Đề tài: Thực trạng vấn đề tạo động lực thông qua chính sách tiền lương tại Doanh nghiệp vừa & nhỏ


CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC
VÀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG


I. KHÁI NIỆM, CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG
1. Khái niệm
1.1. Động lực
Ở bất kỳ xã hội nào, việc xác nhận nhu cầu thoả mãn nhu cầu của con người nói chung và của người lao động nói riêng đều là động cơ thúc đẩy mọi hoạt động và điều chỉnh mọi hành vi của từng cá nhân và tập thể trong xã hội đó. Bởi vì hành vi nhu cầu là sự đòi hỏi của các cá nhân và tập thể khác nhau, muốn có những điều kiện nhất định để sống, để tồn tại và để phát triểm mọi hoạt độngcủa con người đều hướng vào một mục đích nhất định và nhu cầu cuộc sống của người lao động thật là phong phú và đa dạng. Khi họ tham gia vào quá trình sản xuất là họ muốn được thoả mãn nhu cầu đó, những mong muốn đó. Sự thoả mãn này có thể là vật chất hay tinh thần và đều là cần thiết. Mọi biện pháp nhằm thoả mãn các nhu cầu này là nhân tố quan trọng tăng năng xuất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao nền sản xuất xã hội, chủ nghĩa. Vậy nên đòi hỏi các doanh nghiệp tổ chức phải thường xuyên quan tâm đến nhu cầu của người lao động, áp dụng các biện pháp khuyến khích vật chất và tinh thần cho họ.

Con người không chỉ khác nhau về trình độ chuyên môn về khả năng hoạt động mà còn khác nhau về ý chí hành động hay sự thúc đẩy điều này phụ thuộc vào sức mạnh của động cơ. Động cơ được xác định như là nhu cầu, ý muốn, nghị lực hoặc sự thôi thúc cá nhân có động cơ hướng tới mục đích.

Nếu động cơ là yếu tố bên trong quyết định thì động lực là yếu tố biểu hiện ra bê ngoài nhằm thực hiện động cơ đó.

Vậy động lực là gì?
Theo quan điểm của Quản trị nhân lực thì " Động lực được biểu hiện là sự khao khát và tự nguyện của con người nhằm nâng cao mọi nỗ lực để đạt được mục tiêu hay kết quả nào đó"

Theo kinh tế học lao động thì " Động lực là nhân tố tác động đến con người, phát lực cho động cơ con người hoạt động"
Từ điển kinh tế XHVN cho rằng " Động lực là nhân tố bên trong kích thích con người nỗ lực làm việc và trong những điều kiện lao động cho phép tạo ra năng suất hiệu quả cao"

Có rất nhiều quan điểm về động lực nhưng dù là quan điểm nào hay cách tiếp cận nào đi chăng nữa thì động lực càng là một yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất. Vậy nên khi nghiên cứu về nó ta phải gắn nó với tổ chức và với công việc. Cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa mục tiêu của tổ chức và mục tiêu của cá nhân thì mới tạo ra động lực một cách hoàn chỉnh.


Xem Thêm: Thực trạng vấn đề tạo động lực thông qua chính sách tiền lương tại Doanh nghiệp vừa & nhỏ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng vấn đề tạo động lực thông qua chính sách tiền lương tại Doanh nghiệp vừa & nhỏ sẽ giúp ích cho bạn.