Đề tài: Đổi mới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp TM trong quá trình hội nhập - của Cty TM NaSa


MỤC LỤC

Lời mở đầu


Chương 1- Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh của DNTM trong quá trình hội nhập
I- Khái niệm kinh doanh, vai trò của kinh doanh
1. Khái niệm
2. Vai trò của kinh doanh thương mại
II- Nội dung của kinh doanh thương mại trong nền kinh tế quốc dân
III- Tính tất yếu của xu thế hội nhập thương mại quốc tế

Chương II- Hội nhập kinh tế quốc tế những thuận lợi và thách thứcđối với các doanh nghiệp thương mại tư nhân
I- Hội nhập kinh tế quốc tế
1. Hiệp định thương mại Việt- Mỹ
2. Khu vực tự do thương mại ASEAN( AFTA)
II- Những thuận lợi và thách thức đối với các doanh nghiệp thương
mại tư nhân
1. Giới thiệu chung về công ty TNHH TM SANA
2. Thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm gần đây
2.1. Phân tích chung tình hình tài chính của công ty
2.2. Phân tích khả năng hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3. Phân tích tỷ suất doanh lợi doanh thu
2.4. Phân tích tỷ suất doanh lợi vốn chủ sở hữu
III- Đánh giá chung về hoạt động tài chính của công ty giai đoạn
2001- 2002
1. Ưu điểm
2. Tồn tại và nguyên nhân

Chương 3- Biện pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thương mại trong quá trình hội nhập
1. Thuế XNK của Việt Nam trong xu thế hội nhập và tự do hoá thương mại quốc tế
2. Thương mại điện tử và cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam
3. Cải cách các chính sách kinh tế và thủ tục hành chính
4. Đón đầu thị trường tạo ra nét độc đáo của doanh nghiệp

Kết luận
Tài liệu tham khảoXem Thêm: Đổi mới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại trong quá trình hội nhập - của công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đổi mới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại trong quá trình hội nhập - của công ty sẽ giúp ích cho bạn.