Đề tài: Phương hướng & Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự ở nhà khách tổng liên đoàn lao động VN


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 3
I. Khái niệm, vai trò nội dung của quản trị nhân sự 3
1. Khái niệm 3
2. Vai trò của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 3
3. Nội dung của quản trị nhân sự 6

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Ở NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 12
I. Quá trình hình thành và phát triển của nhà khách 12
1. Vài nét về công ty 12
II. Công tác tổ chức và quản trị nhân sự 21
1. Tình hình nhân sự của công ty 21
2. Một số nét về điều hành làm việc 23
3. Chế độ lương, thưởng-kỷ luật
4. Những mặt mạnh, yếu của tổ chức nhân sự trong nhà khách 25

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Ở NHÀ KHÁCH TLĐ 27
I. Phương hướng 27
II. Giải pháp 27

KẾT LUẬN 29

TÀI LIỆU THAM KHẢO 30Xem Thêm: Phương hướng & Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự ở nhà khách tổng liên đoàn lao động Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng & Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự ở nhà khách tổng liên đoàn lao động Việt sẽ giúp ích cho bạn.