Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích thực trạng và những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và p

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích thực trạng và những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và p


  Chương 3
  PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
  NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN LONG HỒ
  3.1. Sơ lược về huyện Long Hồ . 10
  3.2. Lịch sử hình thành và phát triển của NHNN&PTNT huyện Long hồ 10
  3.3. Cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT huyện Long Hồ 11
  3.3.1. Sơ đồ tổ chức 11
  3.3.2. Chức năng của từng bộ phận . 12
  3.4. Các sản phẩm của NHNo&PTNT huyện Long Hồ 13
  3.4.1. Huy động vốn . 13
  3.4.2. Các hoạt động tín dụng chính 13
  3.4.3. Dịch vụ khác . 13
  3.5. Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT
  huyện Long Hồ qua 3 năm (2004-2006) 13
  3.6. Phương hướng hoạt động trong năm 2007 . 16
  Chương 4
  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN
  HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  HUYỆN LONG HỒ
  4.1. Phân tích thực trạng tín dụng tại NH trong 3 năm (2004-2006) 17
  4.1.1. Khái quát tình hình huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm
  (2004-2006) 17
  4.1.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn của ngân hàng qua 3 năm
  (2004-2006) 21
  4.2. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng trong 3 năm
  (2004-2006) 39
  4.2.1. Tình hình nợ quá hạn tại Ngân hàng trong 3 năm (2004-2006) 39
  4.2.2. Rủi ro nợ quá hạn theo thời gian . 42
  4.2.3. Rủi ro nợ quá hạn theo thành phần kinh tế . 45
  4.2.4. Những dấu hiệu nhận hiện rủi ro tín dụng . 48
  Chương 5
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT
  ĐỘNG KINH DOANH TẠI NHNN&PTNT HUYỆN LONG HỒ

  5.1. Không ngừng nâng cao năng lực, đạo đức, kiến thức cán bộ tín dụng 60
  5.2. Nâng cao tầm quan trọng trong công tác thẩm định trước khi xét duyệt
  cho vay 61
  5.3. Giải pháp về tài sản đảm bảo 61
  5.4. Tăng cường giám sát sau khi phát tiền vay và đôn đốc thu hồi nợ 62
  5.5. Chủ động phân tán rủi ro để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro . 63
  5.6. Thường xuyên nghiên cứu, theo dõi tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài
  nước . 63
  5.7. Tăng cường công tác mua bảo hiểm tiền gửi 63
  5.8. Thực hiện tốt việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng . 64
  TÓM TẮT
  e&f

  Đề tài “Phân tích thực trạng và những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng
  tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Long Hồ”
  có thể được gói gọn trong các phần chính sau đây:
  Trước tiên là phân tích một cách khái quát về hoạt động kinh doanh của
  ngân hàng trong 3 năm (2004-2006) thông qua các chỉ tiêu như doanh thu, chi
  phí và lợi nhuận mà Ngân hàng đạt được trong thời gian qua.
  Tiếp theo đó, đánh giá sơ lược về tình hình huy động vốn cũng như sử
  dụng vốn của Ngân hàng trong 3 năm (2004-2006) bằng các chỉ tiêu: vốn huy
  động, vốn điều chuyển, doanh số cho vay, doanh số thu nợ và tình hình dư nợ của
  Ngân hàng.
  Cuối cùng là sẽ phân tích một cách chi tiết tình hình rủi ro tín dụng của
  Ngân hàng trong 3 năm qua. Mà chỉ tiêu để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng đó là tỷ lệ nợ quá hạn.
  Từ việc phân tích trên sẽ tìm ra những tồn tại và nguyên nhân mà Ngân
  hàng đang gặp phải, đưa ra những giải pháp để đưa hoạt động của Ngân hàng
  ngày càng tốt hơn.

  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Qua việc đánh giá tình hình rủi ro tín dụng sẽ giúp Ngân hàng phát hiện
  được những lĩnh vực hoạt động chứa đựng rủi ro, cũng như các lĩnh vực kinh
  doanh có khả năng mang lại lợi nhuận cao trong quá trình kinh doanh tiền tệ. Từ
  đó, Ngân hàng sẽ tìm ra những điểm mạnh cần phát huy, những hạn chế để khắc
  phục góp phần đưa hoạt động của Ngân hàng ngày càng hiệu quả hơn.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  + Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng của Ngân hàng qua 3 năm (2004-2006).
  + Các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại Ngân hàng trong 3 năm
  (2004-2006) vừa qua.
  + Đề xuất những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng cho Ngân hàng trong
  tương lai.


  Xem Thêm: Phân tích thực trạng và những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và p
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích thực trạng và những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và p sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status