Lời mở đầu
Hoạt động trong cơ chế thị trường không phải tất cả các doanh nghiệp đều có các điều kiện kinh doanh và khả năng nắm bắt cơ hội như nhau. Thị trường chỉ chấp nhận những doanh nghiệp có năng lực thực sự, sẵn sàng vượt qua những thách thức do cơ chế kinh tế mới đem lại. Nhất là đối với những doanh nghiệp mà phạm vi hoạt động ở cả thị trường nước ngoài thì lại càng có nhiều khó khăn phải giải quyết.
Là một doanh nghiệp Nhà nước, Tổng công ty chè Việt Nam đã từng bước thích nghi với cơ chế thị trường để tăng trưởng và phát triển.
Tổng công ty chè Việt Nam có nhiệm vụ trực tiếp kinh doanh xuất khẩu sản phẩm chè các loại và nhập khẩu máy móc thiết bị chế biến chè, các vật tư phục vụ cho sản xuất chè và đời sống của người làm chè.
Cây chè đang từng bước khẳng định được vị trí trong tập đoàn các cây công nghiệp ở nước ta. Trong những năm gần đây, cạnh tranh đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành chè thế giới. Riêng đối với Tổng công ty chè Việt Nam thì cạnh tranh không chỉ trên thị trường xuất khẩu mà còn cả ở thị trường trong nước.
Bằng những kiến thức cơ bản về kinh tế và marketing cùng với thời gian thực tập tại Tổng công ty chè Việt Nam, em xin chọn đề tài: "Một số biện pháp nhằm tăng thị phần trong nước của Tổng công ty chè Việt Nam" làm luận văn tốt nghiệp.
Mục đích của đề tài này là nhằm tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty chè Việt Nam, rút ra những thuận lợi và khó khăn từ đó đề nghị một số giải pháp nhằm tăng thị phần trong nước của Tổng công ty.
Luận văn này gồm 3 phần:
Chương I : Giới thiệu chung về Tổng công ty chè Việt Nam.
Chương II : Phân tích tình hình thị trường trong nước của Tổng công ty chè
Việt Nam.
Chương III : Một số giải pháp cho vấn đề tiêu thụ trong nước của Tổng
công ty chè Việt Nam.

Do trình độ của bản thân còn có hạn nên luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự góp ý của các thày cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thu Hiền cũng như sự giúp đỡ của ban lãnh đạo và các phòng ban chức năng ở Tổng công ty chè Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình.
Mục lục
Lời mở đầu 1
Chương I: Giới thiệu chung về Tổng công ty chè Việt Nam 3
I.Quá trình phát triển - lĩnh vực kinh doanh chủ yếu - cơ cấu tổ chức của Tổng công ty chè Việt Nam 3
1. Lịch sử ra đời và phát triển 3
2. Nhiệm vụ và lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty chè Việt Nam 4
3. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty chè Việt Nam 6
II. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Tổng công ty chè Việt Nam 9
1. Một số yếu tố thuộc môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Tổng công ty 9
1.1. Yếu tố người cung ứng 9
1.2. Yếu tố công nghệ 14
1.3. Yếu tố tự nhiên 19
1.4. Yếu tố khách hàng 22
1.5. Yếu tố cạnh tranh 27
1.6. Yếu tố luật pháp và cơ chế điều hành của nhà nước 30
2. Tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của Tổng công ty chè Việt Nam 31
2.1. Tình hình vốn của Tổng công ty chè Việt Nam 31
2.2. Tình hình sử dụng lao động của Tổng công ty chè Việt Nam 32
2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở Tổng công ty chè Việt Nam trong thời gian qua 33
3. Những khó khăn và thuận lợi chính 35
Chương II: Phân tích tình hình thị trường trong nước của Tổng công ty chè Việt Nam 37
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Tổng công ty chè Việt Nam 37
I. Những vấn đề liên quan tới tình hình tiêu thụ trong nước của Tổng công ty chè Việt Nam 37
1. Tình hình tiêu thụ trong nước của Tổng công ty chè Việt Nam 37
2. Những yếu tố ảnh hưởng tới tình hình tiêu thụ trong nước của Tổng công ty 40
2.1. Nhu cầu tiêu thụ chè trong nước 40
2.2. Sản phẩm 45
2.3. Hoạt động phân phối 51
2.4. Xúc tiến hỗn hợp 56
2.5. Cạnh tranh 58
II. Đánh giá hoạt động marketing của Tổng công ty chè Việt Nam trong thời gian qua 61
1. Đối với thị trường nước ngoài 61
2. Đối với thị trường trong nước 62
Chương III: Một số giải pháp cho vấn đề tiêu thụ trong nước của Tổng công ty chè Việt Nam 64
I. Tóm tắt những thuận lợi và khó khăn chủ yếu đối với thị trường trong nước 64
II. Những giải pháp 65
1. Mục tiêu phát triển trong những năm tới của Tổng công ty chè Việt Nam 65
1.1. Mục tiêu phát triển 65
1.2. Những vấn đề về chiến lược kinh doanh 67
2. Những giải pháp 68
2.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung 68
2.2. Về sản phẩm 69
2.3. Về hệ thống phân phối 70
2.4. Về các biện pháp xúc tiến hỗn hợp 72
2.5. Về hoạt động marketing nói chung 73
Kết luận 75[charge=150]http://up.4share.vn/f/5968606a6a606e61/MAR69.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm tăng thị phần trong nước của Tổng công ty chè Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm tăng thị phần trong nước của Tổng công ty chè Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.