Đề tài: Một số Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Cty sản xuất và XNK bao bì Hà Nội


MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phần I. Lý luận chung về cạnh tranh
1. Các khái niệm cơ bản về cạnh tranh
1.1. Khái niệm về cạnh tranh
1.2. Khái niện về giá trị cạnh tranh và khả năng cạnh tranh
2. Các cấp độ cạnh tranh
3. Các hình thức cạnh tranh và công cụ cạnh tranh
3.1. Các hình thức cạnh tranh
3.2. Các công cụ cạnh tranh
3.2.1. Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm
3.2.2. Cạnh tranh bằng giá bán sản phẩm
3.2.3. Cạnh tranh bằng hình thức tiêu thụ hàng hoá và các dịch vụ đi kèm.
4. Lợi thế cạnh tranh.
II. Khái quát chung về thị trường bao bì.


Phần II. Thực trạng về năng lực cạnh tranh của Công ty.
I. Tổng quan về Công ty
1. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty
1.1. Quá trình thành lập
1.2. Quá trình phát triển
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty
II. Thực trạng vè khả năng cạnh tranh của Công ty
1. Tình hình về sản xuất kinh doanh
1.1. Về sản phẩm bao bì
1.1.1. Về chất lượng sản phẩm
1.1.2. Về giá bán sản phẩm
1.1.3. Về mẫu mã sản phẩm
1.1.4. Tổ chức mạng lưới kênh phân phối
1.1.5. Về nghiên cứu thị trường
1.2. Thực trạng kinh doanh của các mặt hàng khác
2. Tình hình thị trường
2.1. Thị trường trong nước
2.2. Thị trường thế giới.
3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty
3.1. Kết quả sản xuất
3.2. Kết quả kinh doanh
III. Thuận lợi và khó khăn của Công ty
1. Thuận lợi
2. Khó khăn
2.1. Khó khăn bên trong
2.2. Khó khăn bên ngoài.


Phần III. Một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Hà Nội
I. Nghiên cứu thị trường
II. Xây dựng các chiến lược Marketing
1. Chiến lược về sản phẩm
1.1. Chất lượng sản phẩm
1.2. Thiết kế sản phẩm
2. Chiến lược về giá sản phẩm
3. Chiến lược về kênh phân phối
4. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp
4.1. Xúc tiến bán
4.2. Quảng cáo.
III. Thành lập phòng Marketing
IV. Một số giải pháp khác.
1. Về trang thiết bị sản xuất và điều kiện làm việc
2. Về nhân sự
3. Phát huy văn hoá Công ty
4. Kiến nghị đối với Nhà nước


Kết luận chung


Xem Thêm: Một số Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Hà sẽ giúp ích cho bạn.