Đề tài: Cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành tại công ty giấy bãi bằng .MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TẠI CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG

CHƯƠNG II GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ VÀ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CỦA CÔNG TY

1 . Mạng điện cơ sở của nhà máy

2 . Sơ đồ cấp điện của phân xưởng Xeo

3 . Giới thiệu qui trình sản xuất giấy

CHƯƠNG III HỆ TRUYỀN ĐỘNG MÁY XEO GIẤY

3.1 . Yêu cầu chung

3 . 2 . Hệ thống truyền động cho máy xeo.

CHƯƠNG IV MÁY ÉP QUANG

4.1 – Giới thiệu chung.

4.1 Máy ép quang thế hệ 3.

4.2 - Yêu cầu truyền động máy ép quang.

4.3 - Nhận xét về truyền động của máy ép quang.

4.4 - Sơ đồ mạch truyền động xoay chiều:

CHƯƠNG V PHẦN MẠCH LỰCVÀ ĐIỀU KHIỂN BỘ BIẾN TẦN

5.1- Sơ đồ mạch bộ chỉnh lưu và nghịch lưu.

5.2. Mảng mạch NGDR – 03(Gate Driver)

KẾT LUẬN

(tổng số 27 trang )Xem Thêm: Cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành tại công ty giấy bãi bằng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành tại công ty giấy bãi bằng sẽ giúp ích cho bạn.