Đề tài: Thực trạng hoạt động quản lý Đội tại Cty Công trình thông tin - tín hiệu - Điện. LHĐS


THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐỘI TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH THÔNG TIN - TÍN HIỆU - ĐIỆN. LHĐS
1. Đánh giá các mô hình cấp đội
Mỗi hình thức khoán áp dụng cho Đội sẽ làm chuyển đổi mô hình cấp Đội, chính vì vậy trong những năm qua Công ty công trình thông tin tín hiệu điện có nhiều loại mô hình cấp Đội. Song có thể nhóm lại theo 4 loại mô hình cấp đội và đách giá phân tích nhưng ưu nhược điểm của từng loại cụ thể nhu sau.
1.1. Mô hình đội mềm, chủ nhiệm công trình
Độ được hình thành khi có công việc và giải thể khi công trình kết thúc. Bộ máy cấp đội thường không trong biên chế của đơn vị (phụ trách đội là người của đơn vị phía đối tác của đơn vị, còn cán bộ kỹ thuật và công nhân viên chức thuộc diện hợp đồng có thời hạn). Phương thức quản lý tạm thời (khoán gọn theo hạng mục công trình hoặc công trình nhỏ lẻ, việc giám sát thực hiện theo hợp đồng nhận khoán, công tác quản lý vật tư, thiết bị lao động, kỹ thuật, doanh thu , thanh toán theo quy trình giản đơn). Mô hình này áp dụng phù hợp đối với công trình ở vùng sâu, vùng xa, nhỏ lẻ (hoặc đội tự tìm kiếm), tính chất kỹ thuật công nghệ giản đơn, không đòi hỏi đầu tư nhiều về tiền vốn, máy móc, thiết bị, vật tư, lao động có tay nghề cao. Những lợi ích mà mô hình này có thể đem lại là: mức đầu tư ít, chi phí quản lý thấp, có tích luỹ, có khả năng huy động được nguồn lực từ bên ngoài. Tuy nhiên trong thưc tế quá trình hoạt động mô hình này cũng thể hiện không ít những nhựơc điểm, chẳng hạn khi việc giám sát, quản lý chất lượng thi công của đơn vị không chặt, đội sẽ chạy theo lợi nhuận trước mắt, làm ẩu không đúng quy trình, quy phạm, đôi khi phải làm lại (hoặc phá dỡ) dẫn tới thiệt hại lâu dài về uy tín cũng như về kinh tế cho doanh nghiệp . Khi công tác quản lý tài chính kế toán không chặt chẽ (khoán trắng) sẽ có tình trạng đội sử dụng tiền thanh toán không đúng mục đích dẫn đến thất thoát vốn. Bên cạnh đó công tác bảo hộ an toàn lao động còn nhiều bất cập, việc báo cáo số liệu thống kê rất chậm trễ, thiếu chính xác. Không đào tạo đựơc đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, có kỷ luật lao động gắn bó với doanh nghiệp .


Xem Thêm: Thực trạng hoạt động quản lý Đội tại công ty Công trình thông tin - tín hiệu - Điện. LHĐS
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hoạt động quản lý Đội tại công ty Công trình thông tin - tín hiệu - Điện. LHĐS sẽ giúp ích cho bạn.