Đề tài: Tình hình sản xuất và TTSP tại Cty vận tải xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà


II. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại công ty vận tải xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà:
1.Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty:
Là đơn vị vừa sản xuất vừa kinh doanh nên tình hình sản xuất tại các đơn vị thuộc Công ty là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
Trong hoạt động sản xuất, Công ty cần phải xác định cho mình nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tức là đặt cho mình câu hỏi:
- Sản xuất cái gì?
- Sản xuất như thế nào?
- Sản xuất cho ai?
Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải xuất phát từ nhu cầu thị trường để hình thành cơ cấu sản phẩm (nhiệm vụ kinh doanh) của mình.
Công tác tổ chức sản xuất ở các phân xưởng là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất gạo, bia và sữa đậu nành. Nếu công tác tổ chức tại phân xưởng thực hiện tốt và hợp lý thì sẽ phát huy tác dụng giúp cho công việc thực hiện kế hoạch hoàn thành.
Để trả lời câu hỏi “sản xuất như thế nào” trong suốt thời gian qua Công ty đã không ngừngười tìm tòi áp dụng những quy trình công nghệ mới, phù hợp với nhiệm vụ sản xuất của mình đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của thị trường.

2. Kết quả tiêu thụ sản phẩm của một số năm gần đây:
Năm 2000 là năm Công ty tiếp tục gặp những khó khăn truyền thống về thị trường, về tính cạnh tranh gay gắt và sức ép của đường lối trong qúa trình tổ chức sản xuất kinh doanh. Tuy vậy được sự giúp đỡ của các cơ quan hữu quan đặc biệt là Tổng Công ty lương thực miền Bắc và quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và lao động trong Công ty. Đến nay có thể nói năm 2000 là năm công ty vận tải xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà tiếp tục nêu cao được truyền thống “Đoàn kết – việc làm - đời sống – tự hào” vượt qua những khó khăn và Công ty đã đạt được những kết quả đáng mừng. Những kết quả đó được thể hiện ở Bảng sau:

Kinh doanh lương thực vẫn là mặt hàng chủ yếu và lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty, trong năm do phần cung ứng suất khẩu của Công ty bị hạn chế chỉ bằng 73,5% so với kế hoạch và bằng 80% so với năm trước, Công ty đã chủ động và tìm kiếm khách hàng cũng như nguồn hàng trong mua bán nên tỷ lệ tiêu thụ nội địa tăng 99% so với kế hoạch của năm và tăng 149% so với năm trước, nâng tỷ trọng lương thực tiêu thụ nội địa chiếm 44% trong tổng sản lượng lương thực bán ra của Công ty năm 2000, góp phần bình ổn giá lương thực trong năm trên địa bàn toàn quốc.
Nhìn vào Bảng thống kê kết quả sản xuất kinh doanh năm 2000 của công ty vận tải xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà ta có một số nhận xét như sau:
Xét về tổng thể thì tất cả các chỉ tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra đều được thực hiện vượt mức kế hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty đã vượt mức kế hoạch một cách vượt bậc, tăng 20% cụ thể như sau:
- Số lượng thóc mua vào quy ra gạo tăng 109,3% so với kế hoạch, tương đương 1286 tấn gạo tăng lên. Số lượng gạo bán ra tăng 105,7% so với kế họach, thực hiện đã bán ra được 15.800 tấn gạo, số tăng tuyệt đối là 852 tấn quy ra gạo, gạo cung ứng xuất khẩu tăng 0,8% so với kế hoạch tương ứng với 100 tấn gạo. Gạo tiêu thụ nội địa cũng tăng mạnh tỷ lệ tăng là 127,6% so với kế hoạch tức là tăng từ 2.500 tấn lên 3191 tấn. Điều này chứng tỏ rằng Công ty đã có nhiều biện pháp marketting làm tăng tốc độ tiêu thụ sản phẩm. Nếu Công ty có đầu tư nhiều hơn nữa cho biện pháp này thì có nhiều kết quả khả quan hơn.
- Về sản phẩm bia, tốc độ sản xuất tiêu thụ cũng tăng so với kế hoạch, về mặt sản xuất Công ty dự kiến sản lượng là 201.000 lít. Tuy nhiên đã tăng lên tới 235.000 lít, tương đương với số tăng tuyệt đối là 34.000 lít và tăng tương đối là 17%. Về mặt tiêu thụ tăng tương đối là 9,5% và tăng tuyệt đối là 19.000 lít.
- Không chỉ có sản phẩm bia mà sản phẩm sữa của Công ty cũng tăng mức đáng kể trong tiêu thụ, trong sản xuất tỷ lệ tăng 14,6% tương đương với mức tăng là 29,2 nghìn lít. Trong tiêu thụ tỷ lệ tăng là 14,3% tương đương là 28,6 nghìn lít.
Các chỉ tiêu tổng hợp gồm doanh thu , lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân tháng đầu người lao động tăng một cách rõ rệt. Doanh thu tăng 3,5% so với kế hoạch, lợi nhuận tăng 110%. Nộp ngân sách tăng 9%, thu nhập bình quân tháng cho người lao động tăng 6% so với kế hoạch.


Xem Thêm: Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại công ty vận tải xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại công ty vận tải xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà sẽ giúp ích cho bạn.