Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác quản lý Người có công huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác quản lý Người có công huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá


  LỜI NÓI ĐẦU

  1.Tính cấp thiết của chuyên đề:

  Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có biết bao người Việt Nam yêu nước đã hiến dâng tính mạng, xương máu, sức lực, trí tuệ và tuổi trẻ của mình cho đất nước. Tổ quốc và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của những người con anh dũng ấy. Việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những người có công với nước và gia đình họ là truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta, là trách nhiệm của Đảng, của Nhà nước và cả xã hội.
  Bởi vậy, ngay sau khi giành được chính quyền, từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác Hồ đã ký sắc lệnh số 20/SL ngày 16/02/1947 về “Ưu đãi người có công ”. Đến nay ở nước ta có trên 06 triệu người là Thương binh, Bệnh binh, thân nhân Liệt sỹ, người có công giúp đỡ Cách mạng, người hoạt động kháng chiến, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học vv. Hơn 50 năm đó Nhà nước ta đã ban hành trên 1.400 văn bản pháp luật, từng bước đáp ứng chế độ ưu đãi người có công trong tiến trình lịch sử của đất nước.
  Tuy nhiên, trong những năm qua, việc thực thi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng còn nhiều phức tạp và khó khăn, còn có những người khai man, giả mạo giấy tờ để được xác nhận là Người có công, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái qui định hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi của Người có công, vi phạm nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện các chế độ ưu đãi Người có công với cách mạng, quỹ đền ơn đáp nghĩa, lợi dụng chính sách ưu đãi Người có công để vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện.
  Huyện Thiệu Hoá nằm ở khu vực đồng bằng của tỉnh Thanh Hoá, huyện Thiệu Hoá có diện tích là 170,358 km2, phía bắc tiếp giáp với huyện Yên Định, phía nam giáp với huyện Đông Sơn, phía tây giáp với hai huyện Triệu Sơn và Thọ Xuân, phía đông giáp với huyện Hoằng Hoá và thành phố Thanh Hoá, huyện Thiệu Hoá là cái nôi cách mạng của tỉnh Thanh Hoá, huyện Thiệu Hoá có 31 xã, thị trấn với 17.344,50 ha diện tích tự nhiên và 198.313 nhân khẩu, với 44.909 hộ, mật độ dân số trung bình 1.143 người thuộc loại cao nhất Thanh Hoá. Có tới 85% số hộ sống bằng nghề nông còn lại hoạt động trong các lĩnh vực khác như thuỷ sản, dịch vụ, công nghiệp, thủ công, thương nghiệp và các ngành nghề khác.
  Khí hậu huyện Thiệu Hoá là khí hậu nhiệt đới, huyện có 5 sông lớn nhỏ như sông Chu, sông Mã, sông Cầu Chầy, sông Dừa và sông Mậu khê, nguồn tài nguyên chính của huyện Thiệu Hoá chủ yếu là vật liệu xây dựng như đá vôi, đá xây dựng, cát và đất sét sản xuất gạch ngói.
  Bằng tình yêu quê hương đất nước, từ bao đời nay nhân dân Thiệu Hoá đã xây dựng cho mình một truyền thống yêu nước và tinh thần chiến đấu quật cường, viết nên những trang sử hết sức tự hào, toàn huyện có hơn 10.000 Người có công với biết bao các chế độ trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi khác.
  Là người đang trực tiếp quản lý, giải quyết chính sách người có công, tôi nhận thấy rằng: Trong nhiệm vụ tổ chức và quản lý Người có công là vấn đề búc xúc đặt lên hàng đầu nên hoàn thiện công tác quản lý người có công trên địa bàn huyện Thiệu Hoá là vấn đề cấp thiết. Đây là lý do tôi chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý Người có công huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá ”.

  2. Mục đích nghiên cứu.
  Mục đích của chuyên đề tốt nghiệp là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách và quản lý người có công để tìm giải pháp phù hợp tiếp tục đổi mới quản lý người có công trên địa bàn huyện phù hợp với những yêu cầu đổi mới.

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của chuyên đề tốt nghiệp.
  Đối tượng nghiên cứu: Nội dung của chuyên đề chủ yếu nghiên cứu việc áp dụng một số cơ chế chính sách vào thực tiễn và quản lý người có công ở cấp địa phương trên địa bàn huyện.
  Phạm vi nghiên cứu: Quản lý người có công trên địa bàn huyện Thiệu Hoá trong những năm gần đây và định hướng đổi mới cho 5-7 năm tới.


  4. Phương pháp nghiên cứu.
  Để thực hiện những mục tiêu và nhiệm vụ nói trên, việc nghiên cứu đề tài dựa trên phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử. Ngoài ra một số phương pháp được sử dụng như: Phương pháp hệ thống, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, đánh giá và tổng kết thực tiễn lâu năm trong ngành.

  5. Kết cấu của chuyên đề tốt nghiệp.
  Chuyên đề gồm 46 trang. Ngoài ra phần mở đầu và kết luận, phần nội dung của chuyên đề được kết cấu thành 3 chương. Ngoài ra chuyên đề còn được minh hoạ bằng 2 bảng số liệu và 1 sơ đồ.
  Do khả năng giới hạn, nên trong chuyên đề sẽ không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Kính mong được sự góp ý chân thành của quí thầy, cô và các đồng nghiệp để chuyên đề hoàn thiện hơn.
  Trong quá trình thực hiện chuyên đề tốt nghiệp này, tôi xin chân thành cảm ơn PGS-TS Lê Thị Anh Vân cùng với ban Giám hiệu và quí thầy cô Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã tận tình hướng dẫn và tạo điều kiện để tôi hoàn thành chuyên đề. Xin cảm ơn Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện Thiệu Hoá, lãnh đạo phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thiệu Hoá và các bạn đồng nghiệp đã tạo điều kiện cho tôi trong khoá học và thực hiện viết chuyên đề này.
  Xin chân thành cảm ơn!


  MỤC LỤC
  Trang
  Mở đầu 1
  Chương 1: Một số lý luận cơ bản về Người có công 4

  1. Một số vấn đề về Người có công 4
  1.1 Khái niệm và đặc điểm của Người có công 4
  1.2 Vai trò của Người có công . 5
  1.3 Phân loại Người có công 5
  1.4 Nội dung cơ bản của một số pháp lệnh ưu đãi Người có công ở
  Việt Nam hiện nay đang áp dụng 10
  2. Công tác quản lý Người có công với cách mạng 11
  2.1 Nguyên tắc quản lý 12
  2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý 12
  3. Nội dung của công tác quản lý Người có công với cách mạng 14
  3.1 Tổ chức bộ máy quản lý 14
  3.2 Triển khai, thực hiện chính sách Người có công với cách mạng 15
  3.3 Công tác quản lý Người có công với cách mạng 15
  3.4 Tổ chức thực hiện chính sách người có công cách mạng . 16

  Chương 2 : Thực trạng Người có công trên địa bàn huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá 18
  1. Đặc điểm Kinh tế - Xã hội tác động đến công tác quản lý
  Người có công trên địa bàn huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá . 18
  1.1 Đặc điểm về tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Thiệu Hoá 18
  1.2 Tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Thiệu Hoá 19
  2. Thực trạng quản lý Người có công trên địa bàn huyện Thiệu Hoá 19
  2.1 Tổ chức bộ máy thực hiện chính sách Người có công áp dụng
  trên địa bàn huyện Thiệu Hoá 19
  2.2 Tình hình thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với CM 22
  2.3 Công tác thanh tra, kiểm tra quản lý đối tượng Người có công 22
  3. Một số kết quả đạt được trong quản lý Người có công với CM . 23
  3.1 Kết quả 23
  3.2 Phân tích, đánh giá một số chính sách Người có công chủ yếu,
  những hạn chế, tồn tại 25
  3.3 Nguyên nhân 28

  Chương 3 : Phương hướng và giải pháp đổi mới công tác quản lý
  Người có công trên địa bàn huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá 3
  0

  1. Phương hướng tiếp tục đổi mới quản lý Người có công
  trên địa bàn huyện Thiệu Hoá 30
  1.1 Phương hướng chung về đổi mới quản lý Người có công . 30
  1.2 Mục tiêu đổi mới quản lý Người có công với CM 32
  2. Một số giải pháp tiếp tục đổi mới công tác quản lý Người có công
  trên địa bàn huyện Thiệu Hoá 33
  2.1 Đổi mới tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý Người có công 33
  2.2 Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền
  Pháp luật ưu đãi Người có công với CM . 37
  2.3 Đổi mới nội dung, qui trình xét duyệt Người có công với CM 38
  2.4 Kết luận . 42
  Tài liệu tham khảo . . 45


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác quản lý Người có công huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý Người có công huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status