Đề tài: Báo cáo quá trình hình thành và phát triển của công ty, tìm hiểu quá trình triển khai sản xuất tại Công ty cổ phần may Hồ Gươm


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY MAY HỒ GƯƠM


1. Nội quy kỉ luật lao động.

2. Nội dung an toàn và vận hành máy móc.

3. Yêu cầu khi hết giờ làm việc

a. Quy trình vận hành

b. Quy phạm an toàn máy cắt


PHẦN II: THỰC TẬP TẠI CÁC BỘ PHẬN SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP

I. Bộ phận chuẩn bị nguyên vật liệu ( kho nguyên liệu ).

1.1 Phương pháp tổ chức và điều hành sản xuất

1.1.1 Hình thức tổ chức sản xuất:

1.1.2 Phân công lao động:

1.1.3 Tổ chức chỗ làm việc:

1.1.4 Điều hành sản xuất

a. Lập kế hoạch sản xuất

b. Tổ chức thực hiện kế hoạch:

1.1.5 Kiểm soát chất lượng

1.2 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm

1.3 Công tác quản lý chất lượng

1.4 Các tình huống kỹ thuật thường xảy ra

II. Bộ phận chuẩn bị sản xuất (chuẩn bị kỹ thuật)

2.1 Chức năng nhiệm vụ:

2.2 Phương pháp tổ chức và điều hành

2.2.1 Phân công lao động

2.2.2 Tổ chức chỗ làm việc

2.2.3 Điều hành sản xuất

a. Lập kế hoạch sản xuất

b. Tổ chức thực hiện kế hoạch

c. Kiểm soát chất lượng

2.3 QUY TRÌNH SẢN XUẤT

2.3.1 Triển khai công việc

A.Giới thiệu đơn hàng.

B.Quy trình thực hiện đơn hàng được tiến hành như sau :

2.3.2 Thiết kế mẫu mỏng

2.3.3 Chế thử

2.3.4 Thiết kế các bộ mẫu chuẩn

2.3.5 Nhân mẫu

2.3.6 Giác sơ đồ (thiết kế bộ mẫu cắt)

a. Hình thức giác sơ đồ

b. Các loại sơ đồ cắt:

c. Các yêu cầu kỹ thuật của sơ đồ cắt.

d. Quy trình giác sơ đồ

2.3.7 Xây dựng định mức tiêu hao nguyên phụ liệu

a. Phương pháp xây dựng định mức nguyên liệu vải

b. Phương pháp xây dựng định mức phụ liệu

2.3.8 Xây dựng phương pháp công nghệ cho mỗi công đoạn

2.3.9 Xây dựng bảng tiêu chuẩn kỹ thuật của mã hàng

2.4 Các tính huống kỹ thuật

III. Bộ phận sản xuất chính của doanh nghiệp

3.1 Bộ phận cắt bán thành phẩm

3.2 Phương pháp tổ chức và điều hành

3.2.1 Hình thức tổ chức sản xuất

3.2.2 Tổ chức chỗ làm việc

3.2.3 Điều hành sản xuất

a. Lập kế hoạch

b. Thực hiện kế hoạch

3.2.4 Kiểm soát chất lượng sản phẩm

3.3 Quy trình công nghệ

Các bước được tiến hành như sau :

3.3.1 Nhận nguyên liệu

3.3.2 Chuẩn bị bàn cắt

3.3.3 Trải vải

3.3.4 Truyền hình cắt sang vải

3.3.5 Cắt bán thành phẩm

3.3.6 Đánh số:

3.3.7 Ép mex

3.3.8 Phối kiện

3.3.9 Xuất bán thành phẩm

3.4 Các tính huống kỹ thuật

IV. Công đoạn may và hoàn thành

4.1.1 Phương pháp tổ chức và điều hành sản xuất, phân công lao động và tổ chức nơi làm việc, kiểm tra chất lượng

4.1.2 Quy trình sản xuất

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Báo cáo quá trình hình thành và phát triển của công ty, tìm hiểu quá trình triển khai sản xuất tại C
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo quá trình hình thành và phát triển của công ty, tìm hiểu quá trình triển khai sản xuất tại C sẽ giúp ích cho bạn.