Cty TNHH Quảng cáo TM và Dịch vụ Kỷ Nguyên Mới ​


33


“Hoàn thiện chiến lược PR của Cty quảng cáo Kỷ Nguyên Mới “

I TỔNG QUAN VỀ CTY Tr 2.

1 Sự ra đời và phát triển . Tr 2.

2 Chức năng, nhiệm vụ . Tr 3.

3 Sơ đồ Cty . Tr 6.

4 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban Tr 7.

II TÌNH HINH HOẠT ĐỘNG Tr 11.

1 Khái quát thị trơng quảng cáo . Tr 11.

2 Quá trình hoạt đông . Tr 17.

Kết luận Tr 25.


Xem Thêm: công ty TNHH Quảng cáo thương mại và Dịch vụ Kỷ Nguyên Mới
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu công ty TNHH Quảng cáo thương mại và Dịch vụ Kỷ Nguyên Mới sẽ giúp ích cho bạn.