TÊN ĐỀ TÀI: Về thị trường Mỹ và triển vọng XK Hàng hóa của VN sang thị trường Mỹ

MỤC LỤC

Lời mở đầu
Chương1: Giới thiệu về thị trường Mỹ và triển vọng xuất khẩu hàng hoá
của Việt Nam sang Mỹ

1. Giới thiệu khái quát về thị trường Mỹ
1.1. Văn hoá kinh doanh và thị hiếu của người Hoa Kỳ
1.2. Đặc điểm và vài nét khác biệt của thị trường Hoa Kỳ
2. Triển vọng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị trường Mỹ

Chương2: Thực trạng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Mỹ và việc
đáp ứng nhu cầu thị trường Mỹ của các DNVN

1. Thực trạng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường Mỹ
2. Thực trạng đáp ứng yêu cầu thị trường Mỹ của các DNVN
3. Một số giải pháp nhằm tăng cường xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang Mỹ
3.1 Về phía Nhà nước
3.1.1 Về quy chế xuất nhập khẩu
3.1.2 Về công tác thị trường ngoài nước
3.1.3 Về các thủ tục hành chính và hải quan
3.1.4 Về hỗ trợ của chính phủ và các chính sách thuế, tín dụng
3.2 Về phía doanh nghiệp
Lời kết


Xem Thêm: Về thị trường Mỹ và triển vọng xuất khẩu Hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Mỹ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Về thị trường Mỹ và triển vọng xuất khẩu Hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Mỹ sẽ giúp ích cho bạn.