực
  Chương 2: Đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm.
  Phụ lục
  Trang
  Lời nói đầu 1
  Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực 3

  1.1. Khái niệm và vai trò của đào tạo nguồn nhân lực 3
  1.1.1. Một số khái niệm 3
  1.1.2. Mục tiêu và vai trò của đào tạo nguồn nhân lực 4
  1.2. Nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực 5
  1.2.1. Luật pháp, chính sách của Nhà nước 5
  1.2.2. Đặc điểm kinh doanh của ngành 5
  1.2.3. Phương hướng mục tiêu của tổ chức 5
  1.2.4. Quy mô của tổ chức 6
  1.2.5. Tiêu chí phát triển của tổ chức 6
  1.2.6. Người lao động 6
  1.2.7. Sự thay đổi của môi trường 7
  1.2.8. Một số các yếu tố khác 7
  1.3. Các phương pháp đào tạo nguồn nhân lực 7
  1.3.1. Đào tạo trong công việc 7
  1.3.2. Đào tạo ngoài công việc 10
  1.4. Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo 11
  1.4.1. Xác định nhu cầu 12
  1.4.2. Xác định mục tiêu 13
  1.4.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 14
  1.4.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 14
  1.4.5. Dự tính chi phi đào tạo 14
  1.4.6. Lựa chọn giảng viên 14
  1.4.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 15
  1.5. Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực tại một số nước và một số doanh nghiệp Việt Nam 14
  1.5.1. Kinh nghiệp tại một số nước 15
  1.5.2. Bài học rút ra 18
  Tóm tắt chương 1 20
  Chương 2: Đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Từ Liêm 21
  2.1. Giới thiệu chung về Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm 21
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 21
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức 22
  2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh 27
  2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo NNL tại Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm 28
  2.2.1. Kế hoạch đào tạo của NHNo&PTNT Việt Nam 28
  2.2.2. Nhận thức của NHNo&PTNT Việt Nam và Cán bộ nhân viên trong Chi nhánh về tầm quan trọng của công tác đào tạo 30
  2.2.3. Đặc điểm ngành kinh doanh 31
  2.2.4. Đặc điểm cạnh tranh của các ngân hàng hiện nay 33
  2.2.5. Đặc điểm lao động của Chi nhánh 33
  2.3. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo NNL của Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm 35
  2.3.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm 34
  2.3.2. Tình hình lao động của Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm 39
  2.3.3. Tình hình thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh 42
  2.4. Đánh giá về công tác đào tạo tại Chi nhánh Từ Liêm 55
  2.4.1. Kết quả đạt được trong công tác đào tạo tại Chi nhánh Từ Liêm. 55
  2.4.2. Những điểm tồn tại trong công tác đào tạo của Chi nhánh Từ Liêm và nguyên nhân của những tồn tại đó 56
  Tóm tắt chương 2 59
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Từ Liêm 60
  3.1. Quan điểm, định hướng về công tác đào tạo nguồn nhân lực của NHNo&PTNT Việt Nam và Chi nhánh Từ Liêm 60
  3.1.1. Quan điểm của NHNo&PTNT Việt Nam và Chi nhánh Từ Liêm 60
  3.1.2. Định hướng về đào tạo NNL của NHNO&PTNT Việt Nam và của Chi nhánh Từ Liêm đến năm 2015 60
  3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Chi nhánh Từ Liêm 62
  3.2.1. Nâng cao nhận thức về vai trò nguồn nhân lực trong toàn bộ NHNo&PTNT Việt Nam nói chung và từng cán bộ nhân viên của Chi nhánh nói riêng 62
  3.2.2. Đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu, gắn đào tạo với phân công lao động và đề bạt 63
  3.2.3. Hoàn thiện các bước xây dựng một chương trình đào tạo. 65
  3.3. Một số kiến nghị, đề xuất với Ban lãnh đạo Chi nhánh nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển NNL tại Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm 68
  Tóm tắt chương 3 69
  Kết luận 70  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông th
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông th sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status