Đề tài: Khảo sát công tác quản trị nguồn nhân lực tại Cty GlaxoSmitheKline ở VN


ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày nay trong các nguồn lực vốn có của mỗi doanh nghiệp nguồn lực con người được coi là yếu tố quan trọng và đóng vai trò quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp . Nguồn lực con người là một nguồn lực sống có ý thức và quan niệm giá trị. Do đó, nguồn nhân lực có hiểu biết, tri thức khoa học, kỹ thuật cao có ý nghĩa chiến lược trong quản lý kinh doanh của doanh nghiệp và xã hội nói chung. Quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò trung tâm trong việc thành lập các tổ chức và giúp cho tổ chức tồn tại và phát triển. Quản lý các nguồn lực khác cũng không có hiệu quả nếu tổ chức không quản lý tốt nguồn nhân lực , vì suy đến cùng mọi hoạt động quản lý đều thực hiện bởi con người.

Công ty GlaxoSmitheKline với thế mạnh được biết đến là công tác quản trị nguồn nhân lực . Công ty đã có một số hoạt động quản trị nguồn nhân lực để khai thác, phát huy được tối đa năng lực, lòng nhiệt tình, kĩ năng và óc sáng tạo của mọi cá nhân, qua đó tạo nên tính hiệu quả trong công việc, đạt được mục tiêu của tổ chức.
Với mong muốn tìm hiểu hoạt động quản trị nguồn nhân lực của công ty GlaxoSmitheKline để từ đó rút ra một số đề xuất kiến nghị nhằm phát triển công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty trong thời gian tới, tiểu luận với đề tài:
“ KHẢO SÁT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY GLAXOSMITHEKLINE Ở VIỆT NAM”
Với mục tiêu :
ã Khảo sát công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty GlaxoSmitheKline ở Việt Nam
ã Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm phát triển công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty trong thời gian tớiXem Thêm: Khảo sát công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty GlaxoSmitheKline ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khảo sát công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty GlaxoSmitheKline ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.