Đề tài: Thực trạng hoạt động SXKD của Cty TM XNK Hà Nội


CHƯƠNG I
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI


I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1. Công ty thương mại XNK Hà Nội tiền thân là công ty dịch vụ quận Hai Bà Trưng được thành lập từ năm1984 theo quyết định số4071/QĐ-UB ngày 15/9/1984 của UBND thành phố Hà Nội .Công ty là một đơn vị kinh doanh thương mại hoạch toán độc lập,có tư cách pháp nhân,có tài khoản tiền việt nam và ngoại tệ tại ngân hàng ,có con dấu riêng và chịu sự quản lý toàn diện của UBND quận Hai Bà Trưng và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Sở thương mại thành phố Hà Nội.Công ty được thành lập và đi vào hoạt động trong giai đoạn Đảng và nhà nước ta chủ trương thực hiện cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp trong mọi lĩnh vực trên phạm vi cả nước,theo mô hình hướng nội,chủ yếu dựa vào việc khai thác các nguồn lực trong nước và phát triển sản xuất,phục vụ cho nhu cầu sử dụng của thị trường nội địa là chính.Cho nên chức năng nhiệm vụ của công ty trong thời gian này chủ yếu là các dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân như cắt uốn tóc,may đo,giặt là quần áo và kinh doanh đồ ding gia đình,hàng nông sản(gạo,lạc,chè ) Với tổ chức bộ máy gồm có:
+ Chủ nhiệm và hai phó chủ nhiệm
+ Các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, các cửa hàng
Trong những năm đầu hoạt động.công ty công ty chủ yếu kinh doanh ở địa bàn nhỏ hẹp, số lượng bạn hàng ít, kinh doanh nội địa là chính, phục vụ nhu cầu nhân dân trong quận và thủ đô Hà Nội,các hợp đồng kinh tế đối ngoại hầu như không có.

2. Sau khi Đại hội Đảng lần thứ VI (12/1986) đã nhất trí và thông qua đường lối đổi mới kinh tế của quốc gia là dân chủ hoá đời sống kinh tế,chuyển đổi sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước,phat triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần,chuyển quan hệ kinh tế đối ngoại theo hướng nền kinh tế mở,đa dạng hoá,và đa phương hoá các hình thức để hội nhập với kinh tế thế giới và khu vực.Để phù hợp với đinh hướng phát triển của Đảng và nhà nước công ty dịch vụ quận Hai Bà Trưng đổi tên thành công ty sản xuất kinh doanh hàng XNK Hai Bà Trưng theo quyết định số 2687/QĐ-UB ngày 4/11/1992của UBND thành phố Hà Nội,với chức năng và nhiệm vụ được bổ sung như sau:
+Tổ chức sản xuất, thu mua gia công hàng XK, và bao bì đóng gói
+Thực hiện liên doanh, liên kết trong hoạt động kinh doanh với các đơn vị kinh tế trong và ngoài nước


Xem Thêm: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thương mại xuất nhập khẩu Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thương mại xuất nhập khẩu Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.