TÊN ĐỀ TÀI:Mở rộng thị trường tiêu thụ của Cty TNHH thế giới nước


MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP. 3
1.1 – Vai trò của mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp . 3
1.1.1 – Quan niệm về thị trường tiêu thụ sản phẩm . 3
1.1.2 - Chức năng và phân loại thị trường tiêu thụ sản phẩm . 4
1.1.3 – Vai trò của mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp 8
1.2 - Những nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp . 9
1.2.1 – Nhân tố bên trong. 9
1.2.2 – Nhân tố bên ngoài . 10
1.3 Phương hướng và biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp . 13
1.3.1. Cải tiến khâu bán hàng. 13
1.3.2 . Các hoạt động hỗ trợ bán hàng. 13
1.3.3 . Hoàn thiện chính sách giá cả. 14
1.3.4 . Hoàn thiện chiến lược sản phẩm 15
1.3.5 . Tăng cường công tác điều tra, nghiên cứu nhu cầu thị trường. 15

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY WATER WORLD VÀ KẾ HOẠCH MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 17
I ) Khái quát chung về công ty Water World. 17
1 – Quá trình hình thành và phát triển. 17
1.1 - Lịch sử ra đời của công ty . 17
1.2 – Vài nét sơ lược về công ty . 17
2 - Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý . 18
2.1 - Giám đốc. 18
2.2 - Phó giám đốc. 20
2.3 - Phòng kinh doanh. 20
2.4 - Phòng kế toán. 21
2.5 - Xưởng sản xuất 21
3- §Æc ®iÓm vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh . 25
4- Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà công ty đạt được trong những năm gần đây . 29
5- Các mặt hàng công ty kinh doanh . 30
5.1 - Nước tinh khiết đóng chai 30
5. 2 ) Máy lọc nước nóng lạnh. 31
II ) Tình hình thị trường và thực trạng tiêu thụ sản phẩm ở công ty thế giới nước Water World . 31
1. Một số đặc điểm về mặt hàng nước tinh khiết . 31
1.1 ) Nước tinh khiết là gì . 31
1.2 ) Quy trình sản xuất nước tinh khiết. 32
2 ) Nghiên cứu thị trường tiêu thụ nước tinh khiết 32
3. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty . 34
4. Ph©n tÝch m¹ng l­íi tiªu thụ s¶n phÈm cña công ty. 35
5. Phương thức thanh toán trong tiêu thụ sản phẩm 37
III ) Tình hình thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty . 38
1 – Ưu điểm . 38
1.1- Đội ngũ lãnh đạo . 39
1.2 - Công nghệ hiện đại . 39
1.3 - Mẫu mã đẹp . 39
1.4 – Kinh nghiệm trong lĩnh vực nước giải khát . 39
2 - Những khó khăn còn tồn tại . 39
1 . Phương hướng và mục tiêu chiến lược của công ty trong những năm tới 41
1.1- Đa dạng hóa sản phẩm . 41
1.2- Mở rộng thị trường tiêu thụ . 42
1.3- Mục tiêu lợi nhuân . 43
2 - Những phương pháp để mở rộng thị trường tiêu thụ. 44
2.1- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng và tăng cường xúc tiến bán hàng. 44
2.2 - Thực hiện đa dạng hoá sản phẩm, kết hợp tập trung nghiên cứu và sản xuất các mặt hàng phự hợp với đa số người tiêu dùng. 46
2.3 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường. 46
2.4 - Nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm. 47

KẾT LUẬN 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO 51


Xem Thêm: Mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty TNHH thế giới nước
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty TNHH thế giới nước sẽ giúp ích cho bạn.