TÊN ĐỀ TÀI: Thị trường CK và vai trò của hệ thống NHTM trong thị trường CK

Lời mở đầu


Công nghiệp hoá là bước phát triển tất yếu mà mỗi dân tộc, mỗi đất nước phải trải qua. Để công nghiệp hoá với tốc độ nhanh cần có cơ chế, chính sách và biện pháp huy động được nhiều vốn nhất và sử dụng vốn hiệu quả. Một trong những biện pháp, đã được nhiều nước phát triển sử dụng có hiệu quả, nhằm huy động mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong nước vào đầu tư , thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, đó là thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán là một định chế tài chính đặc trưng của cơ chế thị trường. Chỉ có nền kinh tế theo cơ chế thị trường thì mới có thị trường chứng khoán đúng nghĩa. Cũng như hầu hết các nước có nền kinh tế được vận hành theo cơ chế thị trường, xu hướng hình thành thị trường chứng khoán ở Việt Nam cũng là một tất yếu khách quan. đ

Ngày 20 tháng 7 năm 2000, Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) thành phố Hồ Chí Minh và cũng là TTGDCK đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được thành lập. Như vậy, từ nay, nền kinh tế Việt Nam đã có thêm một kênh huy động vốn mới. Đây là một sự kiện đáng ghi nhớ và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của nước ta.

Theo kinh nghiệm của các nước, những điều kiện cần thiết để thiết lập và tổ chức vận hành có hiệu quả một thị trường chứng khoán được đặt ra rất khắt khe, liên quan tới nhiều lĩnh vực như môi trường pháp lý, chế độ tài chính kế toán , kiểm toán, trình độ cán bộ quản lý, sự hiểu biết của công chúng và đặc biệt là vai trò của hệ thống ngân hàng . Hệ thống ngân hàng có một vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của thị trường chứng khoán. Không một nước nào trên thế giới có một thị trường chứng khoán phát triển mà lại không có một hệ thống ngân hàng vững mạnh.

Chính vì lý do đó và do một số hạn chế nhất định nên tôi đã đi đến lựa chọn đề tài: “Thị trường chứng khoán và vai trò của hệ thống ngân hàng thương mại trong thị trường chứng khoán” làm nội dung cho đề án lần này của mình.

Xin chân thành cảm ơn cô giáo Phạm Hồng Vân, người đã giúp em hình thành nên những ý tưởng và tư duy cần thiết cho việc hoàn thành đề án này.

Xin hoan nghênh sự đóng góp ý kiến của Quý bạn đọc.


Xem Thêm: Thị trường chứng khoán và vai trò của hệ thống ngân hàng thương mại trong thị trường CK
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thị trường chứng khoán và vai trò của hệ thống ngân hàng thương mại trong thị trường CK sẽ giúp ích cho bạn.