Đề tài: Thực trạng hoạt động SXKD của Cty hạ long


Lời giới thiệu

Việt Nam hiện nay đang thực hiện công cuộc đổi mới mà Đảng và Nhà nước đã đề ra từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986). Trong công cuộc đổi mới này, Việt Nam chuyển từ một nền kinh tế bao cấp sang xây dựng phát triển một nền kinh tế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế theo định hướng xã hội c hủ nghĩa trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Vì vậy, từ năm 1990 trở đi một loạt các thành phần kinh tế khác xuất hiện, thành phần kinh tế tư nhân, thành phần kinh tế cá thể, thành phần kinh tế tư bản tư nhân xuất hiện đồng thời với sự ra đời các loại hình doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, và mới đây là công ty cổ phần. Nhà nước không còn bao tiêu sản phẩm và cung cấp đầu vào đầu ra mà chỉ còn giữ vai trò quản lý vĩ mô của thị trường (điều tiết, xác định giá sàn giá trần, đánh thuế) đã tạo ra một môi trường cạnh tranh thực sự mà ở đó buộc các doanh nghiệp đã không còn thụ động như trước mà phải năng động tự tìm kiếm thị trường cho mình nếu muốn tiếp tục duy trì và phát triển. Tầm quan trọng của thị trường cho mỗi doanh nghiệp đã nhanh chóng được thừa nhận, các doanh nghiệp đã dần dần từng bước làm quen với những khái niệm của thị trường như giá, quy luật cung cầu . Tiêu thụ sản phẩm cho ai, lúc nào và ở đâu đã trở thành câu hỏi đặt ra đối với mọi nhà quản trị doanh nghiệp , sự cạnh tranh đã được coi là tất yếu đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng được sự coi trọng đặc biệt, các học thuết, các khái niệm về thị trường của các nước tư bản cũng được du nhập, và được các doanh nghiệp sử dụng như những công cụ, quan trọng.

Đối với công ty ứng dụng công nghệ và kỹ thuật Hạ Long – một doanh nghiệp vừa và nhỏ, được thành lập sau thời kỳ đổi mới, thị trường luôn được coi là yếu tố mang tính chất sống còn đựac biệt trong giai đoạn hiện nay vơí những điều kiện thuận lợi như: nền kinh tế phát triển, thị trường công nghệ thông tin được nhà nước đặc biệt quan tâm cũng như sự gia tăng của nền kinh tế điện tử thế giới, chủ trương của công ty hiện nay là mở rộng quy mô vì vậy có thể nói việc nghiên cứu thị trường là hết sức cần thiết.


Xem Thêm: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hạ long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hạ long sẽ giúp ích cho bạn.