Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Xây dựng chiến lược trong quản trị sản xuất tại Công ty Vận tải dầu khí

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược trong quản trị sản xuất tại Công ty Vận tải dầu khí


  Lời mở đầu

  Mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp đều phải lập kế hoạch hoạt động, xây dựng chiến lược và từ đó tổ chức thực thi chiến lược. Đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế Thị trường với sự tồn tại và điều tiết của những quy luật khách quan như: quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, giá cả đòi hỏi phải cung cấp những thông tin một cách chính xác, kịp thời và toàn diện thì công tác này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
  Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như ngày nay, người xây dựng chiến lược phải tính đến nhiều yếu tố khách quan bên ngoài và chủ quan bên trong doanh nghiệp. Đồng thời phải phân tích những yếu tố đó một cách khoa học và có hệ thống để làm cơ sở, căn cứ cho công tác xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp sao cho chiến lược lập ra mang lại hiệu quả cao nhất cho xã hội nói chung và cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng. Hơn nữa do ảnh hưởng của các yếu tố môi trường luôn thay đổi, cạnh tranh và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế nên công tác xây dựng chiến lược không ngừng đổi mới cho phù hợp với điều kiện kinh tế Thị trường. Vì đó mà việc xây dựng chiến lược, lập kế hoạch ngày càng phải được chú trọng.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng chiến lược nên cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty Vận tải dầu khí thực sự chú trọng đến công tác này. Bởi lẽ dầu mỏ và khí thiên nhiên vốn là tài nguyên quý hiếm và không thể tái tạo được. Hiện nay và trong nhiều thập niên kế tiếp dầu khí vẫn là nguồn năng lượng, nhiên liệu quan trọng của nước ta và các nước khác trên Thế giới. Ngành Dầu khí nói chung và Công ty vận tải Dầu khí nói riêng thường xuyên chú trọng xây dựng chiến lược để có thể đảm bảo cho Công ty hoạt động có hiệu quả và nắm thế chủ động trong kinh doanh, từ đó có sức cạnh tranh với các đối thủ trong nước cũng như trên trường quốc tế.
  Trong quá trình thực tập tại Công ty với thời gian chưa lâu nhưng em đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu. Thời gian qua, với sự giúp đỡ của Công ty Vận tải dầu khí và hướng dẫn tận tình của thầy hướng dẫn nên em đã hoàn thành báo cáo thực tập của mình với nghiệp vụ “Xây dựng chiến lược trong quản trị sản xuất tại Công ty Vận tải dầu khí" . Báo cáo này bao gồm 4 phần lớn :

  Chương 1 : Cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược.
  Chương 2 : Phân tích các tác động của môi trường tới việc xây dựng chiến lược sản xuất.
  Chương 3 : Hoạch định chiến lược sản xuất và các giải pháp thực hiện cho Công ty Vận tải Dầu khí.
  Chương 4: Một số giải pháp thực hiện chiến lược

  Em chân thành cảm ơn các cô chú,anh chị trong Công ty Vận tải Dầu khí và TS . Lã Văn Bạt đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian qua. Do mới chỉ được tiếp cận trên phương diện lý thuyết và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, nên trong báo cáo này đôi chỗ không thể tránh được những thiếu sót. Em mong quý Công ty và thày cô thông cảm, chỉ dẫn cho em để em hoàn thiện hơn.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về công tác xây dựng chiến lược trong quản trị sản xuất 3

  I./ Khái niệm và nội dung của quản trị sản xuất : 3
  II / Khái niệm chiến lược và nội dung của chiến lược 7
  2.1 / Khái niệm chiến lược 7
  2.2/ Phân loại chiến lược 8
  III / Nội dung phân tích chiến lược 9
  3.1/ Phân tích môi trường kinh doanh 9
  3.2/ Phân tích mối đe dọa của đối thủ mới và cường độ cạnh tranh của các doanh nghiệp hiện có 10
  3.3/ Phân tích áp lực của sản phẩm mới thay thế 10
  3.4/ Phân tích quyền lực khách hàng 10
  3.5/ Phân tích quyền lực của nhà cung cấp 11
  3.6/ Phân tích nội bộ 11
  IV/ Quá trình hoạch định chiến lược 11
  V/ Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược 12
  CHƯƠNG II: Phân tích các tác động của môi trường tới việc xây dựng chiến lược sản xuất 13
  I/ Vài nét chung về Công ty vận tải Dầu khí 13
  1.1./ Tên và địa chỉ của doanh nghiệp 13
  1.2 / Giám đốc hiện tại của Công ty : Ông Bùi Thọ Mạnh 13
  1.3 / Địa chỉ : 13
  1.4 / Cơ sở pháp lý thành lập của Công ty : 14
  1.5 / Loại hình doanh nghiệp : 14
  1.6 / Nhiệm vụ của doanh nghiệp : 14
  1.7 / Lịch sử phát triển của Công ty qua các thời kỳ : 15
  1.8 / Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty 16
  II/ Phân tích các ảnh hưởng của môi trường bên ngoài đến tình hình sản xuất của công ty. 17
  2.1/ Tình hình Thế giới 17
  2.2/ Tình hình phát triển đội tàu vận tải dầu khí trong khu vực: 23
  2.3/ Tình hình sản xuất và vận chuyển dầu khí của Việt Nam 25
  III/ Phân tích môi trường bên trong của doanh nghiệp .27
  3.1/ Năng lực vận tải dầu thô, xăng dầu, LPG, nhựa đường và hóa chất trong nước 27
  3.1.1/ Năng lực vận tải dầu thô 27
  3.1.2/ Năng lực vận tải Xăng dầu 27
  3.1.3/ Năng lực vận tải LPG 29
  3.1 4/ Năng lực vận tải Nhựa đường 31
  3.1 5/ Năng lực vận tải hóa chất 32
  3.2/ Phân tích khả năng thị phần 32
  3.2.1/ Thị phần vận chuyển dầu thô 32
  3.2.2/ Thị phần vận chuyển xăng dầu 33
  3.3/ Thị phần vận chuyển LPG 36
  3.4/ Thị phần vận chuyển nhựa đường 38
  3.5/ Vận chuyển các sản phẩm hóa dầu khác 38
  IV/ Tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của Công ty vận tải Dầu khí . .40
  Chương III/ Hoạch định chiến lược sản xuất của Công ty vận tải dầu khí 42
  I/ Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược 42
  II/ Các mục tiêu cụ thể của Công ty .42
  2.1/ Mục tiêu phát triển thị trường .42
  2.2/ Mục tiêu phát triển công nghệ 43
  2.3/ Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực 43
  2.4/ Mục tiêu khai thác đội tàu .43
  III/ Hoạch định chiến lược .44
  3.1/ Ma trận SWOT của Công ty Vận tải Dầu khí .44
  3.2/ Kế hoạch phát triển đội tàu 2006- 2015, định hướng đến 2025 46
  3.2.1/ Đội tàu dầu thô .46
  3.2.2/ Đội tàu vận tải xăng dầu .47
  3.2.3/ Đội tàu vận tải LPG 48
  3.2.4/ Đội tàu vận tải nhựa đường 49
  3.2.5/ Đội tàu vận tải hóa chất 49
  IV/ Tổng hợp kế hoạch phát triển đội tàu 2006- 2015, định hướng 2025 49
  4.1/Giai đoạn 2006- 2015 .50
  4.2/ Định hướng đến 2025 50
  Chương III: Một số giải pháp thực hiện chiến lược 52
  I/ Một số giải pháp thực hiện 52
  1.1/ Lựa chọn hình thức đầu tư thích hợp 52
  1.2/ Phân tích và lựa chọn hình thứuc vay vốn 52
  1.3/ Cần thu thập thông tin và sử lý thông tin 53
  1.4/ Tiến hành xây dựng tiến độ mua tàu và phân công trách nhiệm cho từng bộ phận .53
  II/ Kết luận và kiến nghị 56
  III/ Thu hoạch 58


  Tài liệu tham khảo
  1. PGS.TS Phan Thị Ngọc Thuận: Chiến lược kinh doanh và kế hoạch hóa nội bộ doanh nghiệp – Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 2003.
  2. Garry D. Smith – Danny R. Arnold – Body R. Bizzell: chiến lược và sách lược kinh doanh – Nhà xuất bản Thống kê 1997.
  3. TS Trương Đoàn Thể - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp- Nhà Xuất Bản Lao đồng – Xã hội 2004.
  4. Nguyễn Thanh Liêm& Nguyễn Hữu Hiển- Quản trị sản xuất và tác nghiệp-Nhà Xuất Bản Giáo Dục 2002.
  5. Kế hoạch phát triển đội tàu của Công ty Vận tải dầu khí giai đoạn 2006- 2015, định hướng 2025.


  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược trong quản trị sản xuất tại Công ty Vận tải dầu khí
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược trong quản trị sản xuất tại Công ty Vận tải dầu khí sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status