Đề tài: Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Cty Đầu Tư , XNK Nông Lâm Sản Chế Biến


LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh khu vực hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế đang diễn ra một cách mạnh mẽ và rộng khắp. Môi trường kinh doanh tại Việt Nam như: Luật pháp ,các chính sách kinh tế vĩ mô ,môi trường đầu tư ngày càng đầy đủ và ổn định hơn. Các doanh nghiệp lúc này không những phải cạnh tranh ở trong nước ,mà chắc chắn phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ nước ngoài đang hoạt động tại việt nam. Điều đó đặt ra cho mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp mình.Đó là đòi hỏi có tính cấp thiết, công ty Đầu Tư, Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Chế biến là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến nên cũng không nằm ngoài quy luật đó .

Do vậy, Đối với bản thân mỗi sinh viên Học Viện Tài Chính việc thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp để có cơ hội nắm bắt thực tiễn ,gắn việc học tập tại trường với những hoạt động thực tế là hết sức quan trọng .Với sự nhận diện được tầm quan trọng của vốn kinh doanh kết hợp với nhiện vụ cần hoàn thành của sinh viên ,sau một thời gian học tập ,nghiên cứu thực tế tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty Đầu Tư ,Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Chế Biến ,em mạnh dạn trọn đề tài “vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Đầu Tư , Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Chế Biến ” làm chuyên đề tốt nghiệp mục tiêu tổng quát của đề tài là : Vận dụng kiến thức ,hệ thống hoá các lý luận cơ bản về vốn kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và công ty đầu tư xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến nói riêng .Nghiên cứu thực trạng về vốn kinh doanh của công ty Đầu Tư Xuất Nhập Nhẩu Nông Lâm Sản Chế Biến,từ đó đề xuất các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty.Trong giới hạn của đề tài ,em chỉ tập chung nghiên cứu về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ,trọng tâm là một số yếu tố giúp công ty Đầu Tư , Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Chế Biến thành công trong kinh doanh .

Trong phạm vi của chuyên đề tốt nghiệp này em trình bày đề tài trên với những nội dung chủ yếu sau :

Chương I : Lý luận cơ bản về vốn kinh doanh
Chưong II: Tình hình tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Đầu Tư ,Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Chế Biến
Chương III: một số giải pháp nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tổ chức và nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Đầu Tư ,Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Chế Biến .Xem Thêm: Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Đầu Tư , xuất n
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Đầu Tư , xuất n sẽ giúp ích cho bạn.