Khái quát về Cty cổ phần Kiểm toán và Định giá VN ​Mục lụcNội dung Trang


Lời nói đầu 02


I. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam .

03

1. Tên công ty 03

2. Trụ sở công ty 04

II. Quá trình xây dựng và phát triển Công ty cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam

05

1. Ngành nghề kinh doanh . 05

2. Thị trường 07

3. Kết quả kinh doanh . 09

III. Tổ chức bộ máy quản lí .

IV. Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh

V. Tổ chức bộ máy kế toán

VI. Kiểm soát nội bộ


1. Về nhân sự

2. Về tài chính .

Kết luận 23

Tài liệu tham khảo . 24Lời nói đầu


Lý thuyết là nền tảng cho thực hành, đồng thời thực tiễn lại là điều kiện lí tưởng cho việc kiểm nghiệm lý thuyết. Giữa lý luận và thực tế luôn có một khoảng cách nhất định. Khoảng cách đó là dài hay ngắn lại phụ thuộc vào sự phát triển của xã hội. Con người sau khi đã tiếp thu những kiến thức mới thì luôn mong muốn có cơ hội được áp dụng nó ngay vào cuộc sống. Sinh viên cũng không nằm ngoài quy luật đó. Sau một thời gian dài học tập trên ghế nhà trường, mỗi sinh viên lại có một quãng thời gian thực tập.

Thông qua thực tập, giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận thực tế, vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường vào thực tiễn. Trên cơ sở đó củng cố được kiến thức đã học, đi sâu tìm hiểu và nắm bắt thực tế.

Để có thể hoà nhập vào môi trường mới và tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi sinh viên trong quá trình thực tập tại cơ sở thì đòi hỏi mỗi người phải tự tìm hiểu những nét khái quát về đơn vị thực tập.

Thông qua một thời gian ngắn bắt đầu thực tập tại Công ty cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam, nhờ sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong Công ty trong việc cung cấp tài liệu và trả lời thực tế, em đã thu thập được một số thông tin khái quát về Công ty. Nội dung khái quát về Công ty cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam được cô đọng thành các phần chính như đã nêu ở phần mục lục.

Thông qua báo cáo thực tập tổng hợp này em muốn đưa ra một cái nhìn khái quát về Công ty cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam để từ đó có thể thấy được thế mạnh cũng như một số điểm còn hạn chế trong tổ chức hoạt động của Công ty có ảnh hưởng trực tiếp tới việc tổ chức công tác kiểm toán.

Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc và các thành viên trong Công ty cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam, cảm ơn cô giáo Bùi Thị Minh Hải đã giúp em hoàn thành báo cáo này.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2004

Sinh viên thực tập

Bùi Linh Nhâm


Xem Thêm: Khái quát về công ty cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khái quát về công ty cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.