Đề tài: Chiến lược kinh doanh của Cty XNK hàng thủ công Mỹ nghệ ARTEXPORT Hà Nội

Chương I
Lý luận chung về chiến lược phát triển trong công ty.

I/ Khái niệm chung về chiến lược trong công ty.
1/ Khái niệm chung về "Chiến lược" trong kinh doanh.
Chiến lược là gỡ? Thực ra cú rất nhiều cỏc nhà quản lý cỏc doanh nghiệp đến nay vẫn khụng nhận thức rừ được thực ra một Chiến lược cho Công ty mỡnh là gỡ? Tỏc dụng của "Chiến lược đối sự phát triển của Công ty mỡnh như thế nào."Thuật ngữ “Chiến lược” thực ra trước đây được dùng cho lĩnh vực quân sự. Nó là sự phối hợp giữa các nguồn nhân lực và tài lực để phục vụ cho môt mục đích quân sự mà người lónh đạo đưa ra. Ngày nay thuật ngữ “Chiến lược”được dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó chính là công cụ hay nói cách khác nó là một biến hỡnh của cụng tỏc kế hoạch sản xuất kinh doanh. Như vậy "Chiến lược kinh doanh" là một thuật ngữ được các nhà quản trị doanh nghiệp gọi là “Việc xác định những con dường và những phương tiện vận dụng để đi đến các mục tiêu đó thụng qua của chớnh sỏch”(Theo General – Alileret, nhà kinh tế học người Pháp)? Vậy Chiến lược chính là việc đưa ra các đường lối chính sách để các doanh nghiệp đi đến mục tiêu của mỡnh.
Một cách tiếp cận khác, chiến lược là phương tiện để các doanh nghiệp trả lời câu hỏi: “Chúng ta muốn đi đến đâu; Chúng ta có thể đi đến đâu và chúng ta đi đến đó như thế nào; Chúng ta có những gỡ và người khác có những gỡ?”
Như vậy chiến lược là một chương trỡnh tổng quỏt đưa doanh nghiệp hướng tới mục tiêu cụ thể. Chiến lược vạch ra một bức tranh rừ ràng về con đường đi tới mục tiêu, chiến lược chỉ rừ cỏc nguồn lực phải cú và tổ chức cỏc nguồn lực để đạt được mục tiêu và các chính sách cần đưa ra Qua đó ta thấy được sự không thể thiếu được các chiến lược phát triển trong các doanh nghiệp hiện nay.
2/ Vai trò của công tác kế hoạch hoỏ trong nền kinh tế thị trường.
Sự chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mụ của Nhà nước đặt ra nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cần phải nghiờn cứu và giải quyết, một trong những vấn đề đó là công tác kế hoạch hoá. Trong những năm chuyển đổi vừa qua, có không ít những ý kiến khác nhau về tầm quan trọng của công tác kế hoạch hoá, những ý kiến này khụng những khụng thống nhất với nhau mà thậm chớ cũn trỏi ngược nhau.
+Một số thỡ cho rằng trong nền kinh tế thị trường sẽ không cũn chỗ đứng cho công tác kế hoạch hoá, công tác này chỉ thích hợp khi nền kinh tế cũn hoạt dộng theo cơ chế kế hoạch tập trung.
+ Một số khác lại cho rằng: Giờ đây khi cơ chế thị trường trực tiếp hướng dẫn và điều tiết cho nền kinh tế núi chung và cỏc doanh nghiệp núi riờng thỡ kế hoạch hoỏ vẫn phải tồn tại như là một khâu trong những yếu tố cấu thành của cơ chế quản lý. Khi mụi trường và điều kiện hoạt động thay đổi, cùng với sự thay đổi khác của cơ chế kinh tế thỡ cụng cụ kế hoạch hoá cũng cần được nghiên cứu và thay đổi.
Những bài học thực tiễn trong cơ chế cũ cũng không phải là ít, với cơ chế điều hành cứng nhắc từ trên xuống dưới thể hiện qua các chỉ tiêu pháp lệnh thông qua hệ thống các kế hoạch hoá pháp lệnh đó để lại một sự ăn mũn trong cụng tỏc xõy dựng kế hoạch sản xuất của cụng ty mà cho đến nay vẫn chưa xoá nhoà được. Hậu quả của cơ chế dẫn đến doanh nghiệp không biết đến thị trường, và do đó hoạt động của sản xuất kinh doanh không biết đến nhu cầu của người tiêu dùng, hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ làm theo chỉ tiêu pháp lệnh mà không cần biết đến hiệu quả kinh tế. Trong khi đó cơ chế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị kinh tế thị hiệu quả phải là mục tiêu hàng đầu, phải là mục tiêu bao trùm các mục tiêu khác. Kế hoạch đề ra cho doanh nghiệp định hỡnh được hướng đi trong những năm sắp tới, nó không chỉ quan tâm đến vấn đề tài chính mà nó cũn quan tõm đến vấn đề thị trường, nơi bán hàng và những thay đổi có thể xảy ra. Ngoài ra kế hoạch cũn là cỏc cơ sở để các tổ chức tín dụng xem xét xem có cho công ty vay vốn để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hay không bời vỡ qua bản kế hoạch cụng ty sẽ cho cỏc tổ chức tớn dụng thấy được tương lai của mỡnh. Do đó công tác kế hoạch hoá thực sự rất có ý nghĩa đối với các tổ chức kinh tế.
Thực tế trong hoạt động quản lý doanh nghiệp trong những năm vừa qua đó đem lại những bài học quý giỏ rằng nếu coi thường các yêu cầu của công tác kế hoạch, phương thức hoạch toán kinh doanh, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ sẽ dẫn đến những cách nhỡnh tuỳ tiện thiếu kỷ cương, mạnh ai lấy làm không kiểm soát hết được. Thực tế này đó dẫn đến một thực trạng trong thiếu ổn định trong công tác quản lý kế hoạch hoá doanh nghiệp : khi thỡ dõn chủ dẫn đến tỡnh trạng quỏ trớn, khi thỡ quỏ gũ bú dẫ đến kém linh hoạt.
Qua đó ta thấy kế hoạch hoá có một ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của một Công ty. Để thực hiện được các mục tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra thỡ nhất thiết ta phải cú một "Chiến lược kinh doanh" phự hợp với tỡnh hỡnh chung của Cụng ty. Mỗi Cụng ty sẽ tỡm cho mỡnh một hướng đi riêng, nếu hướng đi đó phù hợp với thực trạng của Công ty và đáp ứng được yêu cầu của thị trường thỡ Cụng ty đó sẽ thành công và ngược lại nếu không thích hợp thỡ Cụng ty sẽ bị đào thải. Đây chính là vấn đề lý giải tại sao có những Công ty đó rất thành cụng trong sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường và có những Công ty lại bị đào thải.
Như vậy "Chiến lược kinh doanh" là một công cụ không thể thiếu trong sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một tổ chức kinh tế hay một công ty xí nghiệp đây chính là khâu then chốt quyết định đến khả năng cạnh tranh của tổ chức, công ty xí nghiệp trong cơ chế cạnh tranh quyết liệt của cơ chế thị trường hiện nay. "Chiến lược" là cầu nối giữa Công ty với người tiêu dùng thông qua thị trường của Công ty.

II/Công tác hoạch định trong công ty

1/Đặc điểm chung của các Công ty trong nền kinh tế thị trường.
Công ty là một tổ chức kinh tế thực hiệc các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường các công ty hoạt động theo phương thức tự hạch toán trên cơ sở các quy phạm pháp luật do chính phủ ban hành. Các công ty phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với những điều luật mà nhà nước ban hành.
Một cụng ty tồn tại trong nền kinh tế thị trường luôn phải biết tỡm kiếm lợi nhuận cho mỡnh một cỏch lớn nhất tức là cỏc hoạt đông hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phải luôn đạt ở mức hiệu quả nhất. Muốn các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỡnh hiệu quả thỡ cỏc cụng ty phải luôn biết sử dụng công tác kế hoạch hoá(mà ngày nay các nhà quản trị chiến lược thường gọi là chiến lược phát triển ) như là một phương tiện để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỡnh diến ra theo đúng hướng.

2/Công tác quản trị chiến lược trong cụng ty.
Quản trị là quá trình nghiên cứu môi trường bên ngoài cũng như các nguồn lực và khả năng bên trong của doanh nghiệp nhằm xác định cho doanh nghiệp những mục tiêu của mỡnh để từ đó tổ chức hoạch định, thực hiện và kiểm tra các quyết định để từ đó đạt được các mục tiêu đó đề ra.
Quản trị doanh nghiệp không những là phương pháp khoa học mà nó cũn mang tớnh nghệ thuật cao:
Mang tớnh khoa học vỡ nú đũi hỏi sự hiểubiết kiến thức nhất định , biết tiếp thu và có những kinh nghiệm tốt về hoạt động sản xuất kinh doanh.
Nú mang tớnh nghệ thuật vỡ nú đũi hỏi những người lónh đạo có cả năng khiếu trong nhận biết đánh giá mọi vấn đề cũng như khả năng sử dụng con người.
2.1/ Các chức năng cơ bản của công tác quản trị chiến lược.
Quản trị cú vai trũ rất lớn trong quỏ trỡnh phỏt triển doanh nghiệp trong đó nó được thể hiện chủ yếu trong bốn chức năng cơ bản sau:Hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm tra.
- Công tác hoạch định (kế hoạch):Bao gồm việc xác định các cơ hội, nguy cơ và các thách thức đến với công ty từ bờn ngoài, chỉ rừ cỏc điểm mạnh, điểm yếu bên trong,thiết lập các mục tiêu cần đạt được và đưa ra các quyết định về đường lối thực hiện mà công ty theo đuổi.Nội dung cơ bản của công tác hoạch định trong công ty là đưa ra được các quyết định là ngành kinh doanh mới nào cần tham gia, ngành nào nên rút ra,việc phân phối và sử dụng các nguồn lực của công ty như thế nào cho hợp lý và đạt được hiệu quả cao nhất tránh tỡnh trạng lóng phớ khụng phõn phối cụng bằng trong mọi bộ phận của cụng ty,đồng thời có sự quyết định đúng đắn về việc mở rộng hay thu nhỏ quy mô của thị trường.
- Công tác tổ chức: Đây là công tác đưa việc hoạch định các chính sách vào áp dụng cho sản xuất. Sản xuất có phát triển hay không phụ thuộc rất nhiều vào môi trường mà công tác tổ chức đặt ra cho nó. Công tác này nhằm xác định những hoạt động cần thiết, sắp xếp các bộ phận phũng ban chuyờn mụn, giao trỏch nhiệm đến từng cá nhân,từng bộ phận, từng mạng lưới phối hợp hoạt động. Công tác tổ chức sẽ giúp cho việc xác định rừ ràng phạm vi trỏch nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân để họ có biện pháp thực hiện nhiệm vụ của mỡnh.
- Công tác điều khiển: Đây là công tác lónh đạo quá trỡnh vận hành, là sự tỏc động đến con người sao cho mỗi cá nhân mỗi thành viên trong công ty đều phải hướng chung tơí mục tiêu của doanh nghiệp . Công việc điều khiển không có nghĩa là chỉ đưa ra quy chế chỉ thị, xác lập cách thức làm việc cho mỗi người mà công tác này phải hướng tới mục tiêu chung cho công ty cũng như lợi ích thiết thực đến bản thân họ.
- Cụng tỏc kiểm tra: Đây là giai đoạn cuối cùng của một chiến lược,nó có tác dụng đánh giá kết quả các hoạt động bằng việc thiết lập các định mức,chuẩn mực để đo lường thành tích của từng thành viên trong công ty.Trên cơ sở các kết quả thu được đó ta đưa ra được các giải pháp điều chỉnh cần thiết nhằm hướng tới mục tiêu trong tương lai.Công tác kiểm tra có một vai trũ rất quan trọng trong quỏ trỡnh hỡnh thành một chiến lược phát triển cho công ty trong tương lai.
2.2/ Công tác quản trị chiến lược.
*Quản trị chiến lược
Trước kia trong công tác quản trị kinh doanh các nhà kinh tế thường dùng thuật ngữ quản trị nhưng ngày nay do yêu cầu của việc phát triển sản xuất kinh doanh theo định hướng của nhà quản trị nên thuật ngữ chiến lược được các nhà quản trị thay bằng quản trị chiến lược.Thuật ngữ này nhằm nhấn mạnh những đặc trưng cơ bản của quản trị chiến lược trong điều kiện mới.


Xem Thêm: Chiến lược kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hàng thủ công Mỹ nghệ ARTEXPORT Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu hàng thủ công Mỹ nghệ ARTEXPORT Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.