Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đẩy mạnh quá trình đổi mới phương tiện vận tải tại công ty TNHH tiếp vận VINAFCO

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đẩy mạnh quá trình đổi mới phương tiện vận tải tại công ty TNHH tiếp vận VINAFCO


  LỜI NÓI ĐẦU


  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Trong công cuộc cải cách và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, năm 2006 chúng ta đã chính thức trở là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO một tổ chức với 150 nền kinh tế thành viên và hiệp định tự do thương mại Việt - Mỹ sắp được thông qua. Trong xu thế hội nhập chung với nền kinh tế thế giới sẽ tạo ra nhiều cơ hội cũng như những thách thức rất lớn cho nền kinh tế của Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp của Việt Nam nói riêng. Khi đã là thành viên của tổ chức thương mại thế giới chúng ta phải mở cửa nền kinh tế khi đó các doanh nghiệp trong nước sẽ chịu sự cạnh tranh rất gay gắt từ các tập đoàn và các công ty của nước ngoài với những kinh nghiệm quản lý, tiềm lực tài chính sẵn có.
  Đứng trước những khó khăn trong thời gian tới khi các công ty nước ngoài xâm nhập thị trường trong nước, doanh nghiệp cần phải chủ động nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để làm được điều này bên cạnh việc nâng cao khả năng quản lý, khai thác các nguồn lực sẵn có chúng ta cần đẩy mạnh quá trình đổi mới công nghệ phương tiện. Đây là yêu cầu khách quan và mang tính cấp thiết đối với bất cứ doanh nghiệp nào. Bởi nước ta bước vào nền kinh tế hội nhập chưa được bao lâu các doanh nghiệp trong nước vẫn còn non trẻ công nghệ sản xuất thì cũ kỹ lạc hậu đây là một trong những yếu tố kìm hãm hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng canh tranh của doanh nghiệp.
  Xuất phát từ yêu cầu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước nói chung và của công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận VINAFCO nói riêng, được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô Nguyễn Thị Hồng Thuỷ và cán bộ phòng kinh doanh em đã quyết định chọn đề tài “ Đẩy mạnh quá trình đổi mới phương tiện vận tải tại công ty TNHH tiếp vận VINAFCO” để làm luận cho khoá tốt nghiệp của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu
  -Tìm hiểu các phương tiện tham gia vận chuyển hàng hoá, quá trình vận chuyển hàng hoá từ đó thấy được ưu nhược điểm của các loại xe tham gia vận chuyển và rút ra bài học kinh nghiệm.
  - Đề xuất với lãnh đạo công ty TNHH tiếp vận VINAFCO một số ý kiến về đổi mới phương tiện vận tải để nâng cao khả năng vận chuyển các loại hàng hoá.
  3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu:Đẩy mạnh quá trình đổi mới phương tiện vận tải tại công ty TNHH tiếp vận VINAFCO.
  - Phạm vi nghiên cứu : Đề tài chỉ nghiên cứu trong phạm vi đẩy mạnh quá trình đổi mới tại công ty TNHH tiếp vận VINAFCO tù năm 2001 đến nay.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Trong quá trình nghiên cứu đã vận dụng các phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp dựa trên lý luận kinh tế học Mác- LêNin và đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
  5. Kết quả nghiên cứu:
  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận chuyên đề gồm có các phần sau
  - Phần 1: Cơ sở lý luận về đổi mới vận tải
  - Phần 2: Thực trạng của vấn đề đổi mới phương tiện vận tải tại công ty
  - Phần 3: Một số giải pháp nhằm góp phần đẩy mạnh quá trình đổi mới phương tiện vận tải tại công ty.
  6. Ý nghĩa
  Về mặt lý luận:
  Về mặt thực tiễn: Giúp công ty TNHH tiếp vận VINAFCO đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình đổi mới phương tiện vận tải tại công ty TNHH tiếp vận VINAFCO, giúp công ty vượt qua những khó khăn trước mắt.
  Do trình độ bản thân còn hạn chế và do thời gian có hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót nhất định em rất mong được sự góp ý và giúp đỡ của thầy cô và các cấp lãnh đạo của công ty.
  Em xin chân thành cám ơn cô Nguyễn Thị Hồng Thuỷ và các cán bộ phòng kinh doanh của công ty TNHH tiếp vận VINAFCO đã giúp em hoàn thành chuyên đề này.
  Nội Dung Trang
  Mục lục
  Lời nói đầu 1
  Chương 1 :Cơ sở lý luận về đổi mới phương tiện vận tải 4

  1.Các khái niện cơ bản 4
  1.1 Khái niệm về vận tải 4
  1.2 Đặc điểm về vận tải 5
  1.3 Vai trò, tác dụng của vận tải trong nền kinh tế quốc dân 6
  1.4 Vận chuyển 7
  1.5 Đầu tư đổi mới 7
  1.6 Một số đơn vị đặc thù của ngành 7
  1.7 Phương tiện vận tải ô tô 8
  1.8 Lý do cần đầu tư đổi mới phương tiện vận tải 9
  1.9 Các chỉ tiêu đánh giá 10
  1.10 Các hình thức đổi mới 12
  Chương II: Thực trạng của vấn đề đổi mới phương tiện vận tải tại công ty TNHH tiếp vận VINAFCO 13
  1. Tổng quan về công ty TNHH tiếp vận VINAFCO 13
  1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH tiếp vận VINAFCO 14
  2. Những đặc điểm kinh tế dịch vụ của công ty TNHH tiếp vận VINAFCO 16
  2.1. Đặc điểm về dịch vụ Logistics 16
  2.1.1 . Dịch vụ kho bãi 18
  2.1.2 . Dịch vụ phân phối hàng hoá 19
  2.1.3 . Dịch vụ thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá. 19
  2.1.5 Dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải, cho thuê vỏ container. 20
  2.1.6 Vận tải đa phương thức nội địa 20
  2.1.7 Vận tải quốc tế, vận tải quá cảnh Lào, Trung quốc, Campuchia. 21
  2.1.8 Vận tải hàng công trình hàng siêu trường siêu trọng, hàng nguy hiểm. 21
  2.2 Đặc điểm quy trình kí nhận hợp đồng và giao nhận của VINAFCO. 21
  2.3 Đặc điểm về lao động và tiền lương của công ty VINAFCO. 23
  2.4- Đặc điểm về máy móc thiết bị vận tải. 26
  2.5- Đặc điểm về nguồn vốn kinh doanh. 30
  2.6- Thị trường của công ty. 33
  2.7- Đặc điểm cơ cấu dịch vụ vận tải của công ty VINAFCO. 34
  2.8- Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty VINAFCO. 36
  3. Thực trạng của vấn đề trước và sau khi đổi mới tại công ty TNHH tiếp vận VINAFCO 37
  3.1. Thực trạng của vấn đề trước đổi mới của công ty TNHH tiếp vận VINAFCO. 37
  3.2 Thực trạng của vấn đề sau đổi mới của công ty TNHH tiếp vận VINAFCO. 38
  3.2.1 Những kết quả đạt được khi thực hiện đổi mới ở công ty. 39
  3.2.1.1 Những thành tích đạt được. 39
  3.2.1.1.1 Thị trường 39
  3.2.1.1.2- Uy tín của công ty được nâng cao 41
  3.2.1.1.3- Chỉ tiêu SXKD 42
  3.2.1.2 Những tồn tại trong quá trình thực hiện đổi mới. 46
  3.2.1.2.1. Tiến độ đổi mới chậm. 46
  3.2.1.2.2. Vốn để thực hiện quá trình đổi mới 47


  3.2.1.2.3. Chưa tận dụng hết công suất của phương tiên mới. 48
  3.2.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên. 48
  3.3- Các Nhân tố ảnh hưởng tới thực hiện đổi mới phương tiện vận tải. 50
  3.3.1. Nhân tố bên trong
  50
  3.3.2. Nhân tố bên ngoài 53
  4. Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty trong 5- 10 năm tới. 57
  4.1. Đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải 57
  4.2. Đào tạo nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên trong công ty. 57
  4.3. Đẩy nhanh quá trình đổi mới 58
  4.4. Duy trì và mở rộng thêm các khách hàng 58
  Ch ương III: Giải pháp nâng cao đổi mới phương tiện vận tải 60
  1.Tạo nguồn vốn 60
  2.Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ trong công ty 61
  3. Đào tạo đội ngũ lái xe. 62
  4.Xây dựng tiêu chuẩn cho cán bộ 63
  5.Cơ sở vật chất hạ tầng tốt 65
  Lời kết 67
  Tài liệu tham khảo 69
  Ý kiến giáo viên hướng dẫn 70
  Ý kiến công ty TNHH tiếp vận VINAFCO 71  Xem Thêm: Đẩy mạnh quá trình đổi mới phương tiện vận tải tại công ty TNHH tiếp vận VINAFCO
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đẩy mạnh quá trình đổi mới phương tiện vận tải tại công ty TNHH tiếp vận VINAFCO sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status