Đề tài: Một số phương hướng & biện pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm ở Cty Dệt 10-10


LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hiện nay cùng với quá trình mở cửa, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, quyết liệt, sức ép của hàng nhập lậu, của người tiêu dùng trong và ngoài nước buộc các nhà kinh doanh cũng như những nhà quản lý phải hết sức coi trọng vấn đề bảo đảm và nâng cao chất lượng, sản phẩm của đơn vị mình nhằm tạo ra một thế mạnh, vị thế của đơn vị mình trên thị trường.

Chất lượng sản phẩm luôn là điểm yếu, kéo dài nhiều năm ở nước ta. Trong nền kinh tế tập trung trước đây vấn đề chất lượng đã từng được đề cao và được coi như một mục tiêu quan trọng. Nhưng kết quả chưa mang lại được là bao do cơ chế tập trung quan liêu phủ nhận vai trò của nó trong các hoạt động cụ thể.

Trong hơn mười năm tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội, vấn đề chất lượng sản phẩm đã dần trở về với đúng nghĩa của nó. Người tiêu dùng bắt đầu nhận thức được về vấn đề chất lượng hàng hoá dịch vụ. Các nhà kinh doanh cũng nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này và bắt đầu đi vào tìm tòi, nghiên cứu những cơ chế mới để tạo những bước chuyển mới về chất lượng. Công nghiệp hoá sản phẩm ngày nay đang trở thành một nhân tố cơ bản quyết định sự thắng bại trong cạnh tranh, quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp nói riêng và quyết định sự thành công hay tụt hậu của nền kinh tế nói chung. Đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đối với các doanh nghiệp là một yêu cầu khách quan góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, đóng góp vào việc nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp .

Với hơn 25 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, Công ty dệt 10.10 bước sang cơ chế thị trường với muôn vàn khó khăn và thử thách đã bước đầu đứng vững và đang trên đà phát triển. Trong tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay rất phức tạp, công ty còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm mà nguyên nhân cốt lõi là chất lượng và giá thành chưa phù hợp với nhu cầu thị trường. Như vậy để nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty là một vấn đề vô cùng quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn. Vì thế, trong quá trình thực tập tại Công ty dệt 10.10, dưới sự hướng dẫn của thầy Phạm Hữu Huy, em đã lựa chọn đề tài: "Một số phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty dệt 10.10".

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm có 3 phần:
Phần thứ nhất: Những vấn đề cơ bản về chất lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp công nghiệp.
Phần thứ hai: Phân tích thực trạng, tình hình sản xuất kinh doanh và chất lượng sản phẩm ở Công ty dệt 10.10 trong 3 năm 1997-1999.
Phần thứ ba: Một số phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty dệt 10.10.Xem Thêm: Một số phương hướng & biện pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty Dệt 10-
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số phương hướng & biện pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty Dệt 10- sẽ giúp ích cho bạn.