MỤC LỤC

A. Lời núi đầu 1
B. Nội dung 3
I. Những vấn đề chung về đào tạo nguồn nhõn lực trong tổ chức 3
1. Khỏi niệm chung 3
2. Cỏc hỡnh thức và phương phỏp đào tạo nguồn nhõn lực hiện nay 5
2.1 Hỡnh thức đào tạo 5
a. Đào tạo trong cụng việc 5
b. Đào tạo ngoài cụng việc 7
2.2 Phương phỏp đào tạo 9
a. Dạy lý thuyết 9
b. Cỏc phương pháp dạy thực hành tay nghề 9
3. Nhu cầu đào tạo 10
4. Xõy dựng chương trỡnh đào tạo 12
4.1 Xỏc định nhu cầu đào tạo 12
4.2 Xỏc định mục tiờu đào tạo 12
4.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo 12
4.4 Xõy dựng chương trỡnh đào tạo và lựa chọn phương phỏp đào tạo 12
4.5 Dự tớnh chi phớ đào tạo 12
4.6 Lựa chọn và đào tạo giỏo viờn 12
4.7 Đánh giỏ chương trỡnh và kết quả đào tạo 13
II. Vấn đề Phỏt triển và đào tạo nguồn nhõn lực trong thực tế hiện nay 13
1. Chất lượng và hiệu quả cụng tỏc đào tạo nguồn nhõn lực 13
1.1 Chất lượng đào tạo 13
1.2 Hiệu quả đào tạo 15
2. Những bất cập trong thực tế đào tạo nguồn nhõn lực hiện nay 16
2.1 Bức xỳc trong việc gắn đào tạo với sử dụng 16
2.2 Những khiếm khuyết trong cụng tỏc đào tạo nguồn nhõn lực 18
III. Giải phỏp nõng cao chất lượng và hiệu quả cụng tỏc đào tạo nguồn nhõn lực hiện nay 20
1. Xỏc định đúng nhu cầu đào tạo 20
2. Hoàn thiện phương phỏp đào tạo 21
3. Xõy dựng tốt chương trỡnh đào tạo 21
4. Nõng cao chất lượng cơ sở vật chất trang thiết bị học tập 22
C. Kết luận 23
Tài liệu tham khảo 24
A. LỜI NểI ĐẦU

Đối với mỗi quốc gia con người luụn là nguồn lực cơ bản và quan trọng nhất quyết định sự tồn tại, phỏt triển cũng như vị thế của quốc gia đó trờn thế giới. Trước đây đó cú một thời người ta chỉ coi trọng mỏy múc thiết bị, coi cụng nghệ là trung tõm của sự phỏt triển cho nờn chỉ hướng vào hiện đại hoỏ mỏy múc cụng nghệ mà xem nhẹ vai trũ của con người, khụng chỳ trọng đến cụng tỏc đào tạo và phỏt triển nguồn nhõn lực dẫn tới chất lượng nguồn nhõn lực khụng tương xứng với sự phỏt triển. Trong những năm gần đây cựng với sự phỏt triển của khoa học cụng nghệ và sự ra đời của nền kinh tế tri thức đặt ra những yờu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhõn lực núi chung và lực lượng lao động núi riờng. Khả năng phỏt triển của mỗi quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng nguồn lực con người, tri thức khoa học cụng nghệ. Nếu như trước đây sự dư thừa lao động phổ thụng là một lợi thế thỡ ngày nay vốn nhõn lực cú chất lượng cao của mỗi quốc gia sẽ là lợi thế, là vũ khớ hiệu quả nhất để đạt được thành cụng một cỏch bền vững. Trong xu thế toàn cầu hoỏ kinh tế sự cạnh tranh giữa cỏc quốc gia trong mọi lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh tế ngày càng quyết liệt hơn, gay gắt hơn thỡ lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về quốc gia nào cú nguồn nhõn lực chất lượng cao. Nguồn nhõn lực núi chung, lao động kỹ thuật cú chất lượng cao núi riờng đang thực sự trở thành yếu tố cơ bản trong chiến lược phỏt triển kinh tế xó hội của mỗi quốc gia.
Nguồn nhõn lực trong tổ chức cũng giống như nguồn nhõn lực của một quốc gia. Chất lượng nguồn nhõn lực cũng quyết định đến sự thành bại cũng như lợi thế canh tranh của tổ chức đó trờn thị trường. Do đó cụng tỏc đào tạo và phỏt triển nguồn nhõn lực trong tổ chức đang là vấn đề được cỏc tổ chức quan tõm hàng đầu hiện nay. Nước ta đang từng bước đẩy mạnh sự nghiệp cụng nghiệp hoỏ, hiện đại hoỏ đất nước, cựng với xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế đũi hỏi chất lượng nguồn nhõn lực ngày càng cao, nhu cầu về lao động kỹ thuật đặc biệt là lao động trỡnh độ cao cho cỏc khu cụng nghiệp và cỏc ngành kinh tế mũi nhọn rất lớn vỡ vậy cỏc tổ chức rất chỳ trọng đến vấn đề đào tạo và phỏt triển nguồn nhõn lực. Trong phạm vi đề tài nghiờn cứu em xin đưa ra một số vấn đề cơ bản về “Cụng tỏc đào tạo và phỏt triển nguồn nhõn lực trong tổ chức ở nước ta hiện nay.”
Nội dung đề ỏn gồm 3 phần:
I. Những vấn đề chung về đào tạo nguồn nhõn lực trong tổ chức
II. Vấn đề phỏt triển và đào tạo nguồn nhõn lực trong thực tế hiện nay
III. Giải phỏp nõng cao hiệu quả cụng tỏc đào tạo nguồn nhõn lực hiện nay
Đề ỏn được hoàn thành dựa trờn những kiến thức đó được học cũng như quỏ trỡnh nghiờn cứu tham khảo tài liệu và sự hướng dẫn tận tỡnh của thầy Lương Văn Úc.
Do khả năng nghiờn cứu cũn hạn chế nờn trong quỏ thực hiện khụng trỏnh khỏi những thiếu sút em mong thầy gúp ý để đề ỏn của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chõn thành cảm ơn!


Xem Thêm: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức ở nước ta hiện nay.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức ở nước ta hiện nay. sẽ giúp ích cho bạn.