TÊN ĐỀ TÀI: Phát triển thị trường CK VN từ góc độ kích cầu CK

LỜI NÓI ĐẦU

Tính cấp bách của đề tài:

Một trong những thách thức và trở ngại lớn nhất trong công cuộc Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là tình trạng thiếu vốn. Đối với nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam hiện nay, để có nguồn vốn lớn mạnh cần phải có một hệ thống tài chính hoàn hảo. Trong đó, việc ra đời một thị trường chứng khoán (thị trường bậc cao) là cần thiết để có thể huy động những nguồn vốn trung và dài hạn trong nền kinh tế đang tăng trưởng. Nhưng trên thức tế, thị trường chứng khoán Việt Nam trong hơn hai năm hoạt động lại chưa đạt được mục tiêu đề ra như huy động vốn và phân bổ vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu . Tại sao như vậy? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thị trường chứng khoán hoạt động kém hiệu quả như: quy mô thị trường còn nhỏ bé, chứng khoán niêm yết còn ít về số lượng và chủng loại, thiếu tính thanh khoản, thiếu các định chế tài chính , trình độ hiểu biết còn hạn chế của công chúng về thị trường chứng khoán quá thấp .dẫn đến sức cầu chứng khoán giảm mạnh .Việc nghiên cứu và đưa ra các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành một vấn đề quan trọng và cấp thiết.
Trong số nhiều nguyên nhân làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam đang gặp khó khăn trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động hiện nay, nổi lên là tình trạng cầu về chứng khoán rất yếu. Tính đến đầu năm 2003 tổng số tài khoản của các nhà đầu tư mở tại các công ty chứng khoán là khoảng 12.000 tài khoản. Nhưng trong đó, số tài khoản đầu tư cá nhân chiếm tỷ trọng lớn khoảng hơn 11.000 tài khoản và chủ yếu xu hướng đầu tư ngắn hạn. Song thực chất chỉ có khoảng 500 - 600 nhà đầu tư thường xuyên giao dịch. Số nhà đầu tư thu được lợi nhuận rất ít, chỉ tập trung vào khoảng 10% nhà đầu tư có kiến thức về thị trường chứng khoán hoặc đã tham gia vào thị trường chứng khoán. Số còn lại thua lỗ trầm trọng hiện đang chờ cơ hội để đầu tư giá lên. Đã có khoảng 90% nhà đầu tư bỏ cuộc trên thị trường chứng khoán, rút vốn để chuyển qua hình thức đầu tư khác và chỉ để trên tài khoản một số dư nhỏ nhằm duy trì tài khoản.
Việc lựa chọn giải pháp kích cầu cho thị trường chứng khoán là cần thiết trong rất nhiều yếu tố có thể lựa chọn. Bởi sức cầu yếu có nghĩa là các nhà đầu tư tiềm năng không lựa chọn thị trường chứng khoán làm địa chỉ đầu tư . Điều đó càng có nghĩa là thị trường chứng khoán không thực hiện được chức năng huy động vốn của nó và vì thế không có lý do tồn tại. Thực trạng này, đòi hỏi chúng ta phải có các biện pháp tháo gỡ kịp thời, đảm bảo rằng thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai sẽ là một kênh huy động vốn lớn, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vì vậy, đề tài nghiên cứu: “Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam từ góc độ kích cầu chứng khoán" được lựa chọn, với mong muốn tìm hiểu một vấn đề mà thực tiễn vận hành thị trường chứng khoán đặt ra và đưa ra một số kiến giải.
Kết cấu của đề tài:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết của việc phân tích cầu chứng khoán. Chương này phân tích một số yếu tố tác động đến đầu tư chứng khoán dựa trên lý thuyết lượng cầu tài sản và những lợi ích của việc đa dạng hoá và sự lựa chọn danh mục đầu tư .
Chương 2: Thực trạng cầu trên thị trường chứng khoán Viêt Nam trong thời gian qua. Chương này phân tích diễn biến cung và cầu trên thị trường chứng khoán thời gian qua. Dựa trên cơ sơ lý thuyết ở Chương 1 và phần tìm hiểu thực trạng. Phân tích các nguyên nhân đang hạn chế cầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chương 3: Một số giải pháp kích cầu chứng khoán cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Chương này đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh sức cầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thị trường chứng khoán là một thị trường mới mẻ, và phức tạp. Đối với một sinh viên, kiến thức chủ yếu qua sách vở và còn ít kinh nghiệm thực tế, do đó không thể tránh khỏi sai sót. Tuy nhiên, được sự hướng dẫn trực tiếp, giúp đỡ nhiệt tình, cung cấp nhiều tài liệu quan trọng của Tiến sĩ Trần Thị Thái Hà, em đã hoàn thành đề tài này như mong muốn.
Em xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Trần Thị Thái Hà người đã giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.


Xem Thêm: Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam từ góc độ kích cầu CK
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam từ góc độ kích cầu CK sẽ giúp ích cho bạn.