Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm , tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công t

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm , tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công t


  LỜI MỞ ĐẦU

  Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường, sự duy trì, tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Nó có kết quả tổng hợp từ khâu quyết định đầu tư vào sản phẩm có phù hợp với thị trường hay không. Trong các doanh nghiệp, đặt biệt là doanh nghiệp sản xuất thì mục tiêu đầu tiên và cuối cùng mà doanh nghiệp quan tâm là lợi nhuận. Có được lợi nhuận thì mới duy trì và phát triển sản xuất, nhưng muốn tăng doanh lợi thì có hai con đường: một là tăng số lượng hàng bán ra, hai là hạ giá thành – hạ giá bán ra, thêm vào đó là chất lượng, mẫu mã, kiểu cách sản phẩm phải không ngừng cải thiện và nâng cao. Đồng thời tìm cách mở rộng thị trường, áp dụng linh hoạt các phương thức bán hàng đẩy nhanh quá trình tiêu thụ đang là mối quan tâm hàng đầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có như vậy quá trình tái sản xuất mới diễn ra liên tục. Tăng nhanh vòng vốn và thực hiện quá trình sản xuất tiếp theo.
  Để quản lý có hiệu quả, mọi hoạt động SXKD nhất là khâu bán hàng, doanh nghiệp cũng phải sử dụng đồng thời hàng loạt các công cụ quản lý khác nhau. Trong đó, kế toán với chức năng phản ánh và giám đốc, là một công cụ hữu hiệu giúp các nhà quản lý kinh tế nắm bắt, xử lý thông tin nhanh nhạy, chính xác, đầy đủ nhất về tài sản và sự vận động của tài sản để nhà quản trị đưa ra các quyết định phù hợp nhất. Kế toán nói chung và kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ với mong muốn mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp.
  Nhận thức rõ được vai trò, vị trí và ý nghĩa thực tế quan trọng của kế toán nói trên mà công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ luôn được Công ty cổ phần XNK Rau quả I Hà Nội coi trọng và đặc biệt quan tâm. Xuất phát từ lý do trên, sau 6 tuần thực tập tại công ty cùng với vốn kiến thức mới mẻ được trang bị trong thời gian học tập tại trường, với sự giúp đỡ của cán bộ phòng kế toán công ty, đăt biệt là sự hưỡng dẫn. chỉ bảo tận tình của GS.TS Lương Trọng Yêm, cùng nỗ lực cao nhất của bản thân, em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần XNK Rau quả I để làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.


  Luận văn này gồm 3 chương:
  - Chương I: Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất.
  - Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần XNK Rau quả I Hà Nội
  - Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần XNK Rau quả I Hà Nội
  Song do thời gian thực tập tại công ty có hạn, vốn kiến thức còn hạn hẹp, chưa có kinh nghiệm thực tế nên mặc dù cố gắng song vẫn không tránh khỏi những khiếm khuyết sai sót về nội dung và hình thức trong bản luận văn này. Do vậy em mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của thầy cô giáo và các bạn sinh viên để bài luận văn này được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo – GS.TS Lương Trọng Yêm và các thầy cô trong khoa Kế toán trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cùng các cán bộ phòng Tài chính – Kế toán của công ty đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn này!
  TIÊU ĐỀ TRANG
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I:
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SX 1

  I – SỰ CẦN THIẾT CỦA THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1
  1. Ý nghĩa của thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 1
  2. Vai trò của thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong công tác quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 2
  3. Nhiệm vụ của công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ. 2
  II - NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 4
  1. Nội dung kế toán thành phẩm 4
  1.1. Khái niệm thành phẩm. 4
  1.2. Đánh giá thành phẩm. 4
  2. Nội dung kế toán giá vốn hàng bán 6
  2.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 6
  2.2. Xác định trị giá vốn của hàng xuất kho để bán 7
  3. Nội dung kế toán tiêu thụ thành phẩm 7
  3.1. Một số vấn đề về tiêu thụ thành phẩm 7
  3.2. Một số khái niệm về doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 8
  4. Nội dung kế toán chi phí bán hàng và chi phí QLDN 9
  4.1. Kế toán chi phí bán hàng 9
  4.2. Kế toán chi phí QLDN 9
  5. Nội dung kế toán xác định kết quả tiêu thụ 11
  III - TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 12
  1. Kế toán thành phẩm 12
  1.1. Kế toán chi tiết thành phẩm 12
  1.2. Kế toán tổng hợp thành phẩm 12
  1.2.1. Kế toán tổng hợp thành phẩm theo phương pháp KKTX 12
  1.2.2. Kế toán tổng hợp thành phẩm theo phương pháp KKĐK 13
  2. Kế toán giá vốn hàng bán 13
  2.1. Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX 13
  2.2. Kế toán giá vốn bán hàng theo phương pháp KKĐK 13
  3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm 14
  3.1. Kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp KKTX, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 14
  3.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp KKĐK 14
  4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí QLDN 15
  4.1. Kế toán chi phí bán hàng 15
  4.2. Kế toán chi phí QLDN 16
  5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 17
  IV - TỔ CHỨC SỔ SÁCH KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 18
  CHƯƠNG II:
  THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAU QUẢ I HÀ NỘI 19

  I – QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 19
  1. Lược sử phát triển 19
  2. Ngành nghề, sản phẩm và thị trường kinh doanh: 19
  II - CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 20
  1. Chức năng, quyền hạn 20
  2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty: 21
  3. Tổ chức bộ máy kế toán: 21
  4. Đặc diểm của công tác kế toán của Công ty cổ phần XNK Rau quả I 22
  5. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong 2 năm gần đây: 23
  III – THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAU QUẢ I 25
  1. Đặc điểm về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần XNK Rau quả I 25
  2.Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần XNK Rau quả I 26
  3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí QLDN tại Công ty 29
  3.1. Kế toán chi phí bán hàng: 29
  3.2.Kế toán chi phí QLDN: 30
  4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty 31
  Chương III
  MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK RAU QUẢ I 33

  1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần XNK Rau quả I
  33
  2. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần XNK Rau quả I 34
  2.1. Những ưu điểm: 34
  2.2. Những nhược điểm: 35
  3. Một số ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần XNK Rau quả I 37
  3.1. Ý kiến về tổ chức bộ máy kế toán: 37
  3.2. Ý kiến về việc lập “Sổ chi tiết thanh toán với người mua”: 37
  3.3. Ý kiến về việc mở sổ chi tiết tiêu thụ: 37
  3.4. Ý kiến về việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi 37
  3.5. Ý kiến về trường hợp bán hàng trả chậm 38
  3.6. Ý kiến về hạch toán doanh thu tiêu thụ nội bộ: 39


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm , tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công t
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm , tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công t sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status