Đề tài: Tổng Quan Về Chương Trình Nội Địa Hoá Xe Máy VN


MỤC LỤC

Lời nói đầu


Chương I: Tổng Quan Về Chương Trình NĐH XM Việt Nam
I. Thực Chất Của Chương Trình NĐH
1. Chiến Lược Phát Triển Công Nghiệp
2. Mô Hình Chiến Lược Thay Thế Nhập Khẩu
II. Vì Sao Phải Thực Hiện NĐH Sản Xuất Xe Máy
1. Hiện Trạng Thị Trường Xe Máy Việt Nam
2. Chương Trình NĐH & Những Kết Quả Ban Đầu
3. Những Mục Tiêu Cơ Bản Đối Với Vấn Đề NĐH Xe Máy


Chương II : Thực Trạng Của Quá Trình NĐH Xe Máy
I. Các Các Sách Của Nhà Nước
1. Về HD Việc Thực Hiện Đầu Tư Sản Xuất Lắp Ráp
Động Cơ Xe Gắn Máy 2 Bánh Của Các DN Trong Nước
2. HD Thêm Về Quyết Toán Thuế Linh Kiện Xe Máy Và Động Cơ Xe Máy Nhập Khẩu Năm 2002
3. Từ 1/1/2003 Thuế Suất Nhập Khẩu XeMáy Nguyên Chiếc Tối Thiểu Là 100%
II. Những Vướng Mắc Trong Quá Trình NĐH Xe Máy
1. Vẫn Còn Bất Đồng Về Thuế Nhập Khẩu XeMáy
2. DN Lắp Ráp Xe Máy Không Thể Xác Minh Nguồn Gốc Linh Kiện
3. Nghịch Lý NĐH Xe Máy
4. Kiểm Soát Được Việc Khai Khống Tỷ Lệ NĐH
5. Lúng Túng Với Tỷ Lệ NĐH Xe Máy
5.1. Thiếu Bình Đẳng Trong Cách Tính Thuế
5.2. Chưa Có Cơ Sở Để Xác Định Tỷ Lệ NĐH
6. Chưa Có Tiêu Chí Cho Xe Máy “ Made In VN ”
7. Nhìn Lại Cơ Chế Quản Xe Máy
7.1. Từ Lơi Lỏng Quản Lý
7.2. Đến Thắt Bằng Hạn Nghạch


Chương III : Giải Pháp & Kiến Nghị . NĐH Trước Tiến Trình Hội Nhập Quốc Tế
I. Một Số Giải Pháp Từ Phía Nhà Nước
1. Chấn Chỉnh Để Hướng Tới Sản Xuất Xe Máy Thương Hiệu Việt Nam
2. Giải Pháp Trước tình TrạngGian Lận Thuế
2.1. Tổng Cục Thuế Kiểm Tra Các DN Sản Xuất Xe Máy
2.2. Sẽ Cưỡng Chế Việc Trưng Thu Thuế
II. Các DN Kiến Nghị Về Thuế & NĐH
III. Giải Pháp Trước Xu Thế Hội Nhập Quốc Tế
1. Giải Pháp Về Cơ Chế
2. Bãi Bỏ Ưu Đãi Thuế Theo Tỷ Lệ NĐH

Kết Luận
Danh Mục Tài Liệu Tham KhảoXem Thêm: Tổng Quan Về Chương Trình Nội Địa Hoá Xe Máy Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng Quan Về Chương Trình Nội Địa Hoá Xe Máy Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.