Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong vận tải hàng hoá tại công ty Vẩn tải Hàng hóa đư

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong vận tải hàng hoá tại công ty Vẩn tải Hàng hóa đư


  Lời mở đầu


  1.Tính cấp thiết của đề tài

  Toàn cầu hoá và thương mại hoá nền kinh tế đang diễn ra với tốc độ ngày càng cao trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế như thương mại , tổ chức sản xuất, đầu tư và trên phạm vi toàn thế giới.
  Trong thời gian qua ,Việt Nam đã từng bước hội nhập quốc tế một cách vững chắc bằng việc ra nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), gia nhập diễn đàn kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC), gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO).Với việc hội nhập quốc tế , Việt Nam có nhiều cơ hội thuận lợi cũng như phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn trong quá trình phát triển nền kinh tế của mình.
  Hội nhập quốc tế ,Việt Nam có điều kiện thâm nhập thị trường quốc tế đồng thời có tiếng nói bình đẳng trong viêc thảo luận về các chính sách thương mại thế giới, tạo điều kiên để các doanh nghiêp trong nước tiếp cận dần với các tiêu chuẩn quốc tế ,trao đổi và tiếp thu các kỹ năng quản lý, tiếp thu được các công nghệ của nước ngoài, từ đó nâng cao được năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển. Do đó lượng hàng hoá sản xuất ra ngày một nhiều, nhu cầu vận chuyển hàng hoá giữa các vùng, miền trong nước và xuất nhập khẩu hàng hoá trong khu vực và quốc tế cũng tăng lên là một tất yếu khách quan. Đây là cơ hội tốt và có tiềm năng rất lớn cho các ngành vận tải nói chung và nghành Đường Sắt nói riêng, song nó cũng là một môi trường cạnh tranh khốc liệt giữa các loại hình vận tải trong nước và quốc tế đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình để chiếm lĩnh thị trường và thị phần với mục tiêu tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và tái đầu tư sản xuất mở rộng.
  Với những kiến thức được họp tập ở trường KTQD và qua thời gian thực tập thực tế tại Công ty Vận Tải Hàng Hoá Đường Sắt em mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong vận tải hàng hoá tại công ty VTHHĐS ”.
  Em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo CTVTHHĐS và các phòng ĐMTX , KHĐT, KTNV, TKMT, HCTH cùng sự hướng dẫn hết sức tận tình của cô giáo .PGS.TS Lê Thị Vân Anh đã giúp em hoàn thành đề tài này. Do trình độ lý luận cũng như kiến thức thực tế còn hạn chế, thời gian thực tập thực tế tại công ty chưa nhiều nên đề tài của em sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự góp ý của CBCNV trong công ty và cô giáo hướng dẫn, để đề tài của em được hoàn thiện hơn.

  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.
  Khái quát hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về năng lực cạnh tranh của CTVTHHĐS
  Nêu lên một số kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành ĐS
  Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty VTHHĐS.
  Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty vận tải HHĐS trong giai đoạn tới 2007-2010.
  3.Phương pháp nghiên cứu.
  Đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu , trong đó chủ yếu là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phân tích tổng hợp, phân tích thống kê, so sánh ,sử lý hệ thống v.v
  4.Kết cấu của đề tài.
  Đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương có các bảng ,sơ đồ ,biểu đồ, tài liệu tham khảo
  Chương1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngành Đường sắt Việt Nam.
  Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty VTHHĐS trong thời gian qua
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty VTHHĐS trong giai đoạn tới
  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 2
  Chương I: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngành Đường sắt Việt Nam 4

  I. Tổng quan về cạnh tranh: 4
  1.Cạnh tranh. 4
  1.1.Khái niệm về cạnh tranh: 4
  1.2 Các loại hình cạnh tranh 6
  2.Năng lực cạnh tranh. 7
  2.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh 7
  2.2.Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh 8
  3. Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 9
  3.1.Các nhân tố môi trường vĩ mô. 9
  3.2.Các nhân tố môi trường vi mô. 11
  3.3. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp. 11
  II.Năng lực cạnh tranh của ngành vận tải Đường sắt 14
  1. Vai trò của ngành vận tải Đường sắt trong nền kinh tế quốc dân 14
  2. Đặc điểm của ngành vận tải Đường sắt. 16
  3.Các chỉ tiêu đo lường năng lực cạnh tranh của ngành ĐS 16
  3.1Khả năng thực hiện công việc vận tải . 16
  3.2 Chất lượng vận tải. 17
  3.3 Giá cả trong vận tải. 17
  4.Cạnh tranh giữa vận tải đường sắt với các doanh nghiệp vận tải khác. 17
  Chương II: Thực trạng về năng lực cạnh tranh của Công ty vận tải hàng hoá Đường sắt 20
  I. quá trình hình thành và phát triển của Công ty vận tải hàng hoá Đường sắt. 20
  1. Sự hình thành và phát triển của Công ty. 20
  1.1 - Chức năng 22
  1.2 - Nhiệm vụ 23
  2.Tình hình tổ chức bộ máy quản lý. 24
  3.Các đơn vị thành viên trực thuộc Cty VTHH Đường sắt. 27
  4. Ban lãnh đạo Công ty. 28
  5.Các phòng ban tham mưu. 28
  II. Thực trạng về năng lực cạnh tranh của Công ty vận tải hàng hoá Đường sắt. 31
  1. Năng lực về vốn. 31
  1.1Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 32
  1.2 Cơ cấu vốn lưu động 36
  1.3 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng đáp ứng của các nguồn vốn 37
  1.3.1Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 37
  1.3.2 Tỷ số về khả năng thanh toán 39
  2. Năng lực về máy móc thiết bị phục vụ cho vận tải. 40
  2.1 Số lượng toa xe hàng công ty đang quản lý và vận dụng. 41
  2.1.1.Xe dùng để chở hàng: 41
  2.1.2. Toa xe không dùng để chở hàng 41
  2.1.3.Toa xe G thường xuyên làm xe hành lý trong tàu khách thống nhất 42
  2.2.Số lượng đầu máy công ty đang quản lý và vận dụng 43
  3.Năng lực về lao động 44
  4.Giá cước vận chuyển hàng hoá trên Đường sắt 46
  4.1Giá cước theo loại xe, loại hàng 47
  4.2 Giá cước theo cự ly vận chuyển 49
  4.3Giá cước theo loại tàu. 50
  4.4.Giá cước trong các trường hợp đặc biệt. 50
  5.Tổ chức các đoàn tàu hàng 51
  5.1Tàu hàng Bắc – Nam 52
  5.2 Tàu hàng địa phương trên tuyến Bắc – Nam. 53
  5.3 Tàu hàng địa phương trên các tuyến bắc 53
  6.Tổ chức các đại lý dịch vụ vận tải. 54
  III. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty VTHHĐS. 54
  1.Sơ bộ đặc điểm tình hình vận tải hàng hoá. 54
  2.Đánh giá kết quả thực hiện sản lượng nhiệm vụ thu vận tải. 55
  3. Một số các kết quả khác. 58
  3.1.Thu nhập của người lao động 58
  3.2. Nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước 58
  3.3.Lợi nhuận. 59
  3.4 Việc đã làm được. 59
  4.Những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại. 60
  4.1 Tồn tại. 60
  4.2Nguyên nhân của tồn tại. 60
  Chương III: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty vận tải hàng hoá Đường sắt 63
  I.Phương hướng hoạt động của Công ty. 63
  1.Chiến lược phát triển. 63
  2.Mục tiêu phát triển. 63
  2.1 Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Đường sắt 63
  2.2 Đầu tư nâng cấp phương tiện, thiết bị ĐS 63
  2.3 Nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xây lắp 64
  3. Vốn cho đầu tư phát triển. 64
  4. Vốn cho quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng Đường sắt. 65
  II. Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh đối với Công ty. 65
  1. Huy động, quản lý sử dụng có hiệu quả vốn và tài sản Công ty. 65
  2. Đổi mới nâng cấp thiết bị máy móc, phương tiện vận tải nhằm nâng cao năng lực công nghệ. 67
  3.Nâng cao sức sáng tạo của Cty thông qua chất lượng lao động. 69
  3.1.Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nguồn nhân lực. 69
  3.2. Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực. 70
  4.Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới dịch vụ vận tải hàng hoá. 71
  5.Nâng cao trách nhiệm của nhân viên làm công tác vận chuyển hàng hoá 73
  6. Thưởng phạt đúng người đúng việc. 74
  III. Một số kiến nghị với Tổng công ty ĐSVN và Nhà nước. 74
  1.Nâng cao năng lực của hệ thống điều hành công tác vận chuyển hàng hoá. 74
  2. Công tác chỉ huy chạy tàu đúng thời gian quy định. 75
  2.1. Nâng cao trách nhiệm hoàn thành biểu đồ chạy tàu của nhân viên điều độ chạy tàu. 75
  2.2 Quy định trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân làm công tác chạy tàu để đảm bảo tàu chạy đúng thời gian quy định. 75
  2.3 Công tác phân tích BĐCT. 76
  3.Quy họach ga hàng hoá, đầu tư trang thiết bị xếp dỡ. 76
  4. Tăng tốc độ lữ hành - giảm thời gian tác nghiệp tại ga kỹ thuật. 77
  5.Kiến nghị với Nhà nước. 78
  Kết luận 80
  Tài liệu tham khảo 82a  Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong vận tải hàng hoá tại công ty Vẩn tải Hàng hóa đư
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong vận tải hàng hoá tại công ty Vẩn tải Hàng hóa đư sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status