Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện công tác lập kế hoạch chiến lược tại Công ty cổ phần Tấm lợp Đông Anh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch chiến lược tại Công ty cổ phần Tấm lợp Đông Anh


  LỜI MỞ ĐẦU

  Hiện tại ở Việt Nam ngày càng có nhiều doanh nghiệp mới được thành lập. Kinh tế nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng với kinh tế thế giới, đặc biệt là khi Việt Nam trở thành một thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Điều này không chỉ tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp mà còn cả những thách thức to lớn. Đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, quản lý doanh nghiệp như thế nào cho hiệu quả là một bài toán khó đối với tất cả các doanh nghiệp. Một trong những nội dung quan trọng của quản trị doanh nghiệp chính là công tác lập kế hoạch cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác này có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp.
  Công ty cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đông Anh (sau đây gọi tắt là Công ty Tấm lợp Đông Anh) là một doanh nghiệp hàng đầu của miền Bắc sản xuất sản phẩm tấm lợp A.C, với lịch sử hình thành và phát triển tương đối lâu dài. Đi lên là một doanh nghiệp Nhà nước, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn gắn với công tác lập kế hoạch theo từng giai đoạn. Do chuyển sang Công ty cổ phần, môi trường sản xuất kinh doanh cũng có nhiều thay đổi, do đó vai trò công tác lập kế hoạch lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
  Trong thời gian thực tập tại Công ty Tấm lợp Đông Anh, qua tìm hiểu và nghiên cứu em nhận thấy, công ty đã có rất nhiều cố gắng để việc lập kế hoạch thực sự giúp ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, công tác này tại công ty cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế, làm giảm hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh đó.
  Do đó, bằng kiến thức của mình trong suốt quá trình học tập tại trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân em đã lựa chọn viết đề tài: “Hoàn thiện công tác lập kế hoạch chiến lược tại Công ty cổ phần Tấm lợp Đông Anh” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
  1. Đối tượng của đề tài:
  Nghiên cứu công tác lập kế hoạch tại CtyCP Tấm lợp – VLXD Đông Anh
  2. Phạm vi của đề tài:
  Thời gian khảo sát từ năm 2002 trở lại đây.
  3. Phương pháp nghiên cứu:
  - Phương pháp điều tra
  - Phương pháp tư vấn
  - Phương pháp thống kê và so sánh
  4. Mục đích nghiên cứu của đề tài:
  Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch tại Công ty Tấm lợp Đông Anh, đề tài đưa ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại Công ty.
  Chuyên đề gồm 3 chương:
  Chương 1: Tổng quan về Công ty cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đông Anh.
  Chương 2: Thực trạng công tác lập kế hoạch chiến lược tại Công ty cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đông Anh.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch chiến lược tại Công ty cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đông Anh.

  Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.S Trần Thị Thạch Liên, và các cán bộ phòng kế hoạch Công ty Tấm lợp Đông Anh đã giúp đỡ, hướng dẫn em rất nhiều, để có thể hoàn thiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp này.  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

  3
  1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty Tấm lợp Đông Anh
  3
  1.1.1. Thông tin chung về Công ty 3
  1.1.2. Quá trình ra đời và phát triển. 3
  1.2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của Công ty 5
  1.2.1. Sản phẩm 5
  1.2.2. Về vốn và tài sản 6
  1.2.3. Về lao động 7
  1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị Công ty 8
  1.4. Đánh giá tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 11
  1.4.1. Về sản xuất tấm lợp A.C 12
  1.4.2. Vận tải phục vụ 13
  1.4.3. Sản xuất xây lắp 13
  1.4.4. Đánh giá về công tác quản lý 15
  1.4.5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 17
  1.5. Phương hướng phát triển của Công ty trong tương lai 21
  1.6. Những thuận lợi khó khăn của công ty 22
  1.6.1. Thuận lợi 22
  1.6.2. Những khó khăn 23
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

  24
  2.1. Hệ thống kế hoạch tại Công ty tấm lợp Đông Anh 24
  2.1.1. Bước 1: Xác định các mục tiêu chiến lược 26
  2.1.2. Bước 2: Hình thành và lựa chọn chiến lược thực hiện 27
  2.1.3. Bước 3: Triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược 27
  2.1.4. Bước 4: Xem xét đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tác
  nghiệp và kế hoạch chiến lược
  28
  2.2 . Thực trạng công tác lập kế hoạch chiến lược của Công ty Tấm lợp Đông Anh trong thời gian qua
  29
  2.2.1. Đánh giá môi trường nội bộ Công ty ảnh hưởng đến việc xây
  dựng và thực thi kế hoạch chiến lược của Công ty
  29
  2.2.1.1. Năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty 29
  2.2.1.2. Năng lực vận tải của Công ty 33
  2.2.1.3. Công tác bán hàng và tiếp thị - marketing 35
  2.2.1.4. Công tác Tư vấn thiết kế và thi công xây lắp 35
  2.2.1.5. Năng lực tư vấn thiết kế 36
  2.2.2. Hoạch định và phân tích mối quan hệ giữa Công ty với môi trường bên ngoài
  37
  2.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp (đối thủ cạnh tranh hiện tại) 38
  2.2.2.2. Khách hàng 40
  2.2.2.3. Nhà cung cấp 40
  2.2.2.4. Mối đe doạ từ những dịch vụ thay thế 41
  2.2.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 42
  2.3. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác lập kế hoạch chiến lược tại Công ty tấm lợp Đông Anh
  46
  2.3.1. Hoạt động thu thập và xử lý thông tin chưa thực sự được chú
  trọng
  46
  2.3.2. Lựa chọn duy nhất một phương án cho cả một giai đoạn sản
  xuất kinh doanh 10 năm
  47
  2.3.3. Sự phối hợp hoạt động giữa các phòng ban trong công tác lập
  kế hoạch còn yếu kém
  48
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY TẤM LỢP ĐÔNG ANH
  49
  3.1. Đẩy mạnh hoạt động thu thập và xử lý thông tin 49
  3.2. Đầu tư cho công tác nghiên cứu và dự báo môi trường 51
  3.3. Nâng cao chất lượng của công tác đánh giá các phương án kế
  hoạch
  53
  3.4. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công tác xây dựng kế
  hoạch chiến lược
  54
  3.5. Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa các phòng ban trong
  quá trình lập kế hoạch chiến lược tại Công ty
  54
  KẾT LUẬN 56
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 57  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch chiến lược tại Công ty cổ phần Tấm lợp Đông Anh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập kế hoạch chiến lược tại Công ty cổ phần Tấm lợp Đông Anh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status