Đề tài: Phân định chức năng quản lý của NN về nền kinh tế & chức năng kinh doanh


LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, thì việc xảy ra những khuyết tật của nó là điều không thể tránh khỏi. Do đó cần phải có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước để hạn chế những khuyết tật này. Nhưng nhiều khi Nhà nước lại thực hiện một cách quá lỏng lẻo chức năng quản lý của mình và nhiều khi nhà nước lại can thiệp quá sâu vào công việc kinh doanh của các doanh nghiệp . Chính sự trùng chéo này làm cho cả hoạt động quản lý về kinh tế của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trở nên kém hiệu quả gây ách tắc và lãng phí. Vấn đề được đặt ra cần phải làm rõ chức năng quản lý về kinh tế và chức năng kinh doanh hay không, giới hạn của công tác quản lý về kinh tế của nhà nước như thế nào và giới hạn chức năng kinh doanh là ở đâu. Có hai quan điểm về việc phân định chức năng quản lý về kinh tế của nhà nước và chức năng kinh doanh.

Ý kiến thứ nhất: Cần phải phân biệt triệt để hai chức năng, tách hẳn công tác quản lý nhà nước với công tác kinh doanh. Tạo môi trường tự do kinh doanh cho các doanh nghiệp . Nhà nước chỉ định hướng, kiểm tra kiểm soát công việc kinh doanh nếu sai pháp luật. Ý kiến này phù hợp với xu thế thời đại, hợp với hoàn cảnh Việt Nam.

Ý kiến thứ hai: Cho rằng không nên phân biệt tách bạch hai chức năng này, vì nếu tách ra thì nhà nước xã hội chủ nghĩa không khác gì nhà nước tư bản chỉ có mỗi nhiệm vụ “cai trị”, còn các doanh nghiệp khác nào độc lập như các nhà tư bản.


Xem Thêm: Phân định chức năng quản lý của NN về nền kinh tế & chức năng kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân định chức năng quản lý của NN về nền kinh tế & chức năng kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.