Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Vận dụng mô hình chiến lược Portfolio (BCG) trong công tác hoạch định chiến lược tại công ty TNHH th

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vận dụng mô hình chiến lược Portfolio (BCG) trong công tác hoạch định chiến lược tại công ty TNHH th


  LỜI NÓI ĐẦU

  Quản trị chiến lược ngày càng có tầm quan trọng lớn và thực sự cần thiết cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải đối diện với môi trường kinh doanh ngày càng biến động, phức tạp và chứa nhiều rủi ro, đó là các yếu tố kĩ thuật công nghệ thay đổi một cách nhanh chóng, vòng đời sản phẩm được rút ngắn lại đòi hỏi về chất lượng hàng hoá và dịch vụ của khách hàng cao hơn và khó nắm bắt hơn, cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn. Hoạt động quản trị chiến lược sẽ giúp các doanh nghiệp thích nghi một cách hiệu quả nhất với sự thay đổi của môi trường kinh doanh
  Quản trị chiến lược không bác bỏ hệ thống quản lý đã được khẳng định mà chỉ nhấn mạnh thích đáng vai trò và trách nhiệm ban lãnh đạo cao nhất, tăng cường khả năng, hiệu quả và tính linh hoạt của tổ chức.
  Thuật ngữ chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược mới được biết đến và sử dụng gần đây trên thế giới. Đối với doanh nghiệp Việt Nam thì đây là một khái niệm mới mẻ. Hầu hết các doanh nghiệp chưa chú trọng tới hoạt động quản trị chiến lược mà chủ yếu tập trung trong xây dựng và thực hiện các kế hoạch hàng năm hay ngắn hạn hơn. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã nhận thức và thực thi chiến lược kinh doanh mặc dù có những thành công và thất bại. Trong công tác quản lý, quản trị chiến lược cần được đặt xứng đáng với vị trí và vai trò của nó.
  Trước đây nhiều doanh nghiệp đã thành công là do chỉ chú ý đến chức năng hoạt động nội bộ và thực hiện các công việc hàng ngày của mình một cách có hiệu quả nhất, hiện nay phần lớn các doanh nghiệp phải đối mặt với môi trường kinh doanh ngày càng biến động, phức tạp và có nhiều rủi ro. Do vậy, chỉ chú ý đến chức năng nội bộ và công việc hàng ngày là không đủ, muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần thiết phải vạch ra các chính sách, chiến lược kinh doanh nhằm triệt để tận dụng các cơ hội kinh doanh và hạn chế ở mức thấp nhất các nguy cơ từ đó nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Do vậy chiến lược kinh doanh không thể thiếu được, nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của các công ty trong tương lai
  Trong những năm qua nhờ đường lối mở cửa của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển nhanh chóng, vững chắc và mạnh mẽ. Trong điều kiện nền kinh tế nước ta chuyển đổi sang cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải xác định cho mình một chiến lược kinh doanh đúng đắn, nếu không có chiến lược kinh doanh hoặc có chiến lược kinh doanh sai lầm thì chắc chắn sẽ nhận được sự thất bại trong sản xuất kinh doanh.
  Là một sinh viên thực tập tại Công ty TNHH TM Mỹ Đức qua quá trình khảo sát và tìm hiểu em thấy rằng điều quan tâm lớn nhất của công ty là có một đường đi đúng đắn trong sản xuất kinh doanh, để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật. Chính điều này đã thôi thúc em nghiên cứu và chọn đề tài
  " Vận dụng mô hình chiến lược Portfolio (BCG) trong công tác hoạch định chiến lược tại công ty TNHH TM Mỹ Đức. Nhằm phân tích đánh giá thực trạng công tác sản xuất kinh doanh trong thời gian qua để từ đó đưa ra một số kiến nghị cần thiết góp thêm ý kiến của mình vào quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh ở công ty trong thời gian tới.
  Chuyên đề thực tập có kết cấu gồm ba chương:
  Chương I: Lý luận chung về mô hình BCG và công tác hoạch định chiến lược
  Chương II: Thực trạng về hoạch định chiến lược tại công ty TNHH TM Mỹ Đức
  Chương III: Vận dụng mô hình chiến lược portfolio trong công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH TM Mỹ Đức
  Do khả năng của bản thân em còn có hạn và lần đầu tiên nghiên cứu một vấn đề còn khá mới mẻ nên chắc chắn bài viết của em còn nhiều thiếu sót. Kính mong sự đóng góp ý kiến quý báu của các thầy, các cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÔ HÌNH BCG VỀ CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 3

  I. KHÁI QUÁT VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 3
  1. Khái niệm Hoạch định chiến lược 3
  2. Vai trò của hoạch địch chiến lược 4
  2.1 Tầm quan trọng của hoạch địch chiến lược 4
  2.2 Tính tất yếu khách quan phải hoạch địch chiến lược 6
  3. Quá trình hoạch định chiến lược 7
  3.1 Yêu cầu của quá trình hoạch địch chiến lược kinh doanh 7
  3.2 Nội dung của quá trình hoạch địch chiến lược kinh doanh 8
  4. Các căn cứ hoạch địch chiến lược 14
  4.1 Căn cứ vào mục tiêu, thái độ của nhà lãnh đạo cấp cao và trình độ chuyên môn 14
  4.2 Căn cứ vào nguồn lực nội tại 14
  4.3 Đặc điểm về máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp 16
  II. MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC PORTFOLIO BCG TRONG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 16
  1. Giới thiệu chung về mô hình chiến lược Portfolio BCG 16
  2. Các bước xây dựng ma trận chiến lược Portfolio 18
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY TNHH TM MỸ ĐỨC 20
  I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ ĐỨC 20
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại Mỹ Đức 20
  2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty: 21
  3. Thực trạng tình hình kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Mỹ Đức 23
  4. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 32
  4.1 Ưu điểm 32
  4.2 Hạn chế 32

  II. CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊCH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY TNHH TM MỸ ĐỨC 33
  1. Chiến lược hiện tại của công ty TNHH TM Mỹ Đức 33
  2. Quá trình hoạch định chiến lược tại công ty TNHH TM Mỹ Đức 34
  3. Các căn cứ hoạch định chiến lược tại công ty TNHH TM Mỹ Đức 35
  3.1. Các nhân tố thị trường quốc tế 35
  3.2. Chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ của Nhà nước. 37
  3.3. Khách hàng 39
  3.4. Các nhà cung cấp 40
  3.5. Cạnh tranh 41
  3.6 Sản phẩm 43
  3.6 Tài chính 45
  3.7 Tình hình nhân sự 46
  4. Đánh giá công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH TM Mỹ Đức 47
  4.1. Những kết quả đạt được 47
  4.2 Những tồn tại 48
  4.3. Nguyên nhân của những tồn tại 50
  CHƯƠNG III: VẬN DỤNG MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC PORTFLOLIO TRONG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM MY DỨC 51
  I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 51
  II. NHỮNG MỤC TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA CÔNG TY 51
  III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY 52
  IV. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 53
  1. Tổng hợp đánh giá môi trường bên ngoại (Ma trận EFE) 53
  3. Xây dựng Ma trận BCG 56
  3. Những định hướng chiến lược cơ bản 59
  KẾT LUẬN 63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 64  Xem Thêm: Vận dụng mô hình chiến lược Portfolio (BCG) trong công tác hoạch định chiến lược tại công ty TNHH th
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dụng mô hình chiến lược Portfolio (BCG) trong công tác hoạch định chiến lược tại công ty TNHH th sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status