Đề tài: Lợi nhuận & Một số biện pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại Cty sản xuất XNK Hà Nội


LỜI MỞ ĐẦU

Nói đến sản xuất kinh doanh dưới bất kỳ hình thái kinh tế xã hội nào không ai có thể quên vấn đề hiệu quả. Năng suất - chất lượng- hiệu quả là mục tiêu phấn đấu của mọi nền sản xuất, là thước đo trình độ phát triển về mọi mặt của toàn bộ nền kinh tế quốc dân cũng như từng đơn vị cơ sở.

Doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế quốc dân, là nơi trực tiếp tạo ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội, tạo tiền đề phấn đấu đạt mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như tích luỹ cho xã hội.

Trước đây, trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung các doanh nghiệp không chủ động khai thác hết khả năng sẵn có của mình để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao mà có thái độ ỷ lại trông chờ vào nhà nước.

Từ khi bước sang cơ chế thị trường với sự quản lý vĩ mô của nhà nước đã có không ít các doanh nghiệp do không thích nghi được với cơ chế mới nên đã bị đào thải (giải thể hoặc phá sản). Nền kinh tế thị trường đã mở ra một cơ hội lớn cho các doanh nghiệp hội nhập và phát triển nhưng để thực hiện được điều đó thì mỗi doanh nghiệp phải quan tâm đến chất lượng sản phẩm sản xuất ra, phải hoạt động kinh doanh có hiệu quả mà biểu hiện cụ thể là phải tạo ra lợi nhuận và lợi nhuận ngày càng tăng.

Lợi nhuận là đòn bẩy kinh tế có hiệu quả nhất, là chỉ tiêu phản ánh trình độ quản lý sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn, trình độ tổ chức sản xuất sản phẩm. Lợi nhuận tác động đến tất cả các mặt hoạt động của doanh nghiệp , quyết định sự tồn tại hay phá sản của doanh nghiệp . Việc thực hiện được chỉ tiêu lợi nhuận là điều kiện quan trọng đảm bảo cho tình hình tài chính của doanh nghiệp được vững chắc.

Nhận thức được tầm quan trọng của lợi nhuận đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp , trong thời gian thực tập tại công ty sản xuất -xuất nhập khẩu Hà Nội cùng với sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình của thầy giáo PGS-TS Nguyễn Đình Kiệm và các cô chú trong phòng kế toán tổng hợp của công ty, em đã nghiên cứu và hoàn thành bản luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Lợi nhuận và một số biện pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại công ty sản xuất -xuất nhập khẩu Hà Nội ”

Nội dung chính của bản luận văn này gồm 3 chương:
Chương I: lý luận chung về lợi nhuận của Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
Chương II: Tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty sản xuất -xuất nhập khẩu Hà Nội
Chương III: một số giải pháp góp phần nâng cao lợi nhuận tại công ty sản xuất -xuất nhập khẩu Hà Nội


Do trình độ lý luận và thực tiễn còn nhiều hạn chế nên bản luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót khuyết điểm. Em rất monh nhận được sự đóng góp giúp đỡ của các thầy cô giáo để bản luận văn của em được hoàn thiện hơn


Xem Thêm: Lợi nhuận & Một số biện pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại công ty sản xuất xuất nhập khẩu Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lợi nhuận & Một số biện pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại công ty sản xuất xuất nhập khẩu Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.